Jak požádat o změnu termínu u jakékoliv rezervace

Aktualizováno před 6 months
Uložit

V závislosti na druhu rezervace máte nyní možnost sami změnit rezervovaný termín nebo o jeho změnu požádat.

Pokud jste s hostem mluvili o změně termínu a nyní chcete zahájit proces změny, můžete tak učinit u každé rezervace v extranetu i v aplikaci Pulse.

Proces změny termínu zahájíte v extranetu i v aplikaci Pulse na stránce s informacemi o dané rezervaci, kde stačí kliknout na Změnit termín rezervace.

V závislosti na druhu rezervace budete následně mít jednu z těchto dvou možností:

Upozornění: U rezervací bez rizika funkci pro změnu termínu nenajdete. Rezervace bez rizika identifikujete pod záložkouRezervace. Abychom vám jejich rozpoznání usnadnili, přidali jsme do sloupceStatusoznačení Bez rizika.


Změna termínu rezervace

Jak to funguje?

  1. Klikněte na tlačítko Změnit termín, postupujte podle pokynů a uložte provedené změny. Poznámka: Upozorňujeme, že pokud nemáte v kalendáři nastavenou dostupnost na daný budoucí termín, automaticky ji nahrajeme, aby změna mohla být provedena. 
  2. Host obdrží e-mail s přehledem všech změn. 

Mohu změnit cenu rezervace v novém termínu?

Při změnách v rezervaci prováděných před příjezdem hosta není možné (na rozdíl od změn prováděných v průběhu pobytu) upravit cenu ani délku pobytu. Pokud potřebujete změnit cenu nebo délku pobytu u nevratné rezervace, prosím kontaktujte náš zákaznický servis. 

Zůstanou podmínky rezervace stejné i po změně termínu?

Ano. Pokud zahájíte proces změny termínu u nevratné rezervace, její podmínky zůstanou stejné – bez možnosti vrácení peněz. V budoucnu budete moci nadále upravovat termín rezervace dle svého uvážení.

Může host požádat o změnu termínu?

Hosté, kteří si rezervovali pobyt s možností zrušení zdarma, mohou sami upravovat termín ve svém profilu na Booking.com. V některých případech mohou o změnu termínu požádat i hosté s nevratnou rezervací. Pokud host požádá o změnu, dostanete o tom e-mail se žádostí, abyste ji přijali nebo odmítli. Na stránce s informacemi o rezervaci také uvidíte upozornění na nevyřízenou žádost.


Žádost o změnu termínu

Jak to funguje?

  1. Klikněte na tlačítko Změnit termín rezervace, postupujte podle instrukcí a pošlete hostovi žádost.
  2. Aby došlo k provedení změny, musí host žádost schválit do 24 hodin. Dokud nedojde ke schválení, odmítnutí nebo skončení platnosti žádosti, vaše dostupnost v novém termínu bude zablokována.
  3. Pokud host změnu schválí, obdržíte upozornění a e-mail. V opačném případě zůstane rezervace beze změn, stejně jako v případě, že platnost žádosti vyprší. Pokud budete chtít, můžete později odeslat další žádost.

Mohu změnit cenu rezervace v novém termínu?

Cena nového termínu bude vycházet z cen, které jste si nastavili v kalendáři. Je možné, že nebudete mít možnost upravit ji ručně. 

Co když je cena nového termínu vyšší nebo nižší než původní cena?

  1. Pokud platby zpracováváte sami: Liší-li se nová cena od té původní, kterou jste již od hosta vybrali, budete mu muset vrátit přeplatek nebo od něj vybrat nedoplatek. 
  2. Pokud Booking.com zpracovává platby za vás: O novou transakci se postará Booking.com. V závislosti na rozdílu cen buď hostovi vrátíme přeplatek, nebo ho požádáme o doplacení zbývající částky. Pokud host neuhradí nedoplatek do 24 hodin, změna termínu nebude potvrzena a rezervace zůstane beze změny.

Mohu odeslat novou žádost o změnu termínu, dokud je u téže rezervace nevyřízená žádost předchozí?

Ne. Ať už jste žádost čekající na vyřízení odeslali vy, nebo váš host, nebude možné odeslat další, dokud ta první nebude přijata nebo odmítnuta. Dále můžete počkat 24 hodin, než skončí její platnost.

Nedojde změnou termínu ke změně podmínek rezervace?

Ne. Pokud zahájíte proces změny termínu u nevratné rezervace, její podmínky zůstanou stejné – tedy v tomto případě nevratné. V budoucnu budete moci nadále upravovat termín rezervace dle svého uvážení.

Může host požádat o změnu termínu?

Hosté, kteří si rezervovali pobyt s možností zrušení zdarma, mohou sami upravovat termín ve svém profilu na Booking.com. V některých případech mohou o změnu termínu požádat i hosté s nevratnou rezervací. Pokud host požádá o změnu, dostanete o tom e-mail se žádostí, abyste ji přijali nebo odmítli. Na stránce s informacemi o rezervaci také uvidíte upozornění na nevyřízenou žádost.

Is this article helpful?