Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις πληρωμές των επισκεπτών σας και τι ρυθμίσεις να κάνετε στο extranet της Booking.com για να βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις πληρωμών που χρησιμοποιείτε ταιριάζουν στην επιχείρησή σας.

Αποθήκευση άρθρου
Σημείωση: Για να είστε εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χρεωθείτε προμήθεια για κρατήσεις για τις οποίες δεν καταφέρατε να χρεώσετε τον επισκέπτη, κάναμε τη διαδικασία επισήμανσης άκυρων...
Αποθήκευση άρθρου
Μπορείτε να δείτε στοιχεία πιστωτικών καρτών και να τις επισημάνετε ως μη έγκυρες εύκολα στο Pulse. Για να επισημάνετε κάρτες ως μη έγκυρες στο Pulse ακολουθήστε αυτά τα βήματα...
Αποθήκευση άρθρου
Από 21 Νοεμβρίου 2019, η Booking.com δεν επιτρέπει να υπάρχουν χρεώσεις πληρωμών ή/και πιστωτικών καρτών σε κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοχώρου και της εφαρμογής μας...
Αποθήκευση άρθρου
Αν δέχεστε πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών:Αν δεν μπορείτε να χρεώσετε την κάρτα του επισκέπτη, ενημερώστε μας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κρατήσεις»...
Αποθήκευση άρθρου
Αν είστε «διαχειριστής» του λογαριασμού σας στο extranet, μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία πιστωτικών καρτών για κρατήσεις από το Pulse. Αν δέχεστε εικονικές πιστωτικές κάρτες, θα...