Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις πληρωμές των επισκεπτών σας και τι ρυθμίσεις να κάνετε στο extranet της Booking.com για να βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις πληρωμών που χρησιμοποιείτε ταιριάζουν στην επιχείρησή σας.

βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές στην προπληρωμή ή στο ποσό που πρέπει να προκαταβάλουν οι επισκέπτες δείτε εδώ τι πρέπει να κάνετε: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Τιμές &
βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Με την προέγκριση, μπορείτε να δεσμεύσετε ένα (συνήθως μικρό) ποσό στην κάρτα του επισκέπτη στο διάστημα μεταξύ της κράτησης και της άφιξης του. Αυτό σας βοηθά
βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Ναι, κατά το check-out θα πρέπει να παρέχετε στους επισκέπτες τιμολόγιο, είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (είτε και τα δύο). Η Booking