Pravidla proti diskriminaci při přijímání nebo zamítání žádostí o rezervaci

Aktualizováno před 10 měsíci | Doba čtení (min): 2.5
Uložit

Věříme v poskytování cestovních zážitků, kde se každý, a to bez ohledu na to, kdo a odkud jsou, bude cítit vítán a respektován. Od našich partnerů (tedy i od vás) očekáváme, že budou dodržovat platné právní předpisy a nebudou se dopouštět diskriminace ani ji tolerovat. V lokalitách, kde místní zákony poskytují nižší úroveň ochrany proti diskriminaci, než zajišťují mezinárodní standardy pro lidská práva, očekáváme, že budou dodržovány vyšší mezinárodní standardy.


Tento článek obsahuje:


Pravidla proti diskriminaci

Není možné odmítnout rezervaci nebo stanovovat odlišné podmínky na základě těchto aspektů:

  • Rasa, barva pleti, etnický původ, národnost, země původu, náboženské vyznání, sexuální orientace, pohlaví, genderová identita nebo vyjádření, rodinný nebo manželský stav hosta.
  • Skutečné nebo domnělé postižení hosta – například účtováním vyšších poplatků hostům se zdravotním postižením, včetně poplatků za domácí zvíře, pokud má host asistenční zvíře.
  • Skutečná nebo domnělá věková skupina – například účtováním dodatečných poplatků hostům v určité věkové skupině. 

Je ale možné stanovit minimální věkovou hranici pro hosty, kteří se v ubytovacím zařízení mohou ubytovat nebo v něm pobývat, pokud tyto hranice:

  • platí univerzálně pro všechny hosty; 
  • jsou uvedeny v podmínkách ubytování na naší platformě;
  • jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Je možné neurážlivým způsobem poskytovat fakticky správné a jasné informace o zařízení, které se v ubytování nachází nebo nenachází:

  • pokud by mohlo způsobit, že ubytování nebude bezpečné pro hosty určitého věku nebo rodiny s dětmi;
  • aby hosté se zdravotním postižením mohli sami posoudit, zda je ubytování vhodné pro jejich individuální potřeby;
  • pokud souvisí s případnými omezeními možnosti ubytovat určité hosty v důsledku místních zákonů.

Porušení pravidel proti diskriminaci

I když můžete mít k odmítnutí potenciálního hosta zákonné a legitimní důvody, pamatujte, že to v hostovi může vyvolat pocit nevítanosti nebo vyloučení. Měli byste vynaložit veškeré úsilí, abyste v ubytování přivítali všechny hosty bez rozdílu. 

Pokud odmítnete hosty v rozporu s námi stanovenými zásadami, můžeme v souladu s našimi Hodnotami a pravidlypodmínkami pro partnery vaše ubytování stáhnout z naší platformy.

Přijde vám tento článek užitečný?