Έχει η Booking.com πρόσβαση στα μηνύματα που στέλνω στους επισκέπτες;

Ενημερώθηκε πριν 4 months
Save

Όλες οι επικοινωνίες που στέλνονται μέσω της Booking.com αποθηκεύονται και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές κατόπιν αιτήματος είτε δικού σας είτε του επισκέπτη. Αν καταστεί απαραίτητο, για λόγους ασφαλείας ή νομικούς λόγους όπως ο εντοπισμός και η αποτροπή απάτης, θα έχουμε επίσης δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.

Η Booking.com δεν φέρει ευθύνη για περιεχόμενο που αποστέλλεται από συνεργάτες ή πελάτες, αλλά αν θεωρείτε ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι ανάρμοστη, ύποπτη ή αποτελεί ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam), παρακαλούμε να το επισημάνετε κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του μηνύματος του επισκέπτη.

Είναι πιθανό να αναλύουμε τις επικοινωνίες προκειμένου να βελτιώνουμε την υπηρεσία αυτή. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι κάνοντας χρήση της λειτουργίας επικοινωνίας, που περιλαμβάνει τις επικοινωνίες μέσω ψευδώνυμων email, η Booking.com αποθηκεύει όλα τα μηνύματα και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.

*Αν δεν επιθυμείτε να ελέγχει ή να αποθηκεύει τις επικοινωνίες σας η Booking.com, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες επικοινωνίας που παρέχονται από την Booking.com, περιλαμβανομένων των ψευδώνυμων email.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;