Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις πληρωμές των επισκεπτών σας και τι ρυθμίσεις να κάνετε στο extranet της Booking.com για να βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις πληρωμών που χρησιμοποιείτε ταιριάζουν στην επιχείρησή σας.

βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Η εγγύηση ζημιών είναι ένα συγκεκριμένο ποσό που πληρώνει ο επισκέπτης είτε κατά την άφιξη, είτε νωρίτερα και το οποίο του επιστρέφεται εάν δεν έχει προκληθεί
βοήθεια
Διαχείριση πληρωμών επισκεπτών
Αν δέχεστε πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών:Αν δεν μπορείτε να χρεώσετε την κάρτα του επισκέπτη, ενημερώστε μας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Κάντε κλικ στην