Διαχείριση υπεράριθμων κρατήσεων και μη εμφανίσεων

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να αποφύγετε τις υπερκρατήσεις, τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που συμβεί αυτό και πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Booking.com να αντιμετωπίσετε τις υπερκρατήσεις και τις μη εμφανίσεις.

βοήθεια
Διαχείριση υπεράριθμων κρατήσεων και μη εμφανίσεων
Αν πρέπει να κλείσετε το κατάλυμά σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορείτε απλώς να επισημάνετε τα δωμάτια/τις μονάδες σας ως μη διαθέσιμες για αυτή την