Co mám dělat, když v mém ubytování nastane overbooking (překročení kapacity)?

O overbooking (překročení kapacity) se jedná, pokud máte potvrzenou více než jednu rezervaci stejného pokoje ve stejném termínu.

Přestože tato situace není ideální, chápeme, že může někdy dojít k omylu. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak tuto situaci řešit, je ubytovat hosta v jiném pokoji podobné nebo lepší kategorie.

Pokud toto řešení není možné, postupujte následovně:

1. Zkuste pro hosta najít podobné nebo lepší náhradní ubytování v blízkosti Vašeho ubytování. Pokud s hledáním náhradního ubytování potřebujete pomoci, kontaktujte náš Zákaznický servis, který je k dispozici 24 hodin denně.

2. Zákaznický servis o překročení kapacity informujte prostřednictvím záložky Zprávy v extranetu nebo na telefonním čísle místní zákaznické podpory. Čím dříve se s námi spojíte, tím dříve budeme moci situaci vyřešit.

Pokud host již přijel do ubytování nebo má přijet v příštích 24 hodinách, je třeba, abyste náhradní ubytování našel/a během 30 minut. Je dobré jednat co nejrychleji, aby se Vám podařilo najít náhradní ubytování za rozumnou cenu.

Pokud má host na místo přijet za 24 hodin nebo později:

Měl/a byste najít náhradní ubytování, co nejrychleji, aby se Vám podařilo najít náhradní ubytování za rozumnou cenu.

Dodatečné náklady:

V rámci přemístění hosta po Vás budeme požadovat poskytnutí soukromé dopravy do nového ubytování. Měl/a byste také uhradit další přiměřené náklady, např. cenový rozdíl mezi Vaším a novým ubytováním, dopravu, výdaje hosta za telefon apod.