Jak funguje provize

Aktualizováno před 6 dny | Doba čtení (min): 6
Uložit

V jediném článku jsme pro vás shromáždili všechny potřebné informace, abychom vám pomohli pochopit, jak naše provize funguje, včetně toho, kdy ji vybíráme, kdy ne a jak si můžete zkontrolovat informace o provizi v rámci měsíčních faktur i jednotlivých rezervací.


Tento článek obsahuje:


Spolupráce na bázi provizí

Společnost Booking.com uplatňuje model provizí, což znamená, že nám zaplatíte určité procento z ceny každé rezervace získané přes naši platformu. Při strukturování provize jsme pamatovali na tyto aspekty:  

 • Struktura provize vychází z myšlenky, že cena, kterou nastavíte, je cena, kterou by hosté měli zaplatit. 
 • Snažíme se o to, aby nastavení cen bylo jednoduché a abyste mohli nabízet konkurenceschopné ceny, které přilákají více hostů.
 • Procentuální výše provize se v jednotlivých zemích liší a odvíjet se může také od typu vašeho ubytování či oblasti, kde se nachází.

Jak určujeme svůj nárok na provizi

Provizi platíte, když: 

 • Máte potvrzený pobyt – host zaplatil a odjel.
 • Naúčtujete hostovi platbu za rezervaci bez možnosti vrácení peněz bez ohledu na to, zda se u vás ubytoval nebo ne.
 • Naúčtujete hostovi platbu za rezervace s možností částečného vrácení peněz a bez možnosti vrácení peněz.
 • Naúčtujete hostovi poplatek za nedojezd nebo storno.
 • Hostovi účtujete platbu za rezervaci, která byla zrušena po skončení období pro bezplatné zrušení.

Provizi nemusíte platit v těchto případech:


Provize za rezervace při překročení kapacity / overbookingu

V případě overbookingu se účtuje provize, protože pokoj byl na Booking.com dostupný. Kromě toho, že vám bude účtována provize, požádáme vás, abyste uhradili náklady na přesun hosta do jiného ubytování.

Výjimky: Pokud je vaše ubytování otevřené pro rezervace na Booking.com méně než 30 dní nebo jste za posledních 12 měsíců měli méně než 5 overbookingů, provizi platit nemusíte.


Jak sestavujeme měsíční faktury na provizi

Měsíční faktura na provizi vychází z celkového počtu rezervací z předchozího měsíce, které splňují podmínky pro platbu provize. Během prvního týdne každého měsíce se vystavují faktury za všechny rezervace, jejichž termín odjezdu spadá do předchozího měsíce. Pokud například host přijede 31. ledna a odjede 1. února, bude provize za tuto rezervaci zahrnuta v březnové faktuře.

Označovat nedojezdy, upravovat termíny rezervací a aktualizovat ceny můžete od 00:00 dne příjezdu do 2. nebo 5. dne následujícího měsíce podle toho, kde se vaše ubytování nachází. Faktura vám bude vystavena o den později, buď 3. nebo 6. den v měsíci. 

Doporučujeme, abyste si rezervace překontrolovali před vystavením faktury. Provedením vlastní kontroly můžete zajistit, že budete platit pouze za ověřené rezervace.

Např. pokud pobyt hosta skončí v červenci, máte čas informace o rezervaci upravit do 2. nebo 5. srpna. Faktura je pak vygenerována 3. nebo 6. srpna v závislosti na tom, ve které zemi nebo teritoriu se vaše ubytování nachází.


Jak si zobrazit faktury

Můžete si prohlédnout celý seznam a historii faktur, které jste od nás obdrželi, a to následovně: 

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Finance a poté na Faktury.
 3. Vyberte konkrétní rok a klikněte na Zobrazit přehled rezervací ve sloupci Fakturovaná částka u každé faktury, kterou si chcete zobrazit.

Jak si zobrazit informace o provizi za jednotlivé rezervace

Podrobnosti ohledně provize za jednotlivé rezervace, jako výši provize nebo částku již zaplacenou za konkrétní fakturu, si můžete prohlédnout v Přehledu rezervací v extranetu.

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Finance a vyberte Přehled rezervací.
 3. Z rozbalovacího menu si vyberte konkrétní období a zobrazí se vám informace o všech rezervacích, které byly zahrnuty do konkrétní měsíční faktury, včetně toho, jakou provizi máte zaplatit.

Z této stránky si také můžete přehled rezervací stáhnout ve formátu .xls nebo .csv a uložit si ho nebo ho nahrát do vlastního účetního systému.

Pokud je procento provize vyšší než procento uvedené ve vaší smlouvě, může to být způsobeno tím, že se účastníte některého z našich marketingových programů, jako je program Genius nebo Preferovaná ubytování, či používáte Nástroj na zvýšení viditelnosti. Pokud si chcete zkontrolovat svou účast v těchto programech (či využívání nástroje) a jaká výše provize z nich plyne, přihlaste se do extranetu a nahlédněte do sekcí věnovaných jednotlivým programům v Centru příležitostí.


Faktury na provize a platba DPH / daně ze zboží a služeb

V závislosti na vašich místních daňových zákonech můžeme do vaší faktury na provizi zahrnout DPH / daň ze zboží a služeb. Provize, kterou vám účtujeme, se počítá z celkové hodnoty vašich rezervací. V případě, že DPH / daň ze zboží a služeb neúčtujeme, můžete být požádáni, abyste ji vypočítali a nahlásili přímo svému místnímu daňovému úřadu.

Pokud máte další otázky týkající se DPH / daně ze zboží a služeb, doporučujeme vám obrátit se na svého účetního nebo místní daňový úřad. 


Otázky ohledně faktur

Pokud máte v souvislosti s fakturami otázky nebo nejasnosti, kontaktujte nás prosím prostřednictvím Zpráv v extranetu. 

Než tak učiníte, zkontrolujte, jaký typ faktury jste dostali. Pokud chcete v extranetu zjistit, zda jste obdrželi jiné faktury, postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Pod záložkou Finance vyberte Faktury.
 3. Více informací a typ faktury najdete ve sloupci Popis.

Mezi další časté typy faktur patří:

 • Rezervace chybně označená jako nedojezd rezervace na této faktuře byly původně označeny jako nedojezd a nebyly zahrnuty ve faktuře za provizi. Hosté nám později potvrdili, že se u vás ubytovali v souladu se svou původní rezervací. Protože provize za tyto rezervace nebyla započítána do faktury na provizi, byla zvlášť vystavena nová faktura.
 • Náklady spojené se stížnostmi zákazníků – tento typ faktury se vystavuje například v případech, že hostům vzniknou výdaje spojené s přesunem do jiného ubytování z důvodu překročení kapacity (overbookingu), nebo při chybně stržených platbách. V takových případech zpravidla nejprve obdržíte zprávu od našeho zákaznického servisu.
 • Dodatečná faktura: Může být vystavena z různých důvodů. Setkáte se s ní například, pokud je potřeba opravit jinou fakturu. Pokud zjistíme nesprávnou výši DPH nebo pokud na faktuře nalezneme chybně uvedené rezervace, zašleme vám dodatečnou fakturu. Podrobnosti zjistíte, když si stáhnete její verzi v PDF, která bude obsahovat další specifické údaje předchozí faktury. 

Odvolání proti účtované provizi

Po skončení měsíce, kdy host odjel, máte až 48 hodin na změnu rezervace v extranetu. Pokud tuto 48hodinovou lhůtu zmeškáte, můžete se proti provizi za rezervaci odvolat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Finance a vyberte Přehled rezervací.
 3. Ve sloupci Odvolání zaškrtněte políčko u rezervace (rezervací), jejíž výši provize chcete rozporovat. Objeví se modré tlačítko Odvolat se u všech rezervací.
 4. Klikněte na modré tlačítko Odvolat se u všech X rezervací a zadejte skutečnou výši částky, kterou jste utržili, vyberte důvod odvolání a vysvětlete svou žádost v poli pro zprávu.
 5. Klikněte na Odeslat zprávu.

Informaci o statusu odvolání obdržíte do 48 pracovních hodin do schránky v extranetu. Když na stránce Přehled rezervací podržíte kurzor nad zaškrtávacím políčkem ve sloupci Odvolání, zjistíte, zda bylo vaše odvolání schváleno, zamítnuto nebo odesláno k přezkoumání.

Mějte na paměti, že možnost odvolání slouží pro výjimečné případy. Pokud je odvolání zamítnuto, nelze v souvislosti s toutéž rezervací podat další. 

Přijde vám tento článek užitečný?