Jak funguje provize

Aktualizováno před 2 týdny | Doba čtení (min): 5
Uložit

V jediném článku jsme pro vás shromáždili všechny potřebné informace, abychom vám pomohli pochopit, jak naše provize funguje. Dozvíte se, kdy ji vybíráme, kdy ne, a jak si můžete zkontrolovat informace o provizi v rámci měsíčních faktur i jednotlivých rezervací.

Více informací o provizi, kterou platíte, si můžete přečíst ve smlouvě s ubytovacím zařízením, kterou jste při navázání spolupráce se společností Booking.com podepsali. Měsíční fakturu obdržíte e-mailem a fakturu (včetně historie měsíčních plateb) naleznete také pod záložkou Finance ve svém extranetu.


Tento článek obsahuje:


Spolupráce na bázi provizí

Společnost Booking.com uplatňuje model provizí, což znamená, že nám zaplatíte určité procento z ceny každé rezervace získané přes naši platformu. Při strukturování provize jsme pamatovali na tyto aspekty:

 • Struktura provize vychází z myšlenky, že cena, kterou nastavíte, je cena, kterou by hosté měli zaplatit. 
 • Snažíme se o to, aby nastavení cen bylo jednoduché a abyste mohli nabízet konkurenceschopné ceny, které přilákají více hostů.
 • Procentuální výše provize se v jednotlivých zemích liší a odvíjet se může také od typu vašeho ubytování či oblasti, kde se nachází. Začněte prosím s registrací a zjistěte, jaká výše provize se vztahuje na vás.

Jak určujeme svůj nárok na provizi

Provizi platíte, když:

 • Máte potvrzený pobyt – váš host zaplatil a odjel.
 • Naúčtujete hostovi platbu za rezervaci bez možnosti vrácení peněz bez ohledu na to, zda se u vás ubytoval nebo ne. Upozorňujeme, že pokud využíváte některou ze služeb online plateb od Booking.com, mohou platit odlišná pravidla. Přečtěte si více o online platbách.
 • Naúčtujete hostovi platbu za rezervaci s možností částečného vrácení peněz a bez možnosti vrácení peněz.
 • Naúčtujete hostovi poplatek za nedojezd nebo storno.
 • Hostovi účtujete platbu za rezervaci, která byla zrušena po skončení období pro bezplatné zrušení.

Provizi nemusíte platit v těchto případech:


Provize za rezervace při překročení kapacity / overbookingu

V případě overbookingu se účtuje provize, protože pokoj byl na Booking.com dostupný. Kromě toho, že vám bude účtována provize, vás požádáme, abyste uhradili náklady na přesun hosta do jiného ubytování.

Výjimky

Pokud je vaše ubytování otevřené pro rezervace na Booking.com méně než 30 dní nebo jste za posledních 12 měsíců měli méně než 5 overbookingů, provizi platit nemusíte.


Jak sestavujeme měsíční faktury za provizi

Na začátku každého měsíce vám zašleme fakturu, na které budou uvedeny všechny rezervace za předchozí měsíc a částka celkové výše provize vztahující se na tyto rezervace. Platbu za provizi nám tedy uhradíte pouze jednou měsíčně.

Během prvního týdne každého měsíce se vystavují faktury za všechny rezervace, jejichž termín odjezdu spadá do předchozího měsíce. Pokud například host přijede 31. ledna a odjede 1. února, bude provize za tuto rezervaci zahrnuta v březnové faktuře.

Označovat nedojezdy, upravovat termíny rezervací a aktualizovat ceny můžete od 00:00 dne příjezdu do 2. nebo 5. dne následujícího měsíce podle toho, kde se vaše ubytování nachází. Faktura vám bude vystavena o den později, buď 3. nebo 6. den v měsíci. 

Doporučujeme, abyste si rezervace překontrolovali před vystavením faktury. Provedením vlastní kontroly můžete zajistit, že budete platit pouze za ověřené rezervace.

Např. pokud pobyt hosta skončí v červenci, máte čas informace o rezervaci upravit do 2. nebo 5. srpna. Faktura je pak vygenerována 3. nebo 6. srpna v závislosti na tom, ve které zemi nebo kterém teritoriu se vaše ubytování nachází.


Jak si zobrazit faktury

Můžete si prohlédnout celý seznam a historii faktur, které jste od nás obdrželi, a to následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Faktury.
 3. V sekci, kde můžete faktury třídit podle roku, vyberte z nabídky rok, za který chcete faktury zobrazit.
 4. Ve sloupci Možnosti můžete kliknout na PDF u každé měsíční faktury.

Jak si zobrazit informace o provizi za jednotlivé rezervace

Podrobnosti ohledně provize za jednotlivé rezervace, jako je výše provize nebo částka již zaplacená za konkrétní fakturu, si můžete prohlédnout v Přehledu rezervací v extranetu.

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Finance a vyberte Přehled rezervací.
 3. Z rozbalovacího menu si vyberte konkrétní období a zobrazí se vám informace o všech rezervacích, které byly zahrnuty do konkrétní měsíční faktury, včetně toho, jakou provizi máte zaplatit.

Z této stránky si také můžete přehled rezervací stáhnout ve formátu .xls nebo .csv a uložit si ho nebo ho nahrát do vlastního účetního systému.

Chcete-li se o přehledu rezervací dozvědět více, přečtěte si prosím tento článek

Pokud je procento provize uvedené v přehledu rezervací vyšší než procento stanovené ve vaší smlouvě, může to být způsobeno tím, že se účastníte některého z našich marketingových programů, jako je program Genius nebo Preferovaná ubytování, či používáte Nástroj na zvýšení viditelnosti. Pokud si chcete zkontrolovat svou účast v těchto programech (či využívání nástroje), a jaká výše provize z nich plyne, přihlaste se do extranetu a nahlédněte do sekcí věnovaných jednotlivým programům pod záložkou Zlepšení výsledků. Budete-li potřebovat další pomoc, můžete se také obrátit na tým služeb pro partnery a napsat jim prostřednictvím zpráv v extranetu.


Provize z daní a poplatků

Provizi účtujeme z ceny rezervace a jakýchkoli dalších poplatků přidaných v době rezervace, jako jsou poplatky za úklid a servisní poplatky. Ne všechny tyto dodatečné poplatky se objeví jednotlivě na fakturách za provizi, ale najdete je uvedené samostatně u každé rezervace.

Neúčtujeme provizi z místních daní, jako je městská daň. Ve většině zemí však účtujeme provizi z DPH / daně ze zboží a služeb v závislosti na příslušných místních daňových zákonech. Co přesně se vás týká, zjistíte ve svých Všeobecných dodacích podmínkách

Pokud máte další otázky týkající se DPH / daně ze zboží a služeb, doporučujeme vám obrátit se na svého účetního nebo místní daňový úřad.


Jak nás kontaktovat s otázkami ohledně faktur

Pokud máte v souvislosti s fakturami otázky nebo nejasnosti, kontaktujte nás prosím prostřednictvím zpráv v extranetu. 

Kromě klasické měsíční faktury za provizi vám můžeme vystavit také jiné druhy faktur a dokumentů. O jaký typ faktury jde, si můžete zkontrolovat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Pod záložkou Finance vyberte Faktury.
 3. Ve sloupci Název dokumentu uvidíte, jaký typ faktury vám byl vystaven.

Mezi další časté typy faktur patří:

 • Rezervace chybně označená jako nedojezd rezervace na této faktuře byly původně označeny jako nedojezd a nebyly zahrnuty ve faktuře za provizi. Hosté nám později potvrdili, že se u vás ubytovali v souladu se svou původní rezervací. Protože provize za tyto rezervace nebyla započítána do faktury na provizi, byla zvlášť vystavena nová faktura.
 • Náklady spojené se stížnostmi zákazníků – tento typ faktury se vystavuje například v případech, že hostům vzniknou výdaje spojené s přesunem do jiného ubytování z důvodu překročení kapacity (overbookingu), nebo při chybně stržených platbách. V takových případech zpravidla nejprve obdržíte zprávu od našeho zákaznického servisu.

Dodatečná faktura: Může být vystavena z různých důvodů. Setkáte se s ní například, pokud je potřeba opravit jinou fakturu. Pokud zjistíme nesprávnou výši DPH nebo pokud na faktuře nalezneme chybně uvedené rezervace, zašleme vám dodatečnou fakturu. Podrobnosti zjistíte, když si stáhnete její verzi v PDF, která bude obsahovat další specifické údaje předchozí faktury.


Odvolání proti účtované provizi

Abyste zajistili, že všechny údaje potřebné pro vystavení faktury budou správné, můžete po odjezdu hosta z ubytování provádět v extranetu úpravy v rezervaci nejpozději do 48 hodin po skončení měsíce, ve kterém host z ubytování odjel. Podrobnější informace a příslušné kroky najdete v tomto článku.


Jak platit faktury

Více informací o tom, jak uhradit faktury, se dozvíte v tomto článku.

Přijde vám tento článek užitečný?