Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον επισκέπτη. Τι μπορώ να κάνω;

Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον επισκέπτη. Τι μπορώ να κάνω;

Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον επισκέπτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της καρτέλας μηνυμάτων στο extranet και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;