Kdy mi bude stržena platba, pokud se rozhodnu platit přímým inkasem?

Příkaz k platbě bude zadán 14 dní poté, co Vám byla vystavena faktura. Vezměte prosím na vědomí, že proces přímého inkasa trvá čtyři až pět dní.

Faktura se v extranetu objeví jako zaplacená (označena zelenou barvou), jakmile bude příkaz k platbě zaslán bance. Pokud se platba přímým inkasem nezdaří, faktura bude v extranetu označena červenou barvou, což znamená že, je nezaplacená.