Jak mohu hostům automaticky posílat zprávy týkající se důležitých informací pomocí šablon?

Aktualizováno před 9 months
Uložit

Abychom vám ušetřili čas s odesíláním důležitých informací hostům, přidali jsme do extranetu funkci Nastavení automaticky odesílaných šablon. Tuto možnost najdete v sekci Nastavení zpráv v záložce Ubytovací zařízení.

Namísto manuálního odesílání zpráv hostům v reálném čase můžete proces zautomatizovat pomocí předem nastavených šablon.

Odeslání šablon hostům můžete nastavit na specifickou dobu, tak aby to bylo pro hosta relevantní:

 • Moment vytvoření rezervace
 • V den příjezdu
 • 1 den před příjezdem
 • 3 dny před příjezdem
 • 1 týden před příjezdem
 • 1 den před odjezdem

Pro nastavení automaticky odesílaných šablon postupujte následovně:

 1. Zde se dozvíte, jak vytvořit šablony zpráv, pokud jste je ještě nenastavili.
 2. Ujistěte se, že jsou všechny jazykové verze pro každou šablonu seskupeny pod stejným názvem šablony. To nám pomůže rozpoznat, kterou zprávu hostovi v návaznosti na jeho preferovaný jazyk odeslat.
 3. Vyberte šablonu, kterou chcete automaticky odeslat.
 4. Vyberte výchozí jazyk vybrané šablony.*
 5. Vyberte, kdy má být šablona odeslána.

Vždy budete mít možnost sledovat, které šablony zpráv byly hostům odeslány, protože se automaticky zobrazí ve vaší doručené poště v extranetu i v aplikaci Pulse.

* Pokud není šablona k dispozici v preferovaném jazyce hosta, odešleme zprávu ve výchozím jazyce. Doporučujeme nastavit angličtinu jako výchozí jazyk, pokud většina hostů ve vaší lokalitě nemluví jiným jazykem.

Is this article helpful?