Je v mých cenách na Booking.com zahrnuta městská daň?

V závislosti na tom, jaké nastavení jste si vybral/a (také můžete požádat náš asistenční tým, aby vám s nastavením pomohl), bude městská daň zobrazována buď jako již zahrnutá, nebo jako nezahrnutá v ceně, kterou hosté vidí během rezervačního procesu.

Vaše současné nastavení městské daně můžete zkontrolovat podle následujících kroků:

  1. V extranetu klikněte na záložku Ubytovací zařízení.
  2. Vyberte DPH, daně a poplatky.
  3. Pokud v seznamu městská daň není zmíněna, předpokládá se, že je součástí konečné ceny.

I v případě, že je vše nastaveno správně, je důležité být transparentní a informovat hosty o tom, co je zahrnuto ve vašich cenách.

Pro aktualizaci zobrazování městské daně musí náš asistenční tým nejdříve upravit nastavení ve vašem extranetu. Můžete je kontaktovat na telefonním čísle do místní kanceláře.