Zásady Fóra pro partnery

Aktualizováno před 5 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Vítejte na Fóru pro partnery Booking.com, kde se můžete podělit o rady, nápady a zkušenosti a pomoci tak ostatním partnerům. Zde můžete vést plodné konverzace s kolegy ze svého oboru.

Navštívit Fórum pro partnery


Tento článek obsahuje:


Společně tvoříme bezpečné prostředí

Jsme přesvědčeni, že zásadním způsobem, jak z tohoto fóra udělat přívětivé a inkluzivní prostředí, je transparentnost a vzájemné respektování našich principů. Proto jsme vytvořili tyto zásady – chceme vybudovat a zachovat bezpečné a pozitivní prostředí, ve kterém se mohou všichni vzájemně spojit a podělit se o poznatky bez ohledu na to, kdo a odkud jsou.

Tyto zásady slouží jako reference pro naše podmínky moderování a obsahu fóra. Mají vám pomoci. Vlídnost, empatie, respekt, inkluze a spolupráce patří mezi naše společné hodnoty. Chceme, aby každý z našich partnerů měl pocit, že sem patří. Při používání Fóra pro partnery pamatujte na následující:

 • chovejte se k sobě ohleduplně a s respektem,
 • nepoužívejte nepřátelský nebo hanlivý jazyk,
 • před odesláním příspěvek zkontrolujte, buďte konkrétní a neodbíhejte od tématu,
 • dbejte na to, co a jak komentujete nebo zveřejňujete,
 • uvědomte si důsledky porušení těchto zásad.

Více informací o psaní příspěvků a komentářů na Fóru pro partnery najdete v našem návodu zde.


Chovejte se k sobě ohleduplně a s respektem

Máme štěstí, že máme tak různorodou komunitu ze všech koutů světa. Ve víru této různorodosti hlasů a názorů je zásadní se vzájemně respektovat. Jen tak fórum zůstane prospěšné a soudržné.

To znamená jednat, psát a zveřejňovat příspěvky s rozmyslem a používat Fórum pro partnery pouze k zamýšlenému účelu, tedy ke sdílení tipů, zkušeností a žádání o radu.


Nepoužívejte nepřátelský nebo pohrdavý jazyk

Empatie a trpělivost mohou při komunikaci hodně pomoci. Čekáme, že členové fóra budou při komunikaci s ostatními členy a moderátory ohleduplní a budou si dávat pozor na tón, jazyk a vyjadřování. To znamená nebýt hrubý, nenadávat a se sarkasmem a vtipy nakládat opatrně. Zdržte se příspěvků, které by mohly ostatním snížit morálku nebo sebevědomí – ať už jsou členy fóra, nebo ne. 

Obecným principem je předpokládat, že ostatní jednají v tom nejlepším úmyslu. Proto při zpětné vazbě buďte konstruktivní – a na oplátku buďte ochotní zpětnou vazbu i přijímat. Chápeme, že může dojít k nedorozumění, ale konverzace by vždy měla být vyvážená vzájemným respektem.


Před odesláním příspěvek zkontrolujte, buďte konkrétní a neodbíhejte od tématu

Fórum pro partnery je cenné částečně díky dostupnosti a srozumitelnosti informací. Abychom vlákna a konverzace zachovali informativní, žádáme vás o následující:

 • K tématům, která vás zajímají, zkuste nejprve vyhledali stávající příspěvky. Pokud již téma existuje, přispějte do vlákna a nezakládejte duplicitní konverzaci.
 • V příspěvcích buďte konkrétní. Ujistěte se, že jsou vaše informace správné, a věcně popište, jak se věci mají, aby ostatní členové získali dostatečný kontext.
 • Snažte se, aby diskuse byly užitečné. Nepřispívejte komentáři mimo téma, ani se neodchylujte od hlavního tématu konverzace.

Tyto osvědčené postupy pomáhají ostatním těžit z diskusí na fóru. Pokud jste aktivním uživatelem nebo častým přispěvatelem, oceníme, když nasměrujete ostatní členy na nejvhodnější místa, kde mohou komentovat nebo se zeptat.


dbejte na to, co a jak komentujete nebo zveřejňujete,

Při psaní příspěvků na Fóru pro partnery mějte na paměti tyto skutečnosti:

Příspěvky v cizích jazycích: Všechny příspěvky a komentáře by měly být v jazyce příslušného fóra, aby byly dostupné všem. Například příspěvky na fórech pro celý svět nebo Spojené státy americké by měly být v angličtině, zatímco příspěvky na italském fóru by měly být v italštině. Příspěvky nebo komentáře, které nebudou v jazyce dané komunity, budou smazány. Pokud tomu chcete předejít, doporučujeme některý z bezplatných překladačů, jako je Překladač Google. Doufáme, že se brzy rozrosteme i do dalších jazyků.

Hlášení chyb: Uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu týkající se funkcí a chyb. Je však nutné ji oznamovat prostřednictvím extranetu. Tým Fóra pro partnery nemůže aktivně opravovat chyby ani funkce.

Kontaktování podpory: Pokud na Fóru pro partnery požádáte o pomoc, pamatujte, že se obracíte na ostatní partnery, jako jste vy, a ne na týmy podpory společnosti Booking.com. Pokud potřebujete asistenci, obraťte se na tým podpory prostřednictvím extranetu. Pouze oni mají informace potřebné k tomu, aby vám mohli pomoci. Vzhledem k zákonům na ochranu osobních údajů nemají moderátoři a poradci fóra přístup k informacím o vašem ubytovacím zařízení nebo rezervacích, a proto vám nemohou nabídnout specializovanou podporu.

Sdílení důvěrných informací: Nikdy nesdílejte důvěrné informace o společnosti Booking.com, našich partnerech, přidružených společnostech, prodejcích ani jakékoli třetí straně. Sem patří i informace o hostech.

Spamování: Máme nulovou toleranci vůči příspěvkům nebo komentářům, které obsahují škodlivý software, spyware, viry, neoprávněnou reklamu a vlastní propagaci nebo jinak záměrně nesprávné informace. Buďte opatrní a neklikejte na podezřelé odkazy.

Vlastní propagace: Nepropagujte jiné online cestovatelské platformy, abyste uživatele naší platformy odloudili, ať už z důvodu střetu zájmů, nebo za účelem propagace vlastního podnikání.

Autorská práva: Respektujte duševní vlastnictví ostatních. Ve svých příspěvcích, komentářích nebo profilových fotografiích nesdílejte obrázky nebo videa, která nejsou vaše vlastní nebo by mohla porušovat autorská práva. V případě potřeby se ujistěte, že máte zajištěný souhlas vlastníka obsahu a jeho autorská práva jste nezamlčeli. Před sdílením duševního vlastnictví na fóru musíte získat příslušný souhlas. Obsah, který byl nahraný bez souhlasu vlastníka, bude na žádost držitele autorských práv odstraněn.

Měli byste se také vyvarovat porušování ochranných známek a nepoužívat značky a loga negativním způsobem nebo k předstírání jejich vlastnictví. Podle tématu konverzace podporujeme sdílení odkazů na bezpečné webové stránky a aplikace, pokud jsou pro diskusi přínosem. Nikdy by však neměly být v rozporu s našimi zásadami a podmínkami obsahu. Kromě toho byste měli u všech odkazů uvést, zda jsou zdarma nebo placené.

Váš profil na fóru: Váš profil je vaším osobním prostorem a měl by odrážet vaši identitu. Zvolte si jedinečný název profilu, kterým vás ostatní členové budou oslovovat. Při výběru profilové fotografie nahrajte fotografii své osoby nebo svého ubytovacího zařízení. Nepoužívejte fotografie ostatních – ani známých osobností – ani volně dostupné obrázky. Vyhněte se jakémukoli motivu, který by mohl být považován za vulgární, pornografický, nezákonný nebo urážlivý.

Někdy můžeme vámi zaslaný obsah použít k jiným účelům, například vás můžeme uvést v našich publikacích nebo marketingových kampaních. V takovém případě si vyhrazujeme právo všechny fotografie upravit, oříznout, vylepšit nebo pozměnit a o svém záměru vás budeme otevřeně informovat.

Sdělování osobních údajů: Nikdy na Fóru pro partnery nesdílejte osobní údaje. Vše, co sdílíte, je volně dostupné jakékoli osobě na internetu a může být vystopováno až k vám. Nedokážeme ovlivnit, jak s vašimi údaji budou nakládat ostatní, a proto neneseme odpovědnost za jejich zneužití. Veškeré osobní údaje poskytnuté v rámci Fóra pro partnery zpracováváme podle našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.


Uvědomte si důsledky porušení těchto zásad

Cílem těchto zásad je ujistit se, že rozumíte podmínkám moderování našeho fóra a očekáváním členů. Určité chování nebo materiály však můžeme považovat za nevhodné, i když zde nejsou výslovně popsány.

Pokud porušíte tyto zásady nebo naše podmínky týkající se obsahu, vyhrazujeme si právo upravit nebo vymazat váš příspěvek nebo komentář a pozastavit nebo zrušit vám účet na Fóru pro partnery.

V rámci těchto zásad razíme heslo „třikrát a dost“:

 1. První prohřešek: Dostanete zpětnou vazbu.
 2. Druhý prohřešek: Dostanete varování.
 3. Třetí prohřešek: Pozastavíme vám účet nebo ho smažeme.

Upozorňujeme, že ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo zrušit váš účet ihned a bez předchozího varování.


Aktualizace těchto zásad a další informace

Tyto zásady mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění, proto členům doporučujeme, aby si tyto zásady pravidelně četli a kontrolovali. Na vaše používání Fóra pro partnery se vztahují Podmínky službyZásady ochrany osobních údajů společnosti Booking.com. Zapojením se na fóru souhlasíte, že tyto podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů budete dodržovat.

Vyloučení odpovědnosti

Fórum pro partnery je poskytováno v aktuálním stavu a tak, jak je aktuálně k dispozici, bez výslovných nebo odvozených záruk jakéhokoli druhu, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk vhodnosti pro konkrétní účel, prodejnosti, neporušování práv a vlastnictví. Společnost Booking.com odmítá jakoukoli odpovědnost za jednání, opomenutí a chování třetích stran v souvislosti s vaším používáním Fóra pro partnery. Za používání Fóra pro partnery nesete plnou odpovědnost vy.

Společnost Booking.com nenese odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost nebo kvalitu informací poskytovaných na Fóru pro partnery. Společnost rovněž neposkytuje žádné prohlášení, záruky ani ujištění, ať už výslovné nebo odvozené, že obsah Fóra pro partnery je přesný, úplný nebo aktuální. Dále společnost Booking.com neodpovídá za žádné škody nebo poškození způsobené viry (nebo podobnými mechanismy, jako jsou červi, uzamčení, měření nebo autodestrukční mechanismy) v počítačích nebo jiných koncových zařízeních v souvislosti s návštěvou, používáním a/nebo stahováním jakýchkoli dat z Fóra pro partnery. Vy jste odpovědní za to, abyste měli své zařízení vhodným způsobem chráněno před viry a dalšími riziky na internetu.

Obsah, odkazy a zdroje v této komunitě jsou poskytovány pouze pro obecnou informaci. Záměrem není poskytovat rady, na které byste se jako uživatelé měli spoléhat. Než podniknete nebo odmítnete jakékoli kroky na základě obsahu tohoto fóra, vyžádejte si specializovanou radu odborníka.

Booking.com si dle vlastního uvážení vyhrazuje právo (avšak to odmítá jako povinnost), na Fóru pro partnery sledovat a/nebo mazat obsah z jakéhokoli blogu nebo příspěvku. Společnost Booking.com může na základě obecných informací analyzovat vzorce prohlížení a trendy používání Fóra pro partnery a jeho uživatelů. Společnost Booking.com může, ale není povinna, sledovat nebo kontrolovat jakékoli oblasti Fóra pro partnery, kde uživatelé přenášejí nebo zveřejňují sdělení, a obsah takových sdělení.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, Fórum pro partnery nepoužívejte, neposkytujte tam žádné materiály ani z něho žádné materiály nestahujte. Pokud již nesouhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami nebo pokud přestanete být s Fórem pro partnery a/nebo jeho obsahem spokojeni, přestaňte Fórum pro partnery používat.

Webové stránky a související materiály jsou poskytovány v aktuálním stavu a ve stavu, ve kterém jsou aktuálně k dispozici. Společnost Booking.com se v plném rozsahu přípustném podle platných právních předpisů zříká všech záruk, ať už výslovných nebo odvozených, včetně odvozených záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušování duševního vlastnictví. Společnost Booking.com neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, že toto Fórum pro partnery bude splňovat vaše požadavky nebo že jeho používání bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezvadné. Společnost Booking.com taktéž neposkytuje žádné prohlášení ani záruku ohledně důsledků používání Fóra pro partnery. Společnost Booking.com neposkytuje žádná výslovná ani odvozená prohlášení ani záruky týkající se fungování Fóra pro partnery nebo v něm obsažených informací, obsahu, materiálů nebo produktů.

Společnost Booking.com ani žádná z jejích přidružených společností, zástupců, prodejců nebo dodavatelů neodpovídá za žádné škody (včetně škod v důsledku ušlého zisku, přerušení provozu, ztráty informací), které vznikly důsledkem používání, zneužití nebo nemožnosti používat Fórum pro partnery. A to ani v případě, že společnost Booking.com byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete společnost Booking.com, její přidružené společnosti, zástupce, prodejce nebo dodavatele hájit, odškodníte je a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, škody, náklady a výdaje, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním nebo Fóra pro partnery, včetně porušení těchto smluvních podmínek, porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoli fyzické nebo právnické osoby vámi nebo jiným odběratelem nebo uživatelem vašeho účtu.

Rozhodné právo

Tyto všeobecné podmínky se řídí a vykládají podle hmotného práva Nizozemska s vyloučením jakýchkoli mezinárodních smluv a jakýchkoli kolizních norem. Výlučným místem soudní příslušnosti je Amsterdam, Nizozemsko.

Navštívit Fórum pro partnery

Přijde vám tento článek užitečný?