Jak mohu hostům automaticky posílat zprávy týkající se důležitých informací pomocí šablon?

Abychom Vám ušetřili čas s odesíláním důležitých informací hostům, přidali jsme do extranetu funkci Nastavení automaticky odesílaných šablon. Tuto možnost najdete v sekci Nastavení zpráv v záložce Ubytovací zařízení.

Namísto manuálního odesílání zpráv hostům v reálném čase můžete proces zautomatizovat pomocí předem nastavených šablon.

Odeslání šablon hostům můžete nastavit na specifickou dobu, tak aby to bylo pro hosta relevantní:

 • Moment vytvoření rezervace
 • V den příjezdu
 • 1 den před příjezdem
 • 3 dny před příjezdem
 • 1 týden před příjezdem
 • 1 den před odjezdem

Pro nastavení automaticky odesílaných šablon postupujte následovně:

 1. Zde se dozvíte, jak vytvořit šablony zpráv, pokud jste je ještě nenastavil/a.
 2. Ujistěte se, že jsou všechny jazykové verze pro každou šablonu seskupeny pod stejným názvem šablony. To nám pomůže rozpoznat, kterou zprávu hostovi v návaznosti na jeho preferovaný jazyk odeslat.
 3. Vyberte šablonu, kterou chcete automaticky odeslat.
 4. Vyberte výchozí jazyk vybrané šablony.*
 5. Vyberte, kdy má být šablona odeslána.

Vždy budete mít možnost sledovat, které šablony zpráv byly hostům odeslány, protože se automaticky zobrazí ve Vaší doručené poště v extranetu i v aplikaci Pulse.

* Pokud není šablona k dispozici v preferovaném jazyce hosta, odešleme zprávu ve výchozím jazyce. Doporučujeme nastavit angličtinu jako výchozí jazyk, pokud většina hostů ve Vaší lokalitě nemluví jiným jazykem.