Vše, co potřebujete vědět o rankingu, výsledcích hledání a viditelnosti

Aktualizováno před 9 months
Uložit
Obrázek odebrán.

Abychom vám pomohli porozumět tomu, jak funguje ranking, vybrali jsme některé často kladené otázky o viditelnosti, výsledcích hledání a našem algoritmu řazení.

Co je ranking?

Ranking je pořadí, ve kterém jsou dostupná ubytování seřazena ve výsledcích hledání hosta.

Výsledky řadíme podle toho, jaká ubytování jsou pro hosta na základě jeho preferencí nejvíce relevantní, a zároveň bereme v úvahu historii hostova hledání, specifika daného trhu a celkové výsledky jednotlivých ubytování.

Díky tomu můžeme hostům ukázat ubytování, která jim budou vyhovovat nejlépe, a vám pomůžeme přilákat více hostů, kteří hledají ubytování, jako je to vaše.

Jak se vyvíjel přístup společnosti Booking.com k rankingu?

Náš přístup k otázce rankingu byl vždy pružný. Během let se naše postupy vyvíjely v závislosti na měnících se potřebách a očekáváních uživatelů, kteří na Booking.com hledají ubytování.

Abychom porozuměli, co je při hledání ubytování pro hosty důležité, sbírali jsme průběžně jejich zpětnou vazbu, analyzovali jejich minulá hledání a měřili výsledky našich partnerů.

V důsledku toho je náš systém rankingu sofistikovanější, dynamický a stále více upravený na míru jednotlivým hostům. Místo toho, abychom všem hostům ve výsledcích hledání ukazovali ubytování ve stejném pořadí, upravíme výsledky hledání podle jejich preferencí, aby pro ně byly relevantnější.

Tento systém zvyšuje šance na to, že vaše ubytování najdou hosté, kteří hledají právě takový typ ubytování, jaký nabízíte. Protože však můžeme zobrazit pouze omezený počet ubytování, je řazení vždy relativní. Pokud se jedno z ubytování dostane na vyšší pozici, jiné se zase posune dolů.

Jaké faktory ovlivňují viditelnost mého ubytování ve výsledcích hledání?

Pozice vašeho ubytování závisí na vašich celkových výsledcích, výsledcích vašich konkurentů a měnící se poptávce na trhu. Důležitým faktorem je také chování uživatelů. Podle toho, jaké použijí filtry a možnosti řazení, se vaše ubytování může ve výsledcích jejich hledání ukázat na vyšších nebo nižších pozicích.

Aby došlo ke zvýšení obsazenosti vašeho ubytování, musí mít na trhu dostatečnou konkurenceschopnost a musí být pro potenciální hosty dostatečně atraktivní. Je také dobré mít na paměti, že potřeby jednotlivých hostů i trh v dané lokalitě jsou jedinečné a v průběhu času se neustále vyvíjejí a mění.

Proto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat konkurenceschopnost vašich cen, flexibilitu nastavených podmínek, hodnocení od hostů, nabídky, úplnost obsahu vaší stránky a dostupnost, abyste se ujistili, že hostům poskytnete správnou nabídku ve správný čas.

Abychom chránili autorská práva duševního vlastnictví, nemůžeme poskytnout podrobné informace o tom, jak přesně ranking funguje. Změny v rankingu však nikdy neprovádíme náhodně. Vždy za nimi stojí rozsáhlé uživatelské testování a důkladný proces jeho vyhodnocování.

Naším cílem je vždy udržovat krok s dynamickými trendy na trhu, vyhovět jedinečným potřebám hostů a usnadnit jim vyhledání vašeho ubytování.

Které faktory jsou pro ranking nejdůležitější a jak mohu ovlivnit viditelnost mého ubytování ve výsledcích hledání?

Každý host je jedinečný a jeho potřeby se v průběhu času mění. Náš algoritmus řazení proto automaticky upraví výsledky hledání podle preferencí hosta, jeho historie hledání a podle dalších faktorů, aby byly výsledky pro každého hosta relevantní.

K neustálenu vyhodnocování, co je pro naše hosty nejdůležitější, využíváme také metody strojového učení. To nám pak pomáhá také dosáhnout toho, aby vaše ubytování našli ti správní hosté.

Jedním z rozhodujících faktorů je konverze, kdy se z uživatelů hledajících ubytování stanou vaši skuteční hosté. Pokud se zvýší počet zákazníků, kteří si vaše ubytování zobrazí, tím vyšší máte šanci na získání konverze. Pro více informací si přečtěte článek Základy zvýšení viditelnosti a také Jaké nástroje mi pomohou zvýšit viditelnost mého ubytování na Booking.com?.

Existuje nástroj, pomocí kterého zjistím, jaká je viditelnost mého ubytování na Booking.com?

V extranetu máte k dispozici sekci Pozice na stránce, kde můžete sledovat výsledky svého ubytování v každé fázi vyhledávání hosta. Informace jsou v této sekci pravidelně aktualizovány a vy zde můžete sledovat:

  • Počet zobrazení ve výsledcích hledání: Kolikrát se hostům vaše ubytování zobrazilo ve výsledcích hledání.
  • Počet zhlédnutí stránky vašeho ubytování: Kolikrát hosté zobrazili stránku vašeho ubytování.
  • Počet rezervací: Kolik rezervací hosté vytvořili ve vašem ubytování.
  • Jaká je popularita vašeho ubytování: Kolikrát se vaše ubytování zobrazilo ve výsledcích hledání v porovnání s ostatními ubytováními ve vašem městě.

Má počet rezervací, které obdržím, vliv na pozici mého ubytování ve výsledcích hledání?

Počet rezervací, které obdržíte, je pro pozici vašeho ubytování ve výsledcích hledání důležitý, protože konverze (kolik návštěvníků stránky skutečně vytvoří rezervaci) je hlavním ukazatelem toho, jak dobře si vaše ubytování na naší stránce vede. Náš algoritmus rankingu je proto optimalizován podle konverze.

Konverze nám také pomáhá předpovědět, jak moc je pravděpodobné, že si hosté vaše ubytování rezervují. Pokud si host rezervuje vaše ubytování na základě svých určitých preferencí, je pravděpodobné, že bude vaše ubytování atraktivní pro další hosty s podobnými preferencemi, a tím je také ovlivněna vaše pozice ve výsledcích hledání.

Míru konverze si můžete vypočítat tak, že celkový počet zhlédnutí stránky vašeho ubytování za určité období vydělíte celkovým počtem odbydlených rezervací za stejné období.

Mají na moji pozici ve výsledcích hledání vliv rezervace z dalších prodejních kanálů na termíny, kdy nemám dostupnost na Booking.com?

Aby se vaše ubytování ukazovalo v našich výsledcích hledání, musí být dostupné v termínech, ve kterých hosté hledají. Pokud na dané termíny nemáte nahranou žádnou dostupnost, ve výsledcích hledání se vaše ubytování na naší stránce ukazovat nebude, protože si ho v těchto termínech hosté nemohou rezervovat.

Počet rezervací, které obdržíte, má vliv na vaše celkové výsledky, což se také odráží na vaší pozici ve výsledcích hledání na naší stránce. Pokud se chcete ujistit, že se bude vaše ubytování ve výsledcích hledání na naší stránce zobrazovat, doporučujeme vám pravidelně kontrolovat, že je dostupnost vašem Booking.com kalendáři správná a aktuální.

Is this article helpful?