Rezervace bez rizika – často kladené otázky

Upozornění: Tento program není momentálně k dispozici všem partnerům. Jakmile bude dostupný pro vaše ubytování, budeme vás kontaktovat.

 

Co se stane, když host zruší Rezervaci bez rizika, a jak mám postupovat?

Když host zruší Rezervaci bez rizika, Booking.com se bude snažit pro zrušenou rezervaci najít jednoho nebo více náhradních hostů.

Upozornění: Abychom mohli najít náhradního hosta, vaše ubytování nesmí mít blokovanou dostupnost (například z důvodu nastavených omezení).

Pokud původní host zruší rezervaci, okamžitě vám zašleme zprávu o stornu a začneme hledat náhradního hosta.

Upozornění: Pokoj budeme náhradnímu hostovi nabízet v ceně, za kterou ho aktuálně nabízíte.

Pokud se nám nepodaří pro zrušenou rezervaci najít náhradního hosta, zaplatíme vám cenu každé neobsazené pokojonoci, ze které je počítána provize.  


Jak probíhají platby u Rezervací bez rizika?

Upozornění: Většina hostů s rezervací s flexibilními podmínkami nakonec rezervaci nezruší, takže budete moci jejich platbu zpracovat jako obvykle.

Pokud dojde ke zrušení rezervace a nám se nepodaří najít náhradního hosta, platební metodou, kterou používáte, vám zaplatíme částku, ze které je počítána provize.


Až bude náhradní host nalezen, jak obdržím jeho platební údaje nebo platbu předem?

U rezervace, kterou host nezruší, uvidíte údaje z hostovy platební karty, až skončí období, kdy je možné rezervaci zrušit zdarma (které jsme nastavili).

Upozornění: Zrušené rezervace, ke kterým se nám podařilo najít náhradního hosta, bude hradit nový host.

Pokud není možné náhradního hosta najít, začneme zpracovávat platbu metodou, kterou používáte, ve stejný den, jako byl plánovaný příjezd hosta. Platbu v každém případě obdržíte.


Jak funguje hledání náhradního hosta?

Pokud dojde ke zrušení Rezervace bez rizika, budeme se vždy snažit najít pro zrušené pokojonoci náhradního hosta. Pokud se nám to nepodaří, uhradíme vám pokojonci, pro které jsme nenalezli náhradního hosta, částkou, ze které je počítána provize.

Upozornění: Náhradního hosta můžeme hledat pouze v případě, že máte otevřenou dostupnost a termín není blokovaný. Jen takto můžeme celý termín znovu nabízet k prodeji až do dne plánovaného příjezdu hosta.

Cena, kterou vám zaplatíme, bude odpovídat ceně platné v den, kdy pokoj znovu prodáme. Pokud se nám nepodaří znovu prodat pokoj, zaplatíme vám částku, ze které je počítána provize, ve stejné výši, za kterou host původně provedl rezervaci.


Co když host nemá platnou kartu?

Pokud jde o neplatné karty, nic se nemění, pouze podmínky, za kterých můžete zobrazovat údaje z platební karty. Platební údaje pro vás budou dostupné pouze od chvíle, kdy se rezervace stane nevratnou.

Zbytek zůstává stejný: Přihlaste se do systému, zkontrolujte údaje z platební karty a pokud jsou neplatné, označte je.

Pokud vám host neposkytne platnou kartu, budeme se snažit najít náhradního hosta.


Jak zjistím, které mé rezervace se řadí mezi Rezervace bez rizika a jaký je jejich stav?

Chcete-li zjistit, které rezervace jsou bez rizika, otevřete si v extranetu záložku Rezervace.

Ve sloupci Status budou rezervace, které jsou do programu zařazeny, označeny štítkem Rezervace bez rizika. Následně můžete kliknout na číslo každé rezervace zvlášť a zobrazit podrobnosti rezervace.

Zde uvidíte, jaký je aktuální stav hledání náhradního hosta. Stejný proces platí i pro ostatní ubytování ve vašem portfoliu.  


Jak mohu program Rezervace bez rizika deaktivovat?

Chápeme, že tento business model nemusí být vhodný pro všechna ubytování. Pokud se již nechcete programu Rezervací bez rizika účastnit, přihlaste se do extranetu Booking.com a přes záložku Ubytovací zařízení si otevřete stránku Podmínky.

Přejděte do sekce Rezervace bez rizika a z programu se odhlaste.

Pokud se v budoucnu budete chtít do programu opět zapojit, můžete využít stejný postup.


Ovlivní tento program mé ceny?

Vaše původní cena zůstane stejná. U vybraných rezervací budeme za účelem upoutání hostů zobrazovat možnost zrušení zdarma nebo prodloužíme dobu, kdy platí možnost zrušení zdarma (pokud již tyto podmínky nabízíte).

Zatímco hostům budeme nabízet jiné (flexibilnější) podmínky, vy sami nebudete muset nabízet žádné konkrétní slevy.

Upozornění: Abychom zvýšili pravděpodobnost, že vám najdeme nového hosta, můžeme nabízet cenová zvýhodnění. Nemusíte se však obávat, ceny zvýhodníme snížením vlastní provize.

Vždy můžete být v klidu s vědomím, že vám za všechny neobsazené pokojonoci u dané rezervace vždy zaplatíme částku, ze které se počítá provize. Je však nutné, aby během hledání náhradního hosta, byl pokoj dostupný pro rezervace.  


Co když si host rezervuje více pokojů a zruší jich jen několik?

Pokusíme se najít náhradní hosta pro zrušenou část původní rezervace. Za pokoje, které u hostovy rezervace zůstanou aktivní, můžete částku účtovat hostovi obvyklým způsobem.

Pro zbývající část rezervace se pokusíme najít náhradního hosta. Pokud se nám to podaří, budete moci částku účtovat náhradnímu hostovi obvyklým způsobem. Pokud náhradního hosta nenalezneme, zaplatíme vám částku, ze které se počítá provize, ve výši odpovídající neobsazeným pokojonocím z rezervace. Toto se vztahuje na všechny pokoje, ke kterým se nám nepodařilo najít náhradního hosta.

V takových případech budou mít tyto rezervace v extranetu označení Částečně zaplaceno společností Booking.com. Znamená to, že původnímu hostovi můžete účtovat část ceny za rezervaci a my zaplatíme zbytek.

Upozornění:  Pokud se nám nepodaří najít náhradní hosta pro celý termín z důvodu omezení, požádáme vás o odstranění těchto omezení, abyste měli jistotu, že obdržíte platbu.

Pokud se nám ani po odstranění všech omezení nepodaří obsadit náhradním hostem celý termín, zaplatíme vám za neobsazené pokojonoci částku, ze které se počítá provize.

Zjistěte více o Rezervacích bez rizika na Booking.com