Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις πληρωμές των επισκεπτών σας και τι ρυθμίσεις να κάνετε στο extranet της Booking.com για να βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις πληρωμών που χρησιμοποιείτε ταιριάζουν στην επιχείρησή σας.

βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Από 21 Νοεμβρίου 2019, η Booking.com δεν επιτρέπει να υπάρχουν χρεώσεις πληρωμών ή/και πιστωτικών καρτών σε κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοχώρου
βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Αυτό εξαρτάται από τις πολιτικές και τις επιλογές πληρωμών που μπορείτε να προσφέρετε. Αν δεν δέχεστε πιστωτικές κάρτες, ο επισκέπτης θα πληρώσει κατά την άφιξη