Johan Åséll, COO of Brøchner Hotels

Johan Åséll

Provozní ředitel, Brøchner Hotels

Johan Åséll je provozním ředitelem v Brøchner Hotels.