Správa plateb od hostů

Přečtěte si, jak spravovat platby vašich hostů a jaká nastavení v Booking.com extranetu vám pomohou k tomu, aby způsob platby vyhovoval vašim potřebám.

Pomoc
Správa plateb od hostů
To záleží na podmínkách a možnostech platby, které můžete nabídnout. Pokud nepřijímáte karty, host zaplatí v místní měně při příjezdu nebo odjezdu. Pokud
Pomoc
Správa plateb od hostů
Ano, fakturu hostům při odjezdu poskytujete vy, a to v tištěné podobě nebo e-mailem (nebo obojí). Společnost Booking.com nemůže vám ani vašim hostům faktury
Pomoc
Správa plateb od hostů
Záloha na případné škody je určitá částka, kterou host zaplatí před příjezdem nebo po příjezdu a která je hostovi vrácena, pokud nedošlo k žádným škodám v