Jak probíhá proces ověření zavedených postupů na podporu udržitelnosti

Aktualizováno před 3 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Vážíme si každého kroku, který učiníte na cestě k větší udržitelnosti. Každým takovým krokem přispíváte k ochraně naší planety, jejích obyvatel, živočichů a prostředí, ve kterém žijí. Abychom ocenili úsilí, které vynakládáte na podporu udržitelnosti, a pomáhali cestovatelům při výběru příštího pobytu, uvádíme na stránce vašeho ubytování postupy, které jste v tomto ohledu zavedli.


Tento článek obsahuje:


Jak funguje proces ověření

Je důležité, aby informace o postupech na podporu udržitelnosti byly na naší platformě přesné a aktuální. Chceme vám pomoci se tím vyhnout obviněním, že prezentace odpovědného přístupu je klamavá. Pro program Udržitelné cestováníjsme proto vytvořili také ověřovací proces.

Ověřovací proces se skládá ze tří kroků:

 1. Zeptáme se vás, jaké postupy na podporu udržitelnosti jste již zavedli.
 2. Vašim předchozím hostům zašleme dotazník, ve kterém se jich zeptáme na některé z těchto postupů, včetně toho, zda během svého pobytu tyto postupy viděli v praxi.
 3. Požádáme také partnerskou auditorskou společnost, aby vás e-mailem požádala o doložení těch postupů k udržitelnosti, které pro hosty nemusí být viditelné. Můžete k tomu použít fotografie, písemná potvrzení nebo jinou dokumentaci. Tato partnerská společnost nám pak sdělí, zda jste tyto postupy zavedli v souladu s konkrétními kritérii.

Pokud bude po dokončení tohoto procesu potřeba některé zavedené postupy dále doložit, dáme vám vědět a požádáme vás o revizi uvedených informací. Dokud tak neučiníte, opravíme informace o těchto postupech v extranetu tak, aby se u vašeho ubytování zobrazovaly jako dosud nezavedené. Jedná se o preventivní opatření, které má zajistit, aby informace, které zobrazujeme vašim hostům, byly co nejpřesnější a aktuální.


Na jaké postupy na podporu udržitelnosti se ptáme hostů

Po skončení pobytu hosty žádáme, aby vaše ubytování ohodnotili. V rámci tohoto hodnocení jim klademe otázky týkající se následujících postupů na podporu udržitelnosti, které jste vyznačili jako zavedené:

 • Poskytujete hostům informace týkající se místního ekosystému, dědictví a kultury a také o místních zvycích, kterými by se návštěvníci měli řídit.
 • Nenabízíte jednorázové plastové láhve na vodu nebo limonády.
 • Nainstalovali jste dávkovače vody a žádáte hosty, aby je používali místo nákupu balené vody.
 • Nahradili jste jednorázová balení kosmetických potřeb dávkovači.
 • Používáte nádobí na opakované použití namísto jednorázového.
 • Nabízíte prohlídky a aktivity organizované lokálními průvodci a podniky.
 • Pokoje mají úsporné spínače (například spuštění elektřiny se ovládá kartou).
 • Máte toalety se sníženou spotřebou vody (například toaleta s úsporným nebo dvojím splachováním).
 • Součástí ubytování je také zeleň, například (střešní) zahrady.
 • V ubytování se nenachází volně žijící (nedomestikovaná) zvířata v zajetí, ani s nimi neumožňujete interakci. Tato zvířata nejsou ve vašem ubytování využívána jako zdroje, konzumována ani prodávána.
 • Umožňujete místním umělcům ukázat svůj talent.
 • Hosté mohou odmítnout úklid pokoje (což vede například k úspornějšímu přístupu k výměně povlečení).
 • Máte program výměny ručníků, který umožňuje jejich opakované použití.
 • Nahradili jste jednorázové plastové kelímky hrnky na opakované použití.
 • Máte zavedený recyklační program (například na pokojích, ve společných prostorách a v kuchyni) na recyklaci alespoň čtyř druhů odpadu (sklo, papír, plast a bioodpad).
 • Nenabízíte jednorázová plastová brčka nebo míchátka.
 • V nabídce máte také vegetariánské a veganské možnosti.

Pokud většina hostů ve své zpětné vazbě uvede, že ve vašem ubytování neviděla zavedené postupy na podporu udržitelnosti, opravíme příslušné informace v extranetu a daný postup se bude zobrazovat jako dosud nezavedený.


Na jaké postupy na podporu udržitelnosti se ptáme prostřednictvím třetí strany

Spolupracujeme s externí auditorskou společností SGS, která nám pomáhá ověřit postupy na podporu udržitelnosti, které hosté nemusí zaznamenat.

Pokud od vás máme informaci, že jste zavedli některý z níže uvedených postupů, společnost SGS vás může e-mailem požádat o doložení této skutečnosti. Součástí žádosti bude také upřesnění potřebných kritérií.

Postupy na podporu udržitelnosti, které nám společnosti SGS pomáhá ověřit:

 • Alespoň z 80 % používáte na pokojích a ve společných prostorách LED osvětlení.
 • Všechna okna ubytování mají dvojitá skla.
 • Elektřina ve vašem ubytování pochází ze 100% obnovitelných zdrojů.
 • Na místě jsou uplatňovány postupy zamezující plýtvání potravinami, mezi které patří vzdělávací iniciativy, snižování a prevence vzniku potravinového odpadu, recyklace a likvidace.
 • Alespoň 80 % potravin, které dodáváte, je bio a pochází z oblasti do XX kilometrů od vašeho ubytování.
 • Používáte jen sprchy, které šetří vodou (například chytré sprchy nebo úsporné sprchové hlavice).
 • Investujete do snižování emisí – kompenzujete alespoň 10 % celkových ročních emisí uhlíku svého ubytování.
 • Investujete určité procento tržeb zpět do místní komunity nebo místních projektů udržitelnosti.

V případě potřeby vám společnost SGS zašle upomínkové e-maily a požádá vás o další informace a uvede také termín, do kdy musíte tyto informace poskytnout.

Pokud do stanoveného termínu neposkytnete dokladový materiál, který splňuje kritéria pro postupy na podporu udržitelnosti, společnost SGS nás o tom bude informovat a my opravíme příslušné informace v extranetu. Dané postupy se pak budou zobrazovat jako nezavedené.


Důsledky uvedení nesprávných informací ohledně postupů na podporu udržitelnosti

Pokud bude potřeba v extranetu opravit informace o postupech na podporu udržitelnosti, může to mít následující důsledky:

 1. Vaše ubytování může v programu Udržitelné cestování klesnout o úroveň níž.
 2. Informace o udržitelnosti ve vašem ubytování nemusí být pro hosty viditelné.
 3. Ubytování může přijít o speciální označení Udržitelné cestování, které se u něj teď na stránce zobrazuje.

Pokud klesnete o úroveň níž nebo přijdete o speciální označení, dáme vám vědět e-mailem.


Kontrola zpětné vazby od hostů nebo společnosti SGS

Informace o těchto postupech na podporu udržitelnosti nebudete moci v extranetu aktualizovat, dokud si neprohlédnete zpětnou vazbu poskytnutou vašimi hosty nebo společností SGS. S touto zpětnou vazbou můžete souhlasit, ale také se vůči ní ohradit.

Pokud se zpětnou vazbou souhlasíte, potvrzujete, že informace, které jste dříve sdíleli, již nejsou přesné. Příslušné postupy na podporu udržitelnosti se budou i nadále zobrazovat v extranetu jako dosud nezavedené. Případná změna ohledně vaší úrovně v programu Udržitelné cestování nebo speciálního označení zůstane zachována.

Pokud později provedete ve svém ubytování změny a budete si jisti, že jste nyní přesně zavedli jeden nebo více nových postupů, budete moci znovu aktualizovat své informace v extranetu a vysvětlit provedené změny.

Pokud se zpětnou vazbou nesouhlasíte, požádáme vás o vysvětlení. Poté aktualizujeme informace o tomto postupu v extranetu tak, aby se daný postup zobrazoval jako zavedený. Pokud jste v důsledku zpětné vazby klesli v programu Udržitelné cestování o úroveň níž nebo přišli o speciální označení, bude vše vráceno do původního stavu.

Pokud spolupracujete s externím certifikačním partnerem, nebudeme vás kontaktovat a žádat vás, abyste ověřili své postupy na podporu udržitelnosti také u nás, ani nebudeme vašim hostům posílat dotazník na zpětnou vazbu ohledně těchto postupů.

Upozorňujeme, že podle našich Všeobecných dodacích podmínek jste povinni poskytnout přesné informace o svém ubytování, které pak zobrazujeme na stránce. To zahrnuje také informace ohledně postupů na podporu udržitelnosti.

Přijde vám tento článek užitečný?