Správa plateb od hostů

Přečtěte si, jak spravovat platby vašich hostů a jaká nastavení v Booking.com extranetu vám pomohou k tomu, aby způsob platby vyhovoval vašim potřebám.

Pomoc
Správa plateb od hostů
Ano, fakturu hostům při odjezdu poskytujete vy, a to v tištěné podobě nebo e-mailem (nebo obojí). Společnost Booking.com nemůže vám ani vašim hostům faktury