Έχει η Booking.com πρόσβαση στα μηνύματα που στέλνω στους επισκέπτες;

Ενημερώθηκε πριν 2 μήνες

Όλες οι επικοινωνίες που στέλνονται μέσω της Booking.com αποθηκεύονται και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές κατόπιν αιτήματος είτε δικού σας είτε του επισκέπτη. Αν καταστεί απαραίτητο, για λόγους ασφαλείας ή νομικούς λόγους όπως ο εντοπισμός και η αποτροπή απάτης, θα μπορούμε και εμείς να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Η Booking.com δεν φέρει ευθύνη για περιεχόμενο που αποστέλλεται από συνεργάτες ή πελάτες, αλλά αν θεωρείτε ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι ανάρμοστη, ύποπτη ή αποτελεί ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam), παρακαλούμε να το επισημάνετε κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του μηνύματος του επισκέπτη.

Είναι πιθανό να αναλύουμε τις επικοινωνίες προκειμένου να βελτιώνουμε την υπηρεσία αυτή. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι κάνοντας χρήση της λειτουργίας επικοινωνίας, που περιλαμβάνει τις επικοινωνίες μέσω διευθύνσεων email με ψευδώνυμο, η Booking.com αποθηκεύει όλα τα μηνύματα και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.

*Αν δεν επιθυμείτε να ελέγχει ή να αποθηκεύει τις επικοινωνίες σας η Booking.com, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες επικοινωνίας που παρέχονται από την Booking.com, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων email με ψευδώνυμο.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;

Πρόγραμμα για καταλύματα ιδανικά για εργασία

Προσθέστε κι άλλες παροχές ιδανικές για εργασία για να αυξήσετε την προβολή σας χωρίς επιπλέον χρέωση.

Μάθετε περισσότερα