Rezervace Smart Flex: Časté otázky

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 5
Uložit

Program Rezervace Smart Flex (dříve známý jako program Rezervace bez rizika) vám pomáhá získat rezervace, které by vám jinak mohly uniknout. V rámci programu za vás totiž cestovatelům nabízíme extra flexibilní podmínky pro zrušení rezervace a zároveň vám pomáháme minimalizovat starosti s ním spojené. Tyto flexibilnější možnosti nabízíme jen hostům, u nichž je nižší pravděpodobnost, že rezervaci zruší. Pokud host rezervaci přece jen zruší, budeme hledat náhradu. Jestliže náhradu nakonec nenajdeme, poskytneme vám za tyto noci kompenzaci. Partneři, kteří se do tohoto programu zapojili, zaznamenali nárůst konverze až o 3 %.

Pro více informací o fungování programu Rezervace Smart Flex si přečtěte tento článek.


Tento článek obsahuje:

Sekce 1: Co mohu očekávat, pokud se zapojím do programu Rezervace Smart Flex?

Sekce 2: Jak fungují rezervace Smart Flex v kombinaci se storny?

Sekce 3: Jak je to s platbami?

Sekce 4: Jak tento program funguje v channel manageru nebo PMS?

Sekce 5: Jak se do programu Rezervace Smart Flex zapojím nebo z něj vystoupím?


 

  • Rezervace Smart Flex zakládáme na datech o poptávce společnosti Booking.com. Tato data denně sledujeme a podle toho určujeme, kdy a komu nabídnout flexibilní storno podmínky, abyste měli co největší šanci získat rezervace s co nejnižším rizikem zrušení. Z tohoto důvodu se může stát, že rezervace Smart Flex nezačnete dostávat ihned poté, co se do programu zapojíte.

    Rezervace Smart Flex, které obdržíte, budou označené Rezervace Smart Flex v extranetu na stránce Rezervace nebo v aplikaci Pulse v části Rezervace. Pokud používáte channel manager nebo PMS a chcete najít rezervaci Smart Flex, podívejte se do políčka se storno podmínkami nebo do sekce s poznámkami a komentáři.

  • Rezervace Smart Flex fungují stejně jako jakékoli jiné rezervace. Jediný rozdíl spočívá v tom, že u rezervací Smart Flex platí delší období, kdy je možné rezervaci bezplatně zrušit.

    Abychom vám pomohli pochopit vše ohledně rezervací Smart Flex, přidali jsme k nim v extranetu doplňující informace. Více se dozvíte v tomto videu, u kterého si můžete nastavit české titulky.

    Poznámka: Zajistíme, abyste obdrželi rezervaci Smart Flex ve chvíli, kdy na základě našich dat určíme, že se rezervovaný pobyt pravděpodobně uskuteční. V případě, že rezervaci Smart Flex obdržíte, zkontrolujte ji na stránce Informace o rezervaci v extranetu, abyste měli přehled, jak se storno podmínky této rezervace změnily.

  • Informace o storno podmínkách u dané rezervace Smart Flex najdete v extranetu pod záložkou Rezervace. Klikněte na číslo příslušné rezervace a níže na stránce uvidíte sekci Podmínky.

  • Pokud host zruší rezervaci Smart Flex v době, kdy je možné ji zrušit zdarma, začneme ihned hledat náhradního hosta za podmínky, že pokoj zůstane otevřený pro nové rezervace.

  • Nejprve se začneme snažit znovu prodat všechny zrušené noci. Pokud nový host rezervuje jen některé ze zrušených nocí, budeme pokračovat v hledání hosta na zbylé noci. Pro zvýšení šance na nalezení náhradní rezervace doporučujeme odstranit omezení.

    Během hledání náhradního hosta můžeme zlepšit váš ranking nebo nabízet zvýhodněné ceny, abychom zákazníky upoutali a přiměli je k rezervaci vašeho ubytování. Náklady související s těmito kroky pokryjeme my a vy sami nebudete muset žádné slevy nabízet.

    Pokud se nám nepodaří najít náhradního hosta, poskytneme vám kompenzaci v souladu s vašimi původními storno podmínkami.

  • Až najdeme náhradního hosta, bude se původní rezervace zobrazovat jako nová rezervace. Přistupovat k ní budete moci jako k jakékoli jiné rezervaci.

    Nová rezervace bude také spojena s původní rezervací Smart Flex. Číslo nové rezervace si budete moci zobrazit v extranetu na stránce Informace o rezervaci u zrušené rezervace Smart Flex. Pokud používáte channel manager nebo PMS, stejné informace najdete v části s poznámkami a komentáři.

  • Pokud bude existovat předpoklad události vyšší moci, přestaneme nabízet hostům bezplatné zrušení v rámci programu Rezervace Smart Flex. Tím zabráníme vzniku nových rezervací s vyšším rizikem storna. Pokud bude například v důsledku pandemie oznámeno nové omezení volného pohybu, přestaneme hostům nabízet bezplatné zrušení v rámci programu Rezervace Smart Flex. V případě storen, která vzniknou v důsledku událostí vyšší moci, však v souladu s všeobecnými podmínkami nejsme za nalezení náhrady pro stávající rezervace Smart Flex odpovědní.

  • Pokud host zruší rezervaci v rámci vašeho původního období pro bezplatné zrušení, pak už další období pro bezplatné zrušení nabízené v rámci programu Rezervace Smart Flex neplatí. Se zrušením se tedy pracuje stejně jako s jakýmkoli jiným stornem, platí stejný postup jako u vašich běžných rezervací a Booking.com nenese žádnou odpovědnost za hledání náhrady.

  • Hosté, kteří rezervují dle podmínkek Smart Flex, většinou své rezervace neruší a v takových případech nemusíte podnikat žádné kroky. Pokud však dojde ke stornu rezervace Smart Flex, musíte zajistit, aby bylo možné vytvořit rezervaci novou a nebránila tomu ani žádná omezení, jako například minimální délka pobytu. To zvyšuje naše šance na nalezení náhradního hosta. Pokud tomu tak nebude a my nebudeme mít kvůli těmto omezením možnost najít náhradního hosta, nebudeme vám moci za takovou rezervaci poskytnout kompenzaci.

    Přehledné pokyny ke správě rezervací Smart Flex naleznete zde, v Sekci 2.

  • Abychom pro vás našli náhradního hosta, budeme prodávat zrušené noci i jednotlivě. Pokud pokoj zůstane otevřený pro rezervace, budeme se nejprve snažit prodat všechny zrušené noci najednou. Pokud náhradní host rezervuje jen část ze zrušených nocí, budeme pokračovat v hledání hosta na zbylé noci. V tomto případě odstranění jakýchkoli omezení minimální délky pobytu, která máte nastavena, zvýší šanci na nalezení náhradního hosta.

  • Pokud vybíráte platbu prostřednictvím virtuální platební karty nebo bankovním převodem, zůstává proces beze změn. Údaje o platbě si můžete zobrazit v extranetu v části Informace o rezervaci.

    Pokud hostům platbu účtujete z platební karty, měli byste ověřit její platnost co nejdříve, jakmile skončí období pro bezplatné zrušení rezervace. Pokud je karta platná a rezervace se nemění, můžete platbu z karty účtovat během příjezdu nebo odjezdu hosta, jako to děláte obvykle. Pokud karta není platná, neprodleně nám tuto skutečnost nahlaste a my opět zahájíme hledání náhradního hosta.

    Upozorňujeme, že u všech rezervací, které vám generují zisk, účtujeme provizi.

  • Podrobnosti o platbě rezervace Smart Flex si můžete zobrazit v extranetu na stránce Informace o rezervaci. V přehledu pokojů s rezervací Smart Flex zjistíte, komu a kdy platbu účtovat.

  • Když host zruší svou rezervaci během období pro bezplatné zrušení rezervace, jak jej stanoví podmínky Smart Flex, budete muset ponechat možnost vytvoření nové rezervace otevřenou a bez omezení. Pokud jste toto zajistili a nám se přesto nepodaří najít náhradního hosta, poskytneme vám kompenzaci v souladu se storno podmínkami, které jste si původně nastavili. 

    Pokud obvykle účtujete platby pomocí virtuální platební karty, aktivujeme vám tuto kartu po uplynutí termínu pobytu původní rezervace. Podrobnosti o virtuální platební kartě si zobrazíte v extranetu na stránce Informace o rezervaci nebo v channel manageru či PMS.

    Pokud účtujete platby bankovním převodem, zašleme vám příslušnou platbu tímto způsobem. Platbu od nás obdržíte dle běžného rozvrhu plateb.

  • Částku z virtuální platební karty účtujete stejně jako u ostatních rezervací. Více o tom, jak platbu účtovat z virtuální platební karty, zjistíte v tomto článku.

  • Platební kartu každého hosta byste měli vždy ověřit po skončení období pro bezplatné zrušení rezervace. Pokud je karta neplatná, nahlaste nám to co nejdříve. 

    Pokud potřebujete hostovi účtovat platbu za rezervaci, dostanete přístup k údajům jeho platební karty po skončení období pro bezplatné zrušení rezervace Smart Flex. Kartu byste měli ihned ověřit. Pokud je karta neplatná, musíte rezervaci zrušit a označit kartu jako neplatnou. Pokud tyto kroky nepodniknete během 48 hodin, zvyšuje se riziko, že se nám podaří najít náhradu jen za část nocí nebo se nám nepodaří najít žádnou náhradu. Více o tom, jak označit kartu za neplatnou, se dozvíte v tomto článku.

  • Pokud obdržíte rezervaci Smart Flex, poznáte ji podle informací v políčku se storno podmínkami v channel manageru nebo PMS. Pokud toto políčko nevidíte, hledejte výraz rezervace Smart Flex v komentářích a poznámkách.

  • Informace o rezervaci Smart Flex budeme uvádět v potvrzení rezervace a zprávách o změně nebo zrušení, které vám běžně zasíláme. Všechny tyto zprávy budou obsahovat výraz rezervace Smart Flex, abyste tyto rezervace snadno poznali.

    Abyste vždy měli dobrý přehled o každé rezervaci, doporučujme vám pravidelně sledovat stránku Rezervace v extranetu.

  • V takovém případě vám zašleme zprávu o zrušení rezervace do channel manageru nebo PMS. V informacích o pokoji nebo poznámkách a komentářích vašeho channel manageru nebo PMS hledejte výraz rezervace Smart Flex.

    Pokud pokoj zůstane otevřený pro rezervace, začneme ihned hledat náhradního hosta. Nejprve se budeme snažit prodat všechny zrušené noci najednou. Pokud nový host rezervuje jen některé ze zrušených nocí, budeme pokračovat v hledání hosta na zbylé noci. Abyste zvýšili šance na nalezení náhradního hosta, musíte odstranit jakákoli omezení, jako je například minimální délka pobytu. Až najdeme náhradního hosta, bude se původní rezervace zobrazovat jako nová rezervace. Informace o rezervaci budou obsahovat výraz rezervace Smart Flex.

    Pokud se nám nepodaří najít náhradního hosta i přesto, že pokoje jsou otevřené pro rezervace a pro rezervace neplatí žádná omezení, poskytneme vám kompenzaci v souladu se storno podmínkami, které jste si původně nastavili.

  • Pokud host hradí rezervaci platební kartou, zašleme vám po skončení období pro bezplatné zrušení rezervace Smart Flex informace o změně rezervace a požádáme vás, abyste ověřili platnost karty.

    Pokud vybíráte platbu prostřednictvím virtuální platební karty nebo bankovním převodem, zůstává proces beze změn.

  • Stejným způsobem jako u kterékoli jiné rezervace. Více informace zjistíte v části Channel Manager: Platební karta v tomto článku.

  • Pokud se chcete zapojit do programu, přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Příležitosti a dále na Program Rezervace Smart Flex.

    Pokud se vaše ubytování nenachází v některé z těchto zemí: pevninská Francie, Francouzská Guyana, Mayotte, Martinik, Guadeloupe, Saint Pierre a Miquelon nebo Réunion, budete do programu Rezervace Smart Flex zařazeni automaticky.

  • Rozumíme, že tento program nemusí vašemu ubytování v současné době vyhovovat. Pokud se z něj chcete odhlásit, máte dvě možnosti:

    Pokud chcete přestat Rezervace Smart Flex dočasně využívat, můžete se z programu odhlásit až na tři měsíce. Po skončení tohoto období vás do programu automaticky opět zařadíme.

    Pokud chcete program Rezervace Smart Flex přestat využívat na déle než tři měsíce, můžete se z něj trvale odhlásit.

    Ať už se chcete z programu odhlásit dočasně či trvale, přihlaste se do extranetu, klikněte na Příležitosti a dále pak na Program Rezervace Smart Flex. Ve spodní části stránky klikněte na text Z programu můžete kdykoli vystoupit a vyberte Na dobu neurčitou nebo zvolte počet měsíců, na které chcete z programu vystoupit a klikněte na Uložit.

    Upozornění: Pokud se odhlásíte z Plateb přes Booking.com, přestanete se zároveň účastnit programu Rezervace Smart Flex. Pokud se později opět k Platbám přes Booking.com přihlásíte, automaticky vás zapojíme také do programu Rezervace Smart Flex.

Přijde vám tento článek užitečný?