Jak nastavit omezení délkou pobytu a předstihem pro rezervaci

Aktualizováno před 4 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Nastavení omezení délkou pobytu a předstihem pro rezervaci vám může poskytnout větší kontrolu nad rezervacemi. Pomáhají zajistit, aby si cestující nemohli rezervovat pobyt kratší nebo naopak delší nebo s příliš velkým či příliš malým předstihem, než by vám vyhovovalo.

Různé typy omezení můžete přidávat, měnit nebo odstraňovat prostřednictvím kalendáře v extranetu nebo pomocí aplikace Pulse.


Tento článek obsahuje:


Co jsou omezení délkou pobytu a předstihem pro rezervaci

Tato omezení určují způsob, jakým si mohou cestující rezervovat pobyt ve vašem ubytování, a to na základě vašich preferencí. Použijete-li tato omezení, potenciální hosté si u vás budou moci rezervovat pobyt pouze v případě, že jejich vyhledávací kritéria odpovídají vámi nastaveným podmínkám.

Omezení minimální délky pobytu určuje minimální počet nocí, které si hosté mohou ve vašem ubytování rezervovat. Omezení Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci určuje, jak dlouho před termínem příjezdu si host může vaše ubytování rezervovat.

Můžete nastavit omezení minimální délky pobytu až do 31 nocí včetně. Pokud si například nastavíte minimální délku pobytu na tři noci, vaše ubytování se nezobrazí ve výsledcích hledání cestujícím, kteří hledají pobyty na dvě nebo jednu noc.

Můžete také nastavit omezení délky pobytu, která se vztahují pouze na rezervace s určitými termíny příjezdu. Tato jsou známá jako omezení minimální délkou pobytu podle příjezdu.

Pro konkrétní pokoje nebo ubytování si můžete v konkrétních termínech nastavit minimální a/nebo maximální délku předstihu pro rezervace. Náš systém předstih spočítá pozpátku od půlnoci dne příjezdu a omezení lze nastavit jak v řádu hodin (h), tak dnů (d) před check-inem. Příklad:

 • Pokud chcete, aby hosté provedli rezervaci alespoň jeden den před check-inem, je minimální předstih pro rezervaci jeden den. V našem systému tedy zadáte 1d.
 • Pokud chcete povolit rezervace až do 18:00 v den příjezdu, minimální předstih pro rezervaci je šest hodin (počítáme pozpátku od půlnoci). V našem systému tedy zadáte 6h.
 • Pokud chcete, aby hosté provedli rezervaci alespoň 3 dny a 5 hodin před check-inem, je minimální předstih pro rezervaci 3 dny a 5 hodin. V našem systému tedy zadáte 3d5h.
 • Pokud nechcete, aby hosté prováděli rezervace déle než 10 dní předem, činí maximální předstih pro rezervace 10 dní. V našem systému tedy zadáte 10d.

Když toto omezení nastavíte, vaše ubytování se bude zobrazovat ve výsledcích hledání pouze hostům, jejichž termín vyhovuje vašim podmínkám. Čím více omezení nastavíte, tím méně potenciálních hostů vaše ubytování uvidí. Zjistěte více o všech omezeních.

Více informací

 

V následujících sekcích vám popíšeme způsoby nastavení těchto omezení v závislosti na tom, které zobrazení kalendáře v extranetu používáte. 


Správa omezení v lineárním zobrazení kalendáře

Pokud používáte lineární zobrazení kalendáře, můžete u svých pokojů a cen nastavit omezení následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost nebo Kalendář a ceny a potom na Kalendář.
 3. Klikněte na zaškrtávací políčko Omezení vedle pole pro výběr termínu v horní části stránky kalendáře nebo vyhledejte pokoj, pro který chcete nastavit omezení, a kliknutím na rozbalovací šipku vedle ceny pokoje zobrazte všechna omezení.
 4. Na řádcích s omezeními vyberte datum, které chcete změnit. Chcete-li vybrat více termínů, přetáhněte modrý obdélník přes všechny termíny, které chcete blokovat. Můžete také kliknout na Hromadné úpravy a změnit omezení pro více termínů.
 5. Zaklikněte možnost Aktivovat a poté klikněte na Uložit.

Když používáte lineární zobrazení kalendáře, můžete nastavit následující omezení délkou pobytu a předstihem pro rezervaci:

 • Minimální délka pobytu – 2 až 31 nocí. Tuto hodnotu však můžete zvýšit změnou výchozího limitu délky pobytu, který je 30 nocí. Můžete to udělat v extranetu tak, že kliknete na Ubytovací zařízení a potom vyberete Podmínky. Vyberte pobyty na více než 30 nocí (měsíční pobyty), klikněte na Upravit a uveďte, jestli přijímáte rezervace až na 45, 60, 75 nebo 90 nocí.
 • Maximální délka pobytu – 1 až 30 nocí. Tuto hodnotu můžete zvýšit stejným postupem jako v případě minimální délky pobytu.
 • Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci – 1 hodina až 360 dní.
 • Maximálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci – 1 hodina až 360 dní.

Správa omezení v měsíčním zobrazení kalendáře

Pokud používáte měsíční zobrazení kalendáře, můžete nastavit pouze možnost Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci a Minimální délka pobytu. Pokud chcete nastavit možnost Maximálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci a Maximální délka pobytu, budete muset přepnout na lineární zobrazení. 

Pokud dáváte přednost měsíčnímu zobrazení kalendáře, můžete u svých pokojů a cen nastavit omezení následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu. 
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost nebo Kalendář a ceny a potom na Kalendář.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku na pravé straně stránky a vyberte možnost Měsíční zobrazení.
 4. Vyberte termín, který chcete změnit. Chcete-li vybrat více termínů, přetáhněte modrý obdélník přes všechny termíny, které chcete blokovat.
 5. Na panelu na pravé straně stránky vyhledejte příslušnou cenu a klikněte na Omezení.  
 6. Zadejte, kolik nocí chcete nastavit u možnosti Minimální délka pobytu, a zadejte požadovaný čas u možnosti Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci
 7. Pokud chcete omezení minimální délky pobytu odebrat, vyberte ve stejné nabídce možnost 1 noc.
 8. Nakonec klikněte na Uložit změny.

Když používáte měsíční zobrazení kalendáře, můžete nastavit následující omezení délkou pobytu a předstihem pro rezervaci:

 • Minimální délka pobytu – jedna až sedm nocí
 • Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci – čtyři hodiny až sedm dní

Měsíční zobrazení kalendáře je k dispozici pouze pro partnery, kteří nespolupracují s poskytovatelem propojení. Ti, kteří s poskytovatelem propojení spolupracují, mohou spravovat ceny a dostupnost – včetně omezení – prostřednictvím rozhraní svého poskytovatele. Další informace o poskytovatelích propojení najdete v tomto článku.


Správa omezení pomocí cenových kategorií

Pokud používáte cenové kategorie, zde se dozvíte, jak můžete použít a upravit omezení stávajících cenových kategorií. Změny budou provedeny u všech otevřených dnů.

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost nebo Kalendář a ceny a potom na Cenové kategorie.
 3. Vyberte cenovou kategorii, kterou chcete změnit. 
 4. V náhledu cenové kategorie uvidíte aktuální omezení.
 5. Kliknutím na Upravit přejdete na stránku vybrané cenové kategorie.
 6. Klikněte na Upravit vedle možnosti Minimální délka pobytu, pokud chcete spravovat délku pobytu, nebo na možnost Otevřeno pro rezervaci, pokud chcete nastavit, kolik dní předem mohou hosté provést rezervaci.
 7. Po dokončení úprav omezení klikněte na Uložit.
 8. Po dokončení klikněte na Provést změny.

Správa omezení v aplikaci Pulse

Možnost Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci a omezení minimální délky pobytu můžete také spravovat pomocí aplikace Pulse.

Takto to můžete provést pro jeden termín:

 1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
 2. Pokud máte více než jedno ubytování, klepněte na to, které chcete spravovat.
 3. Pokud si prohlížíte termíny v kalendáři, vyberte typ pokoje, který chcete spravovat, klepnutím na příslušný kalendář a výběrem data. Pokud si zobrazujete kalendář jako seznam termínů, sjeďte dolů na termín, který chcete upravit, a klepněte na příslušný typ pokoje.
 4. Klepněte na minimální délku pobytu a vyberte počet nocí, na které chcete omezení uplatnit.
 5. Minimální počet nocí nebo hodin (postupujte zpět od půlnoci) upravte v sekci Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci.
 6. V systému iOS nastavení dokončete klepnutím na Uložit a v systému Android zaškrtnutím políčka.

Zde se dozvíte, jak použít a upravit možnost Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci u pokojů a cen pro více termínů:

 1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
 2. Pokud máte více než jedno ubytování, klepněte na to, které chcete spravovat.
 3. Pokud si prohlížíte termíny v kalendáři, vyberte typ pokoje, který chcete spravovat, klepnutím na příslušný kalendář a výběrem data. Pokud si zobrazujete kalendář jako seznam termínů, sjeďte dolů na termín, který chcete upravit, a klepněte na příslušný typ pokoje.
 4. Klepněte na Hromadná změna pro více termínů a vyberte časové rozmezí, pro které chcete změny provést.
 5. Vyberte Ceny a omezení.
 6. Klepněte na minimální délku pobytu a zadejte počet nocí, na které chcete omezení uplatnit.
 7. Minimální počet nocí nebo hodin (postupujte zpět od půlnoci) upravte v sekci Minimálně kolik hodin/dnů předem lze provést rezervaci.
 8. V systému iOS nastavení dokončete klepnutím na Uložit a v systému Android zaškrtnutím políčka.

Co dalšího si ostatní partneři prohlížejí

Aktualizace cen a dostupnosti

Jak aktualizovat dostupnost v kalendáři pomocí aplikace Pulse

Jak nastavit poskytovatele propojení a pracovat s ním

Jak mohu nastavit automatické doplňování uzavřených pokojů?

 

Přejděte do kalendáře v extranetu

Přijde vám tento článek užitečný?