Επικοινωνία με επισκέπτες μέσω extranet

Μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τους επισκέπτες χρησιμοποιώντας το extranet της Booking.com, καθώς και για τα διαθέσιμα πρότυπα και εργαλεία που υπάρχουν για να τους στέλνετε μηνύματα.

Για να να σας βοηθούμε να εξοικονομείτε χρόνο και να στέλνετε σημαντικές πληροφορίες τη στιγμή που οι επισκέπτες τις χρειάζονται, προσθέσαμε τον «Προγραμματισμό