Snižování spotřeby energie

Když snížíte spotřebu energie a přejdete na obnovitelné zdroje, neprospějete tím jenom planetě. Sníží se vám také provozní náklady.

Fixing bike

S rostoucí populací a ekonomikou se také zvyšuje naše poptávka po energiích. Stále ji ale bohužel čerpáme především z neobnovitelných zdrojů, jako jsou fosilní paliva. Kromě toho, že jsou fosilní paliva primárním přispěvatelem ke globálnímu oteplování a klimatickým změnám, protože jsou spojena s emisemi uhlíku, pociťujeme jejich dopady i v podobě častého výskytu nebezpečných meteorologických jevů po celém světě. Každý měsíc jsme svědky toho, jak jsou různé části světa zasaženy ničivými záplavami, bouřemi, lesními požáry nebo rekordně vysokými teplotami. Nejenže si tyto pohromy vybírají vysokou daň na životech a životním prostředí, ale mají i nepopiratelný dopad na sektor ubytovacích služeb, což zahrnuje hotely, bed and breakfast i ubytování v soukromí. 

Toto odvětví spotřebovává značné množství energie a představuje zhruba 1 % celosvětových emisí uhlíku. Typické ubytování vypouští 160 až 200 kg emisí oxidu uhličitého (CO2) na metr čtvereční podlahové plochy pokoje. Možností, jak šetřit na spotřebě energií, je mnoho, včetně rychlých řešení pro snížení nebo eliminaci zbytečných ztrát a plýtvání. Ale dosažení udržitelnějšího odvětví si žádá také dlouhodobé investice a řešení na globální úrovni.

Abychom dosáhli klíčového cíle v podobě čistých nulových emisí uhlíku do roku 2050 a zabránili prudkému nárůstu teploty, je nezbytné snížit spotřebu energie a přejít na obnovitelné zdroje. Hloubková studie fungování globálního ubytovacího sektoru identifikovala čtyři klíčové kroky, které naše odvětví jako celek může podniknout, abychom tohoto cíle dosáhli. Na webu Sustainable Hospitality Alliance najdete komplexní informace o krocích, které lze v ubytování uskutečnit směrem k udržitelnosti. Kromě toho mohou ubytování v soukromí odstartovat své úsilí v tomto směru pomocí bezplatného cestovního plánu od sdružení EnviroRental, jakož i dalších zdrojů.

V této sekci se podíváme na to, jak může snížení spotřeby energie prospět vašemu podnikání i životnímu prostředí. Také uvedeme několik opatření, která můžete zavést s cílem snížit spotřebu a zlepšit udržitelnost vašeho podnikání.

Čtyři výhody snížení spotřeby energie

1. Nižší náklady

Snížením spotřeby energie můžete potenciálně dosáhnout výrazné úspory. Ze studie evropských hotelů vyplývá, že je možné ušetřit až 20 % na vytápění, 30 % na vaření, 70 % na ohřevu vody a 60 % na osvětlení. To znamená výrazné úspory na provozních nákladech. Například platforma LightStay společnosti Hilton, která zastřešuje plnění environmentálních požadavků v celém jejím portfoliu hotelů, dosáhla úspor ve výši více než 1 miliardy USD v kumulativních nákladech za vodu a energie tím, že snížila jejich spotřebu – zároveň poklesly emise uhlíku a množství odpadu. Zmíněné úspory lze využít k dalším investicím do snižování spotřeby.

2. Menší uhlíková stopa

Snižování spotřeby energie pocházející z fosilních paliv nejenže snižuje náklady na vodu a energie, ale také minimalizuje emise uhlíku, což vede k menší environmentální stopě. Pro dosažení tohoto cíle jsou k dispozici různé snadno přístupné inteligentní technologie, jako jsou snímače pohybu, prostředky pro monitorování vzduchotechniky a vytápění a nástroje pro přechod na LED osvětlení. Síť Host Hotels & Resorts například snížila emise skleníkových plynů na jednotku plochy o 35 % tím, že zavedla úsporná opatření, jako jsou například systémy pro automatizaci řízení budov, LED osvětlení, vylepšení ve vzduchotechnice a vytápění (HVAC) a investice do obnovitelných energií.

3. Chytré energetické systémy zvyšují komfort pro hosty i zaměstnance

Kromě snížení spotřeby energie zvyšují tato chytrá řešení pohodlí hostů a zjednodušují práci vašim zaměstnancům. Například inteligentní monitorovací technologie deaktivuje elektrická zařízení v neobsazených pokojích a dokáže regulovat klimatizační jednotky, aby se zabránilo jejich zbytečnému provozu. Kromě toho chytré systémy budov řídí vzduchotechniku a vytápění automatickou regulací podle vlhkosti nebo tlaku vzduchu. Hosté mají větší pohodlí, protože ve vnitřních prostorách se udržuje stále příjemná teplota.

4. Obnovitelná energie vás připravuje na budoucnost

Fosilní paliva představují zdroj energie, který přispívá k oteplování planety, a jsou rovněž citlivá na výpadky v globálních dodavatelských řetězcích, například kvůli konfliktům nebo politickému napětí. Veřejný i soukromý sektor po celém světě si tuto skutečnost uvědomuje a stále častěji investuje do obnovitelných zdrojů, jako je vítr nebo slunce. Investice do obnovitelných zdrojů energií jsou čím dál rentabilnější – mají čím dál kratší návratnost a po celém světě jsou k dispozici státní dotační programy. Díky tomu lze nejenom rychle snížit náklady na energie, ale také si zajistit odolnost vůči výkyvům na trhu s fosilními palivy a snížit vlastní uhlíkovou stopu.

solar panels

Jak snížit spotřebu energie

Proveďte analýzu spotřeby energie

Abyste mohli spotřebu energie upravit, je potřeba ji nejprve změřit. Jako primární zdroj dat poslouží účty za energie. Podrobnější představu o spotřebě získáte z měřičů v jednotlivých úsecích či odděleních. Průběžným měřením a sledováním základní spotřeby energie získáte vhled do své spotřeby. Budete vědět, ve kterých oblastech můžete energie ušetřit, a později pak budete moci zhodnotit efektivitu zavedených opatření. Pokud provozujete hotel, můžete si najít vodítka zde. Provozovatelé ubytování v soukromí se mohou zaregistrovat u sdružení EnviroRental – následně získají přístup k průvodci měřením energie, odpadu a vody. 

Požádejte svého poskytovatele energií o přehled, pomocí kterého budete moci sledovat spotřebu energie. Pokud jej nemůže poskytnout, srovnejte efektivitu spotřeby energie svého ubytování s podobnými ubytováními ve vaší oblasti. Jako nástroj pro kalkulaci uhlíkové stopy odbydlených pokojonocí a akcí uspořádaných ve vašem ubytování můžete využít bezplatnou metodologii Hotel Carbon Measurement Initiative. Při porovnávání ubytování s různorodými zařízeními v různých klimatických podmínkách je třeba měření upravit tak, aby tyto faktory zohledňovala.

Přejděte na obnovitelné zdroje energie

V Pařížské dohodě uzavřené v roce 2015 pod patronátem OSN bylo jako priorita stanoveno omezení nárůstu globálních teplot na 1,5 stupně oproti úrovni před průmyslovou revolucí. Na cestě k dosažení tohoto cíle se v současné době nenacházíme. Přesto se mnozí vědci domnívají, že stále existuje možnost jej naplnit. Přechod na obnovitelné zdroje vede k výraznému snížení provozních emisí. Při správné realizaci se zvýší poptávka po tomto typu energie v dané oblasti, což dále povzbudí růst objemu obnovitelných zdrojů v místní energetické síti. To má zásadní důležitost pro uspokojování globálních energetických potřeb a postupné vyřazování fosilních paliv.

Bohužel existuje mnoho dodavatelů, jejichž tvrzení, že poskytují čistou a obnovitelnou energii, jsou falešná. Při výběru obnovitelných zdrojů energie je důležité mít na paměti několik věcí, aby byla zajištěna skutečná udržitelnost a přispělo se k posunu ke světu bez fosilních paliv:

 • Nejlepší volbou je investovat do instalace zdrojů obnovitelných energií, jako jsou solární panely pro teplou vodu a fotovoltaické panely pro elektřinu, přímo ve vašem ubytování. Tyto kroky mají významný pozitivní dopad, protože pomáhají snižovat nebo eliminovat závislost na fosilních palivech a přispívají k výrobě čisté energie, zejména pokud se přebytečná elektřina odvádí zpět do místní energetické sítě.
 • Pokud instalace na místě není možná, zvažte přechod na nějaký obnovitelný zdroj energie. Zeptejte se nejprve svého současného dodavatele a pak i alternativních poskytovatelů, zda nenabízejí obnovitelné varianty. Mějte na paměti, že držení certifikátu o energii z obnovitelných zdrojů (REC) nebo o zaručeném původu energie z obnovitelných zdrojů (REGO) samo o sobě větší podíl obnovitelných zdrojů energie nezaručuje.
 • Seznamte se s nezávislým hodnocením poskytovatelů energií z obnovitelných zdrojů z hlediska udržitelnosti. To vám pomůže pochopit dopady nákupu energie od konkrétní společnosti na životní prostředí a posoudit celkovou udržitelnost daného produktu.

Přejděte na energeticky efektivní osvětlení

Běžné a halogenové žárovky, které se v hotelích běžně používají, jsou vysoce neefektivní. Jen 20 % jejich energie se totiž přemění ve světlo – zbytek se ztratí ve formě tepla.

Přechod na efektivnější varianty, jako jsou svítidla typu LED, může snížit spotřebu energie až o 75 % – navíc mají až 25krát delší životnost než běžné žárovky. Produkují méně tepla, čímž snižují poptávku po klimatizaci a celkovou spotřebu energie, a snadno se recyklují.

Upozornění: Některé žárovky obsahují nebezpečné materiály. Měli byste je třídit jako odpad určený k recyklaci – neměly by končit v běžném odpadu a následně na skládkách.

Cleaning

Instalujte čidla reagující na přítomnost osob

Lidé se při cestování často chovají jinak než doma. Pokud nainstalujete světla s čidly obsazenosti, rozsvítí se jen v případě, že v daném prostoru někdo je. Podle konkrétní situace můžete používat různé ovladače citlivé na obsazenost:

 • Časovače osvětlení
  Časovače slouží k automatickému zapínání a vypínání světel v určitých denních úsecích. To je vhodné pro prostory s pravidelnou denní obsazeností, jako jsou restaurace nebo konferenční/zasedací místnosti.
 • Senzory pohybu
  Senzory pohybu rozsvítí světla, když detekují pohyb a vypnou je po určité době nečinnosti. Jsou užitečné v méně často využívaných místech, jako jsou veřejné toalety, a mohou ušetřit až 60 % spotřeby energie v místnosti. Kromě toho jsou užitečné v ubytování v soukromí, kde se počet hostů každý den liší.
 • Snímače denního světla
  Tyto snímače detekují, kdy je dostatek přirozeného světla, a reagují na to ztlumením nebo zhasnutím osvětlení. Existují různé typy v závislosti na místě, které potřebujete osvětlit.

Zaveďte chytrý systém na měření teploty

Drobné změny v nastavení termostatu mohou vést k významným úsporám energie. Pokud v zimě snížíte termostat o 1 ºC, může se spotřeba energie snížit o 10 % – podobné úspory můžete dosáhnout v létě s klimatizací. Toto nastavení můžete rovněž automatizovat instalací technologie pro snímání pohybu a teploty do termostatu pro řízení energií, který pak sníží teplotu v pokoji, pokud tam nikdo nebude.

Zlepšete izolaci budovy 

Správná izolace zdí, oken a střech může výrazně snížit spotřebu energie tím, že pomáhá s udržováním vnitřní teploty a snižuje zatížení vzduchotechniky a vytápění. Klesá tím spotřeba energie, což může to vést k výrazným úsporám nákladů, zejména při extrémních teplotách v zimě a v létě.

Přejděte na energeticky efektivní spotřebiče
Navzdory počátečním nákladům mohou investice do energeticky efektivních spotřebičů přinést významné dlouhodobé úspory. Začněte změnami s nízkými náklady, které se rychle vrátí, a teprve pak přejděte na větší investice. Zvažte modernizaci zařízení v těchto částech ubytování:

 • Kuchyně: ledničky, mrazničky, myčky nádobí, sporáky, trouby a digestoře
 • Hotelové pokoje: klimatizační jednotky a elektronika, jako jsou televizory
 • Recepce: počítače, monitory, telefony a digitální monitory
 • Infrastruktura budovy: kotle, tepelná čerpadla a systémy vzduchotechniky a vytápění

Ručníky a ložní prádlo perte při teplotě 60 °C
Praní ručníků a ložního prádla představuje v sektoru ubytovacích služeb pravidelnou činnost a může se významně podílet na spotřebě energie. Nastavení vyšší teploty vede k vyšším nákladům. Ideální teplota pro praní ručníků a ložního prádla je 60 °C – dostačuje pro eliminaci bakterií a virů a odstranění skvrn. Snížením teploty v pračkách na tuto hodnotu můžete snížit spotřebu energie, aniž by to mělo dopad na kvalitu vyprání.

Instalujte stínidla slunečního svitu
Pokud na vaše ubytování dopadá hodně přímého slunečního světla, může odstínění slunečního svitu představovat nenákladné opatření, jak snížit spotřebu energie. Toto odstínění pasivně řídí množství tepla a světla ze slunce, které vstupuje do budovy, čímž snižuje potřebu klimatizace nebo vnitřních stínidel pro vyrovnání dopadů sluneční energie.

Ukažte cestovatelům, co děláte

Až začnete produkovat vlastní energii z obnovitelných zdrojů a snížíte spotřebu (nebo pokud jste již nějaké kroky v tomto směru podnikli), řekněte o tom hostům prostřednictvím naší platformy. Může to zvýšit vaši atraktivitu pro rostoucí množinu cestovatelů, kterým záleží na životním prostředí, a tím i potenciálně zvýšit počet rezervací.

Pokud jste realizovali některá z níže uvedených opatření pro úsporu energie a snížení emisí uhlíku, dejte nám o tom vědět:

Pronájem kol
Místo k uložení kol
Nabíjecí stanice pro elektrokola
Vstupní karty od pokoje nebo snímače pohybu pro ovládání elektřiny
Všechna okna v ubytování jsou dvojitá
Alespoň 80 % vašeho jídla pochází z vašeho regionu
Alespoň 80 % vašeho osvětlení je zajišťováno úspornými LED žárovkami
Ve vašem ubytování se využívá pouze obnovitelná energie
Izolace vnějších zdí a střešní konstrukce u vašeho ubytování
Dynamické nebo automatické stínění slunečního svitu u oken pokojů pro hosty a společných prostor
Software ve výtazích s pohotovostním režimem, který automaticky vypíná světla a ventilátory
Bazénové tepelné čerpadlo s proměnlivou rychlostí umožňující nastavení nižších rychlostí pro energetickou efektivitu
Kryt na bazén pro redukci odpařování a kondenzace
Praní ručníků a ložního prádla při teplotě snížené na 60 °C
Instalace chladicích systémů používající uhlovodíky nebo přirozená chladiva, jako je amoniak nebo CO<sub>2</sub>, namísto fluorovaných uhlovodíků (HFC)
Termostaty pro úsporu energie
Energeticky úsporné spotřebiče v pokojích pro hosty, kuchyni a prádelně a v recepci/kancelářích

Chcete se dozvědět více?

Udělejte další krok na své cestě k udržitelnosti prostřednictvím našeho bezplatného online kurzu o řízení energií. Kurz je vypracován ve spolupráci se Světovou organizací cestovního ruchu (UNWTO) a je plný odborných poznatků a praktických tipů, které můžete použít pro zapracování dalších postupů pro udržitelnost do vašeho podnikání. 

Zaregistrovat se na kurz

Podívejte se na další průvode týkající se udržitelnosti:


 

plastic in water

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní snazší a důležitější než kdykoli jindy. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

water

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál více omezené. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více

Apple farm

Omezení plýtvání potravinami

Zhruba třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu přijde vniveč. Potraviny mohou představovat značné náklady, pokud s nimi tedy budete méně plýtvat, můžete ušetřit spoustu peněz a snížit svou ekologickou stopu.

Zjistit více

Přijde vám tento článek užitečný?