Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις πληρωμές των επισκεπτών σας και τι ρυθμίσεις να κάνετε στο extranet της Booking.com για να βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις πληρωμών που χρησιμοποιείτε ταιριάζουν στην επιχείρησή σας.

βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές στην προπληρωμή ή στο ποσό που πρέπει να προκαταβάλουν οι επισκέπτες δείτε εδώ τι πρέπει να κάνετε: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Τιμές &
βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Ναι, κατά το check-out θα πρέπει να παρέχετε στους επισκέπτες τιμολόγιο, είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (είτε και τα δύο). Η Booking
βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Η εγγύηση ζημιών είναι ένα συγκεκριμένο ποσό που πληρώνει ο επισκέπτης είτε κατά την άφιξη, είτε νωρίτερα και το οποίο του επιστρέφεται εάν δεν έχει προκληθεί