Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις πληρωμές των επισκεπτών σας και τι ρυθμίσεις να κάνετε στο extranet της Booking.com για να βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις πληρωμών που χρησιμοποιείτε ταιριάζουν στην επιχείρησή σας.

βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Αυτό εξαρτάται από τις πολιτικές και τις επιλογές πληρωμών που μπορείτε να προσφέρετε. Αν δεν δέχεστε πιστωτικές κάρτες, ο επισκέπτης θα πληρώσει κατά την άφιξη
βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές στην προπληρωμή ή στο ποσό που πρέπει να προκαταβάλουν οι επισκέπτες δείτε εδώ τι πρέπει να κάνετε: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Τιμές &
βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Η εγγύηση ζημιών είναι ένα συγκεκριμένο ποσό που πληρώνει ο επισκέπτης είτε κατά την άφιξη, είτε νωρίτερα και το οποίο του επιστρέφεται εάν δεν έχει προκληθεί