Může společnost Booking.com vystavit jednu fakturu pro všechna ubytování v rámci mého skupinového účtu?

Bohužel není možné vystavit společnou fakturu.

V extranetu v záložce Financemůžete vidět přehled faktur všech vašich ubytování v rámci vašeho skupinového účtu a zaplatit je všechny najednou.

Zde se dozvíte jak zaplatit všechny faktury najednou.