Μπορώ να ακυρώσω κάποια κράτηση;

Ενημερώθηκε πριν 1 μήνα
Αποθήκευση

Όταν ένας επισκέπτης κάνει κράτηση, αυτή επιβεβαιώνεται άμεσα. Έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα να απορρίψετε κάποια κράτηση.

Ανάλογα με τις πολιτικές σας, μπορεί ένας επισκέπτης να έχει δυνατότητα ακύρωσης της κράτησής του χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο που βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης ή στον λογαριασμό του στην Booking.com. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να υποβάλετε αίτημα ακύρωσης εφόσον σας το ζητήσει ο επισκέπτης ή αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πληρωμή από τον επισκέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω.

Αίτημα από επισκέπτη:

Σε περίπτωση που επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος επισκέπτης με αίτημα ακύρωσης μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα στο extranet ή στην εφαρμογή Pulse για να μας ειδοποιήσετε.

Μη εμφάνιση:

Εάν ο επισκέπτης δεν εμφανιστεί, επισημαίνετε την κράτηση ως «μη εμφάνιση» από το extranet ή από την εφαρμογή Pulse.

Μη έγκυρη πιστωτική κάρτα:

Για πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε όταν η κάρτα ενός επισκέπτη είναι μη έγκυρη, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το άρθρο.

Δεν πληρώθηκε εγγύηση/προκαταβολή:

Σε περίπτωση που δεν πληρώθηκαν τα παραπάνω όπως έπρεπε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε σε αυτό το άρθρο.

Υπεράριθμη κράτηση:

Για βοήθεια σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε σε περίπτωση υπεράριθμης κράτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να αποφύγετε τις υπεράριθμες κρατήσεις, διαβάστε αυτό το άρθρο.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;