Co jsou statistiky viditelnosti?

Statistiky viditelnosti naleznete v extranetu v záložce Statistiky. Statistiky viditelnosti vám poskytnou relevantní data, která vám pomohou sledovat a zlepšovat viditelnost vašeho ubytování ve výsledcích hledání na Booking.com.

Proč je viditelnost ubytování pro vaše výsledky tak důležitá? Čím vyšší viditelnost bude mít Vaše ubytování ve výsledcích hledání, tím vyšší bude šance přilákat hosty na stránku vašeho ubytování a získat více rezervací.

K čemu přesně statistiky viditelnosti slouží?S použitím historických dat vám statistiky viditelnosti umožní následující:

 • Vidět pozici vašeho ubytování ve výsledcích hledání.
 • Porovnat, jak si vaše ubytování vede, co se týče viditelnosti, v porovnání s ostatními.
 • Zkontrolovat míru konverze (kolik procent potenciálních hostů si u vás skutečně vytvoří rezervaci).
 • Identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují Vaše výsledky, abyste mohl/a reagovat a zvýšit viditelnost ubytování u potenciálních hostů

Které indikátory jsou součástí statistik viditelnosti?Klíčové indikátory, které jsou součástí statistik viditelnosti, zahrnují celou cestu hosta k vytvoření rezervace, od počátečního hledání až po vytvoření rezervace. Můžete si prohlédnout výsledky každé fáze za posledních 90 dnů s použitím následujících indikátorů:

 • Počet zobrazení ubytování ve výsledcích hledání Počet potenciálních hostů, kteří viděli ubytování ve výsledcích hledání.
 • Míra prokliku (CTR)Procento potenciálních hostů, kteří klikli na vaše ubytování ve výsledcích z celkového počtu potenciálních hostů, kteří viděli vaše ubytování ve výsledcích hledání.
 • Počet zhlédnutí profilu vašeho ubytování Počet potenciálních hostů, kteří si prohlédli stránku vašeho ubytování.
 • Rezervace Celkový počet získaných rezervací, včetně storen.

Screen_Shot_2018-10-29_at_10.41.48_AM.jpg

Zobrazují statistiky viditelnosti denní nebo roční výsledky? Ve statistikách viditelnosti máte příležitost prohlédnout si své výsledky za posledních 30, 90 nebo 365 dnů. Můžete si také porovnat své výsledky za posledních 30 nebo 90 dnů s výsledky za stejné období z předchozího roku.

Máte také k dispozici Pozici Vašeho ubytování ve výsledcích hledání. Tato data ukazují, jak si vaše ubytování vede v porovnání s dalšími ubytováními ve vaší lokalitě (za posledních 90 dnů).

4kyqml.jpgPozici Vašeho ubytování ve výsledcích hledání můžete zlepšit zaměřením na faktory, které nám pomohou přiřadit hosty a jejich preference k nejvíce relevantním ubytováním. A toto pomůže zase vám přilákat ty hosty, kteří hledají takový typ ubytování, jaký nabízíte.

Které faktory nejvíce ovlivňují viditelnost vašeho ubytování?

 • Míra konverze Procento odbydlených rezervací v porovnání s počtem zobrazení stránky. Pomocí statistik můžete porovnat své výsledky s průměrem ve vaší lokalitě.Konverze je velmi důležitá, protože nám pomáhá předpovědět, jaká je šance, že si vaše ubytování někdo rezervuje. Pokud si vaše ubytování rezervuje host, který měl specifické požadavky, indikuje to také, že vaše ubytování se bude v budoucnu líbit hostům s podobnými požadavky.
 • Průměrná denní cena (ADR)Průměrná denní cena představuje průměrné tržby z obsazeného pokoje v daném období. Pomocí statistik můžete porovnat své výsledky s průměrem ve vaší lokalitě.
 • Míra storenProcento rezervovaných pokojů, které byly v posledních 90 dnech zrušeny. Pomocí statistik můžete porovnat své výsledky s průměrem ve vaší lokalitě.
 • Úplnost obsahu stránkyTato hodnota ukazuje, jak užitečný a atraktivní je pro potenciální hosty obsah vašeho ubytování (fotografie, popis, zařízení, informace o pokojích, informace o snídani apod.).
 • Hodnocení konkurenceschopnosti cen Toto hodnocení vychází z vašich cen na Booking.com v porovnání s nejnižšími cenami na jiných kanálech (v příslušných případech).
 • Průměrné hodnocení Průměrné hodnocení ilustruje, jak byli vaši hosté spokojení s pobytem.

18h8mz.jpg

Všechny tyto faktory jsou přímo spojeny s konverzí a pomohou vám identifikovat oblasti, které můžete změnit. Nezapomeňte však, že i jiná ubytování se snaží přilákat stejné hosty jako vy.

A proto vám statistiky viditelnosti umožňují porovnávat vaše výsledky s výsledky skupiny konkurence (jiná ubytování ve vaší lokalitě). Skupinu konkurence můžete upravit v záložce Statistiky jednou za každých 30 dnů.

Pokud správně rozumíte základům viditelnosti, nabízíte konkurenceschopné ceny a máte nahranou dostupnost v termínech, kde hosté ubytování hledají, existují ještě další způsoby, jak zvýšit vaši šanci získat více rezervací.

Jiné nástroje, které vám pomohou zvýšit viditelnost ubytování Pokud výsledky na Booking.com dosáhnou určité úrovně a vy splníte stanovená kritéria, můžete se také zapojit do 2 programů, které dále zvýší vaši viditelnost ve výsledcích hledání.

 • Program Genius Exkluzivní program, který vám umožní zvýšit viditelnost u hostů, kteří rezervují nejčastěji. Vaše ubytování získá speciální označení Genius a ranking boost a lepší viditelnost ve výsledcích hledání na naší webové stránce. Zjistit více.
 • Program pro preferovaná ubytováníExkluzivní program určený pro ubytování s nejlepšími výsledky, která získají logo palce nahoru spolu s extra viditelností ve výsledcích hledání na naší webové stránce. Zjistit více.

Můžete také využít Nástroj pro zvýšení viditelnosti, aby vaše ubytování mělo u potenciálních hostů vyšší viditelnost v určitých velmi poptávaných termínech nebo v termínech, kdy je váš prodej nízký nebo máte mnoho storen.

Můžete si také nastavit slevu nebo nabídku a zvýšit svou obsazenost v době, kdy to nejvíce potřebujete.