Jak mohu přidat, smazat, přerovnat nebo upravit fotky ubytování?

Aktualizováno před 5 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Fotografie můžete přidávat, aktualizovat a nahrazovat ve fotogalerii ubytování prostřednictvím extranetu nebo aplikace Pulse.


Tento článek obsahuje:


Nahrávání nových fotografií

Chcete-li přidat nové fotografie do galerie prostřednictvím extranetu, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení, poté na Fotky.
 3. Klikněte na Přidejte fotografie.

Pokud chcete přidat fotografie konkrétního pokoje nebo ubytovací jednotky, pokračujte podle následujících kroků. Ujistěte se, že se ve fotogalerii jednotlivých pokojů nebo jednotek zobrazují pouze fotografie zařízení a vybavení, které se v nich opravdu nachází.

 1. Vyberte typ pokoje nebo jednotky. 
 2. Klikněte na Přidejte fotografie.

Chcete-li přidat nové fotografie do galerie prostřednictvím aplikace Pulse, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do aplikace Pulse.
 2. Klepněte na Více.
 3. Otevřete Údaje o ubytování.
 4. Vyberte ubytování, kterému chcete přidat fotografie – můžete jich vybrat i více.
 5. Klepněte na Fotografie.
 6. Vyberte Fotogalerii nebo Pokoj.
 7. Klepněte na Přidat fotografii, poté zvolte buď možnost Pořídit fotografii a pořiďte fotografii prostřednictvím mobilního zařízení, nebo možnost Vybrat a nahrajte fotografii z galerie vašeho zařízení.
 8. Změny uložíte klepnutím na ikonu zaškrtnutí (), pokud používáte Android, nebo klepnutím na Uložit, pokud používáte iOS.

Odstraňování fotografií

Chcete-li fotografie ze stránky ubytování odstranit prostřednictvím extranetu, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení, poté na Fotky.
 3. Vyberte fotografii, kterou chcete odstranit – chcete-li odstranit více fotografií najednou, vyberte je všechny – a klikněte na tlačítko Odstranit.
 4. Klikněte na Možnosti.
 5. Klikněte na Odstranit, poté zvolte možnost OK.

Chcete-li fotografie ze stránky ubytování odstranit prostřednictvím aplikace Pulse na zařízení s iOS, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do aplikace Pulse.
 2. Klepněte na Více.
 3. Klepněte na Údaje o ubytování, poté na Fotografie.
 4. Vyberte typ pokoje nebo ubytovací jednotky. 
 5. Klepněte na fotografii, kterou chcete smazat.
 6. Klepněte na ikonku koše.
 7. Klepněte na Odstranit.

Chcete-li fotografie ze stránky ubytování odstranit prostřednictvím aplikace Pulse na zařízení se systémem Android, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do aplikace Pulse.
 2. Klepněte na Více.
 3. Klepněte na Údaje o ubytování, poté na Fotografie.
 4. Klepněte na fotografii, kterou chcete smazat.
 5. Klepněte na Odstranit fotografii.
 6. Klepněte na Odstranit.

Změna pořadí fotografií

Chcete-li změnit pořadí fotografií na stránce ubytování prostřednictvím extranetu, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení, poté na Fotky.
 3. Pořadí fotografií změníte kliknutím na požadované fotografie a jejich přetažením. 

Chcete-li změnit pořadí fotografií na stránce ubytování prostřednictvím aplikace Pulse, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do aplikace Pulse.
 2. Klepněte na Více.
 3. Otevřete Údaje o ubytování.
 4. Vyberte ubytování, kterému chcete přidat fotografie – můžete jich vybrat i více.
 5. Klepněte na Fotografie.
 6. Vyberte Fotogalerii nebo Pokoj.
 7. Klepněte na Změnit pořadí fotografií a přetáhněte fotografie do požadovaného pořadí.
 8. Změny uložíte klepnutím na ikonu zaškrtnutí (), pokud používáte Android, nebo klepnutím na Uložit, pokud používáte iOS.

Vylepšete zobrazení fotografií na stránce vašeho ubytování pomocí funkce Chytré řazení. Tato funkce využívá strojové učení k optimalizaci pořadí vašich fotografií tak, aby byly pro potenciální hosty co nejvhodněji seřazené. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení, poté na Fotky.
 3. V sekci Hlavní galerie klikněte na posuvné tlačítko Chytré řazení
 4. Zvolte možnost Vypnout nebo Ponechat.

Jak nahrát nebo změnit hlavní fotografii

Chcete-li nahrát novou hlavní fotografii prostřednictvím extranetu, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení, poté na Fotky.
 3. Klikněte na Přidejte fotografie.
 4. Vyberte požadovanou fotografii, poté klikněte na Možnosti.
 5. Klikněte na Nastavit jako preferovanou hlavní fotografii.

Pokud již máte v hlavní galerii nahraných více fotografií a chcete jednu z nich nastavit jako hlavní fotografii, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení, poté na Fotky.
 3. V sekci Hlavní galerie klikněte na vybranou fotografii a přetáhněte ji na místo pro preferovanou hlavní fotografii.

Hlavní fotografii můžete přidat nebo změnit také prostřednictvím aplikace Pulse:

 1. Přihlaste se do aplikace Pulse.
 2. Klepněte na Více.
 3. Otevřete Údaje o ubytování.
 4. Klepněte na Ubytování – můžete jich vybrat i více.
 5. Klepněte na Fotografie, poté na Fotografie ubytování – jako první se zobrazí vaše aktuální hlavní fotografie.
 6. Klepněte na Přidat fotografii a nahrajte novou hlavní fotografii ze svého zařízení, nebo klepněte na Změnit pořadí fotografií a přetáhněte již nahranou fotografii v galerii na místo pro hlavní fotografii.
 7. Změny uložíte klepnutím na ikonu zaškrtnutí (), pokud používáte Android, nebo klepnutím na Uložit, pokud používáte iOS.

Označování fotografií

Označení fotografií vám pomůže propojit vaše ubytování s vyhledáváním hostů a přivést tak potenciální zájemce o rezervaci k vašemu ubytování. Pro označení fotografií postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení, poté na Fotky.
 3. Vyberte požadovanou fotografii, poté klikněte na Možnosti.
 4. Klikněte na Upravit nebo označit.
 5. Vyberte existující označení nebo vytvořte nové.
 6. Klikněte na Dokončit.

Otáčení fotografií

Pro otočení fotografií postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení, poté na Fotky.
 3. Vyberte fotografii kterou chcete otočit a klikněte na Upravit.
 4. Pod fotografií vyberte, zda chcete fotografii otočit ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. 
 5. Klikněte na Uložit a poté na Dokončit.

Přijde vám tento článek užitečný?