Funkce, která umožňuje hostům změnit termín pobytu během výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci

Aktualizováno před 1 year
Uložit

Bezpečnost našich partnerů a hostů je pro nás nanejvýš důležitá. Na základě oficiálních cestovních omezení vydaných vládními úřady v souvislosti s koronavirem (COVID-19) jsme v zasažených zemích a regionech vyhlásili výjimečný stav způsobený zásahem vyšší moci. Tento výjimečný stav se týká veškerých případů, které hostům znemožňují cestování, případně cestu nebo pobyt činí nezákonným (v souladu s příslušnými dodacími podmínkami).

Pro více informací si přečtěte tento článek a také stránku s často kladenými otázkami.


Co se děje?

Abychom podpořili naše partnery, vyvinuli jsme novou funkci, která umožňuje hostům rezervace nejenom zrušit, ale také změnit termín nevratných rezervací v případě, že se na ně vztahují podmínky výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci.

Co to znamená pro partnery?

V rámci postupů během výjimečného stavu mají hosté možnost zrušit své rezervace zdarma ve všech situacích, na než se vztahuje výjimečný stav způsobený zásahem vyšší moci. Nyní umožníme hostům změnit datum příjezdu a odjezdu nevratných rezervací, pokud se na ně tento výjimečný stav vztahuje. Tento požadavek se zpracovává přes stránky Booking.com a partneři se nemusejí o nic starat.

Abychom však tento proces co nejvíce zefektivnili a zautomatizovali, žádáme partnery ovlivněné výjimečným stavem, aby rozšířili svou dostupnost v Kalendáři v extranetu. Hosté je tak nebudou muset kontaktovat přímo a budou si moci sami vybrat nový termín pobytu.

Kteří hosté mají na změnu nárok?

Na změnu rezervace mají nárok hosté, kteří:

1) nemohou cestovat nebo se ubytovat v oblastech, které jsou vážně zasaženy a u kterých jsme vyhlásili výjimečný stav způsobený zásahem vyšší moci,

2) a mají nevratné rezervace,

3) s daty příjezdu, které ještě neuplynuly,

4) a s délkou pobytu stejnou nebo delší, než byla původní rezervace.

Upozorňujeme, že aby měli hosté na změnu nárok, musejí splňovat všechna výše zmíněná kritéria.

Jak se změna rezervace dotkne podmínek rezervace?

Pokud je cena rezervace po změně termínu stejná nebo vyšší než stávající rezervace, obdrží partner i host automatické potvrzení o přesunutí rezervace na nový termín.

V rezervaci nebudou provedeny žádné změny týkající se:

  • Pokojů
  • Kapacity
  • Zahrnutých služeb (jako například snídaně)
  • Storno podmínek
  • Platební metody

Pokud je cena rezervace pro změněný termín nižší než stávající rezervace nebo pokud partner nemá dostupné ubytování v termínu, který si host zvolí, bude host ihned vyzván k tomu, aby kontaktoval partnera prostřednictvím komunikačních nástrojů na Booking.com. Touto cestou budou moci obě strany mezi sebou projednat dostupné možnosti a, pokud to bude možné, dohodnout se na novém termínu rezervace.

Jak se mohu na tuto změnu připravit?

Doporučujeme, aby si všechna ubytování, kterých se budou změny termínů rezervací týkat, zkontrolovala kalendář v extranetu a aktualizovala dostupnost alespoň pro nadcházejících 12 měsíců, aby si hosté mohli změnit datum rezervace.  

Is this article helpful?