Vývoj programu zaměřeného na udržitelný rozvoj – časté otázky

Aktualizováno před 2 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Poskytovat cestovatelům jasné, transparentní a snadno přístupné informace bylo vždy naší prioritou. Chystané předpisy pomáhají stanovit rámec standardů udržitelnosti a komunikace ohledně udržitelnosti, a zajišťují tak dostupnost srozumitelných informací, které usnadní cestovatelům jejich rozhodování. Proto se s ohledem na chystané změny předpisů od 25. března zaměříme spíše na certifikace od třetích stran.

Uvědomujeme si, že ohledně těchto změn týkajících se našich iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje můžete mít nějaké otázky. Jak se naše snahy v oblasti udržitelnosti vyvíjejí, chceme vám před dalším posunem poskytnout dostatečné informace a podporu. I nadále chceme podporovat vás, vaše hosty i celé odvětví při společných snahách o zpřístupnění udržitelnějších možností v cestování pro všechny.


Časté otázky

  • Úrovně programu Travel Sustainable byly původně vytvořeny, aby vám pomáhaly se informovat a prováděly vás tématem udržitelného rozvoje a dopadu, který můžete vytvářet. Nyní, pokud jde o hodnocení úsilí, které ubytovací zařízení vyvíjejí pro zajištění udržitelnějšího provozu, se chceme soustředit hlavně na certifikace od třetích stran. Nové předpisy pomáhají nastavit rámec pro standardy udržitelnosti a tím upřesňují, jak ohledně udržitelnosti komunikovat. Cestovatelé pak mohou snáze činit lépe informovaná rozhodnutí.

    Abychom zdůraznili důležitost certifikací od třetích stran, odstraňujeme název programu Travel Sustainable a jeho úrovně. Tato změna má zajistit konzistentnost a srozumitelnost informací, aby cestovatelům usnadňovala na jejich základě volit udržitelnější možnosti.

  • Booking.com bude vaše zavedené postupy nadále hostům ukazovat na stránce vašeho ubytování. V extranetu nebo prostřednictvím poskytovatele propojení můžete postupy stále upravovat a my vám doporučujeme je nadále udržovat aktuální. Správu a úpravu postupů, které s námi sdílíte, máte stále v rukou vy.

  • I když označení Travel Sustainable a úrovně programu už nebudou viditelné, vaše postupy se hostům stále budou zobrazovat na stránce vašeho ubytování. U partnerů, kteří mají certifikaci třetí strany, budeme jejich certifikaci s jasným označením nadále uvádět. Hosté navíc budou mít možnost vyhledávat ubytování s certifikací třetí strany pomocí filtru.

  • Certifikace od třetích stran jsou nejvyšším standardem uznání angažovanosti v oblasti udržitelnosti. Vzbuzují důvěru a činí informace o snahách o udržitelnější chování vašeho ubytování důvěryhodnějšími. Certifikace pomáhají zajišťovat jasnější komunikaci ohledně udržitelnosti, což cestovatelům usnadňuje činit lépe informovaná rozhodnutí.

  • Společnost Booking.com vás i nadále chce a bude podporovat na cestě k udržitelnějšímu provozu a usnadňovat tak cestovatelům uvědomělejší výběr udržitelnějších možností. Proto kromě pokračujícího zveřejňování vašich postupů na stránce ubytování pro vaše hosty budeme také nadále investovat do vzdělávacích materiálů a nástrojů, od zdrojů na platformě Partner Hub po nové online kurzy vyvinuté ve spolupráci se Světovou organizací cestovního ruchu.

  • Získání certifikace od třetí strany prokazuje váš závazek vůči udržitelnému provozu, zvyšuje vaši důvěryhodnost a jde ruku v ruce s rostoucím zájmem cestovatelů o udržitelnější ubytování. Certifikace také zaručí, že dodržujete postupy na podporu udržitelnosti, které vám pomohou šetřit zdroji, jako jsou energie, voda a odpad, a v delším časovém horizontu i finance.

Přijde vám tento článek užitečný?