Standardy služeb cestovního ruchu – varování týkající se čistoty

V Booking.com se neustále snažíme o to, aby měli naši zákazníci z celého světa s pobytem tu nejlepší zkušenost. To znamená, že s našimi partnery úzce spolupracujeme na tom, aby byla zákazníkům zaručena určitá úroveň služeb, včetně čistoty v ubytování. 

Kdy ubytování obdrží varování týkající se čistoty?

Ubytování, které nesplňuje daný standard, může obdržet zprávu s varováním.  K tomu dojde, když za čistotu obdrží několik nízkých hodnocení nebo když si hosté stěžují na čistotu v ubytování našemu zákaznickému servisu.

Pokud ubytování obdrží varování, je automaticky přidáno na seznam ubytování, která toto varování obdržela, a manažeři/majitelé ubytování budou muset do 15. února provést kroky potřebné k napravení situace. Standard služeb a čistoty v ubytováních, která obdržela varování, pak bude na konci února 2020 přehodnocen.

Co se stane, když partner Booking.com výrazně nezlepší čistotu v ubytování? 

Pokud ubytování, která jsou uvedena na stránkách Booking.com, nepodniknou žádné kroky a na základě varování situaci nezlepší, budou ze stránek odstraněna. Relevantní a ověřené stížnosti na čistotu v ubytování budou považovány za dostačující důvod k tomu, aby společnost Booking.com ukončila s těmito partnery spolupráci, aby nedocházelo k ohrožování zdraví zákazníků.

Co může ubytování udělat, pokud toto varování obdrží?

Pokud ubytování obdrží toto varování, mělo by k situaci přistupovat tak, že je možné ji zlepšit. Po obdržení varování má ubytování 3 měsíční zkušební lhůtu na to, aby problém odstranilo a snažilo se všem budoucím hostům zajistit tu nejlepší zkušenost. 

Pokud varování obdržíte, můžete se podívat na stránku Centrum podpory, kde najdete rady a doporučení včetně informací o tom, jak analyzovat hodnocení od hostů a zjistit tak, ve kterých oblastech se můžete zlepšit.

Společnost Booking.com také dočasně spolupracuje se společností Properly, aby partnery seznámila se standardy služeb cestovního ruchu týkajícími se úklidu a čistoty. V případě ubytování, která obdržela varování, se jejich tým postará také o zkontrolování situace v ubytování na dálku a poskytne jim rady o tom, co a jak zlepšit. Ubytování registrovaná na Booking.com, která úspěšně projdou alespoň jednou z těchto kontrol na dálku, budou ze seznamu ubytování, co obdržela varování, odstraněna. Tato služba je zcela zdarma, protože v Booking,com chceme našim partnerům pomoci dosáhnout požadovaného standardu.

Co bude následovat po obdržení varování?

Během 3měsíční zkušební lhůty budeme u ubytování s varováním neustále sledovat zpětnou vazbu od hostů. Na základě podložených zlepšení v oblasti služeb a čistoty, bude ubytování ze seznamu odstraněno. Ubytování, u kterých nebude prokázáno žádné zlepšení, budou z Booking.com odstraněna.

Co přesně je Properly?

Properly pomáhá majitelům a manažerům ubytování naplánovat a zorganizovat služby, jako je např. právě úklid. Properly jim umožňuje vytvářet vizuální seznamy, pomocí funkce fotografování sledovat stav úkonů, které je třeba provést, naplánovat si služby firmy na úklid a údržbu a další služby.

Integrovaná funkce pořizování fotografií umožňuje manažerům a majitelům ubytování sledovat práci pracovníků úklidové služby v reálném čase a udržet si přehled o stavu ubytování před pobytem hosta a po něm. 

Jak mohu s Properly pracovat? 

Properly je flexibilní nástroj a mnoho managerů a majitelů ubytování ho inovativně využívá k usnadnění provozu ubytování.  Properly vám umožňuje: 

  • Ujistit se, že pracovníci zajišťující úklid připravili vše ke spokojenosti hostů pomocí jednoduchých interaktivních seznamů úkolů s fotografiemi.

  • Efektivnější provoz ubytování díky funkci sledování aktivity pracovníků zajišťujících úklid v reálném čase, kteří nahrávají fotografie aktuálního stavu také v reálném čase.

  • Plánovat služby poskytovatelů služeb třetích stran (např. úklid, předání klíčů, údržba) pomocí kalendáře, který je propojen se všemi vašimi prodejními kanály a systémem PMS a ušetří vám tak čas.

  • Zlepšit účetnictví a management díky statistikám a fakturám pro poskytovatele služeb, se kterými spolupracujete.