Získání certifikace

Napsáno ve spolupráci s Dr. Annou Spenceley, předsedkyní Světové komise pro chráněná území IUCN (WCPA), specialistkou Skupiny pro cestovní ruch a chráněná území (TAPAS) a členkou představenstva Globální rady pro udržitelný cestovní ruch (GSTC).

Meeting

Pokud chcete posunout své úsilí o udržitelnost na vyšší úroveň, pak využijte možnost získat certifikát. Takový certifikát je důkazem vašeho odhodlání v oblasti udržitelného rozvoje, kterému mohou vaši hosté důvěřovat. 

Celý proces certifikace zahrnuje spolupráci s certifikačním úřadem, který ověří, zda splňujete stanovené standardy pro udržitelný cestovní ruch. Až oficiálně tyto standardy splníte, vaše ubytování obdrží certifikát, který obdržíte i v digitální podobě, abyste ho mohli zveřejnit také online.

Také jsme zavedli vlastní speciální označení Travel Sustainable, které je na naší platformě dostupné pro partnery splňující podmínky. Toto označení je zdarma a vytvořili jsme ho ve spolupráci s odborníky v oblasti cestovního ruchu. Oceňujeme jím ubytování, která se nacházejí na některé ze tří úrovní programu nebo získala externí certifikaci, kterou uznáváme. Je navrženo tak, aby vám pomohlo na stránce ubytování poukázat na to, že podnikáte kroky k udržitelnosti.

Momentálně spolupracujeme s certifikačními partnery na způsobu, jakým nejlépe zobrazovat certifikace ubytování na Booking.com, aby hosté hledající udržitelné ubytování tyto partnery snadněji našli.

Čtyři výhody certifikace

1. Hosté vám budou více důvěřovat

57 % cestovatelů, kteří se účastnili průzkumu Booking.com, uvedlo, že ubytování by pro ně bylo atraktivnější, kdyby věděli, že má certifikát udržitelnosti. Oficiální certifikace zvyšuje důvěryhodnost vašich iniciativ v oblasti udržitelnosti. Cestovatele utvrzuje v tom, že ubytování činí kroky, aby bylo ekologicky šetrné, a nedělá jen planá prohlášení.

2. Lépe rozpoznáte oblasti, kde je třeba se s ohledem na udržitelnost zlepšit

Požadavky pro získání certifikace vám pomohou stanovit si klíčové oblasti pro zlepšení nebo vás upozorní na řešení, o kterých jste dosud nepřemýšleli. Když získáte certifikaci, můžete si být jistí, že jste na správné cestě.

3. Certifikovaná zařízení mají pozitivní dopad na své okolí

Studie společnosti TUI z roku 2017, která byla provedena ve spolupráci s programem OSN pro životní prostředí, hodnotila environmentální a společenské přínosy certifikace udržitelného ubytování ve 330 hotelech. Zjistilo se, že v porovnání s necertifikovanými ubytováními dosáhla certifikovaná ubytování následujících výsledků:

 • o 10 % nižší emise CO2 na hosta za noc
 • o 24 % nižší objem odpadu na hosta za noc
 • o 15 % nižší spotřeba vody na hosta za noc
 • celkově vyšší spokojenosti hostů

4. Váš tým se bude cítit více zapojen

Co se týče dosažení a udržení certifikace, bude třeba, aby všichni ve vašem ubytování spolupracovali na implementaci potřebných opatření. Váš tým tak bude mít společný cíl a všichni budou moci smysluplně přispívat k udržitelnosti vašeho ubytování.

Jak mohu certifikaci získat?

Certifikace nabízí mnoho organizací po celém světě. Jedná se o celou řadu certifikačních programů, od obecnějších po specializované, zejména v oblastech jako je energetická účinnost, stavební normy a nakládání s odpadem.

Každý certifikační úřad si stanovuje ceny individuálně. Některé z nich nabízejí certifikaci zdarma, často je tomu tak v případech, kdy certifikaci vydává vládní orgán. Jiné nabízejí slevu pro malá ubytování nebo skupiny ubytování v rámci jedné značky. Proces certifikace závisí na tom, s jakou organizací chcete pracovat.

Ukažte cestovatelům, co děláte

Abychom cestovatelům pomohli identifikovat ubytování, která jsou aktivní v oblasti udržitelnosti, zobrazujeme na naší platformě certifikace udržitelnosti od následujících certifikačních orgánů:

Všechny výše uvedené certifikáty splňují určitá kritéria stanovená společností Travalyst. Spolupracujeme s externím poskytovatelem, organizací BeCause, která se specializuje na shromažďování, koordinaci a sdělování údajů o udržitelnosti. Díky tomu můžeme celý proces automatizovat a zobrazovat certifikaci třetí strany na naší platformě rychleji než kdy dřív. 

Pokud jste obdrželi certifikát od některého z výše uvedených certifikačních orgánů, ale tento certifikát se nezobrazuje na vaší stránce ubytování, postupujte podle následujících kroků. 

 1. Zaregistrujte se na stránkách www.because.eco a pro vytvoření uživatelského účtu použijte svůj pracovní e-mail.
 2. Budete vyzváni k připojení k vaší firmě a budete muset vyhledat název ubytování, abyste jej mohli uvést jako svou firmu.
 3. Klikněte na Connect (propojit). Přejděte do sekce General Information (Obecné informace), kde najdete podsekci Sales Channels (Prodejní kanály) a v ní položku Booking.com. Tuto část je třeba upravit a přidat identifikační číslo ubytování na Booking.com.
 4. Proces bude dokončen a váš certifikát se objeví na Booking.com do sedmi dnů.

Pokud se vám při vytváření profilu na stránce www.because.eco nepodaří najít název vašeho ubytování, kontaktujte organizaci, která vám certifikát vydala, a požádejte, aby údaje o certifikaci předala společnosti BeCause.

Pracujeme na tom, abychom na naší platformě v budoucnu uváděli informace také od jiných certifikačních organizací. Pokud máte certifikát o udržitelnosti od jiné organizace a rádi byste ho uváděli na stránce svého ubytování, můžete požádat danou organizaci, aby s žádostí kontaktovala organizaci BeCause. Upozorňujeme, že některé certifikáty neakceptujeme.

Označení Travel Sustainable

Označení Travel Sustainable je vytvořeno tak, aby vám pomohlo komunikovat vaše úsilí potenciálním hostům, kteří chtějí cestovat udržitelněji. Je k dispozici pro všechna ubytování bez ohledu na typ, velikost nebo umístění. 

Díky speciálnímu označení, které je viditelné na stránce vašeho ubytování a také ve výběru filtrů, lépe zaujmete hosty, kteří vyhledávají udržitelnější ubytování. To je obzvlášť důležité, pokud vezmeme v potaz, že 78 % cestovatelů zvažuje ubytovat se alespoň jednou v následujícím roce v udržitelném ubytování. 

Aby vaše ubytování mohlo získat speciální označení, musíte ve svém ubytování implementovat řadu udržitelných postupů a vyznačit je v extranetu. Kvalifikační kritéria byla stanovena ve spolupráci s nezávislými orgány z oboru, jako je mezinárodní organizace pro udržitelné cestování Travalyst. Zohledňují se regionální prahové hodnoty a místní tržní podmínky, z čehož se pak vypočítává celkový dopad. Právě ten slouží jako hlavní kritérium pro získání speciálního označení – společně s jakoukoli další certifikací, kterou disponujete.

Výhody označení

 • Zaujměte cestovatele, kteří hledají udržitelnější ubytování
  Udržitelné postupy jsou zobrazeny na stránce vašeho ubytování.
 • Nechte se ocenit za své snahy o rozvoj udržitelnosti
  Získání označení vás nebude nic stát, jedná se o náš způsob, jak ocenit vaše kontinuální úsilí.

Chcete se dozvědět více o tom, jak by vaše ubytování mohlo získat označení Travel Sustainable? Sestavili jsme výběr případových studií, abychom vám ukázali, jak různé typy ubytování po celém světě toto označení získaly.

Zobrazit případové studie

Úrovně programu Travel Sustainable

Nedávno jsme program Travel Sustainable rozšířili o úrovně, jejichž cílem je lépe ocenit ubytování, která usilují o rozvoj udržitelnosti a do této oblasti investují.

Ačkoli jsou všichni zúčastnění partneři momentálně označeni stejně, oceňujeme úsilí každého z nich pomocí jedné ze tří úrovní programu. Pro partnery, kteří obdrželi certifikaci od externí organizace, je pak určena speciální úroveň. Úrovně programu:

 • Úroveň 1 – partner zavedl některá účinná opatření k rozvoji udržitelnosti.
 • Úroveň 2 – partner investoval značné prostředky a úsilí do zavádění účinných postupů na podporu udržitelnosti.
 • Úroveň 3 – partner investoval velké prostředky do zavádění účinných postupů na podporu udržitelnosti.
 • Certifikováno – partner významně přispěl k udržitelnému rozvoji tím, že získal jednu nebo více externích certifikací a výrazně snížil dopad svého ubytování na životní prostředí. 

Pokud je vaše ubytování již označeno jako Travel Sustainable, automaticky vás zařadíme do příslušné úrovně. O úrovni, kterou jsme vám přiřadili na základě dopadu vašich opatření, se dozvíte v extranetu. Zjistíte tak, jak si v tomto ohledu vedete. 

Výhody úrovní

 • Budete lépe vědět, jak jste pokročili
  Úroveň vám dá jasnější představu o tom, jak si stojíte na cestě k udržitelnosti.
 • Oceňujeme vaše úsilí, ať už se nacházíte v jakékoli fázi
  I partneři, kteří jsou na první úrovni programu, obdrží speciální označení, takže hosté takové ubytování ihned uvidí. Od roku 2023 budeme zobrazovat také konkrétní úroveň.

Chcete se o úrovních programu Travel Sustainable dozvědět více? Zodpověděli jsme vaše nejčastější otázky.

Zobrazit časté otázky

Jak zobrazit program na podporu udržitelnosti vašeho řetězce

Náš tým pro hotelové řetězce shromažďuje a zobrazuje informace o programech pro udržitelnost hotelových řetězců, které splňují kritéria. Aby program splňoval kritéria, musí být povinný pro všechna ubytování se společným kódem řetězce v našem systému. Všechna ubytování musí mít také stejnou obchodní značku.

O kvalifikaci jednotlivých programů rozhoduje skupina nezávislých poradců organizace Travalyst. Pokud program na podporu udržitelnosti vašeho řetězce splňuje podmínky, zobrazíme ho na naší platformě.

 

Podívejte se na další průvode týkající se udržitelnosti:

Header_environment.jpeg

Zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti

Když se rozhodnete směřovat k udržitelnosti, důležitým orientačním bodem je zhodnocení aktuálního stavu. Až budete vědět, jak na tom vaše ubytování je (například ohledně uhlíkových stop nebo spotřeby vody), můžete si nastavit cíle a naplánovat kroky, jak jich dosáhnout.

Zjistit jak na to

header_plastic.jpeg

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní snazší a důležitější než kdykoli jindy. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

header_water.jpeg

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál více omezené. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více