Co je přehled statistik?

Image removed.

Díky přehledu statistik Booking.com se dozvíte více o situaci na trhu, výsledcích vašeho ubytování a o vašich hostech.

Otevřít přehled statistik

Váš přehled statistik

Nabízíme vám spoustu dat, která vám pomohou zvýšit váš prodej a najít způsob, jak získat více rezervací.

Chtěli jsme, aby pro vás tato data byla co možná nejužitečnější a nejpřístupnější, proto je máte k dispozici na jednom místě, v přehledu statistik od Booking.com.

Co vám přehled statistik nabízí?

Tato platforma, kterou najdete ve vašem extranetu, vám umožňuje přístup k obchodním zprávám s informacemi v reálném čase a pomáhá vám sledovat minulé i budoucí výsledky prodeje. Můžete také porovnávat své výsledky s výsledky konkurence.

Statistiky o rezervacích vám poskytují informace o vašich stávajících rezervacích, což vám pomůže lépe pochopit, kdo jsou vaši hosté.

You can also see how far in advance customers are booking your rooms, as well as keep track of the number of room nights you’ve sold. You’ll be able to see your revenue broken down in a range of helpful charts. Můžete vidět, jak dlouho předem si u vás hosté rezervují pobyty a také můžete sledovat počet nocí, které jste prodali. Máte zde k dispozici také mnoho užitečných grafů s přehledem o vašich příjmech.

Pokud si chcete prohlédnout všechny tyto funkce, přejděte v extranetu klikněte na záložku Statistiky a sekci Přehled statistik.