Κατανοώντας το Ποσοστό απαντήσεών σας

Ενημερώθηκε πριν 2 χρόνια
Αποθήκευση

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι επισκέπτες εκτιμούν πολύ τις γρήγορες απαντήσεις στα αιτήματα και τα μηνύματά τους. Το Ποσοστό απαντήσεων δείχνει πόσο γρήγορα απαντάτε στα μηνύματα των επισκεπτών.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο


Πώς υπολογίζουμε το Ποσοστό Απαντήσεων

Το Ποσοστό Απαντήσεων θα εμφανιστεί αφού έχετε λάβει τα δέκα πρώτα μηνύματα επισκεπτών. Ενημερώνεται κάθε μέρα και αντικατοπτρίζει το ποσοστό των μηνυμάτων στα οποία έχετε απαντήσει μέσα σε 24 ώρες, στο διάστημα των τελευταίων 30 ημερών.

Σημείωση: Εάν έχετε λάβει λιγότερα από δέκα μηνύματα επισκεπτών τις τελευταίες 30 ημέρες, το Ποσοστό απαντήσεών σας θα υπολογιστεί με βάση τα τελευταία δέκα μηνύματα που έχετε λάβει.  

Δεν περιλαμβάνουμε τα μηνύματα που έχετε επισημάνει ως Δεν χρειάζεται απάντηση μέσα σε 24 ώρες στον υπολογισμό του Ποσοστού απαντήσεων.


Πρόσβαση και βελτίωση του Ποσοστού Απαντήσεων

Εμφανίζουμε το Ποσοστό απαντήσεων στο extranet της Booking.com. Μπορείτε να δείτε το ποσοστό αυτό στην ενότητα Μηνύματα σχετικά με κρατήσεις της καρτέλας Μηνύματα καθώς και στην ενότητα Δεδομένα στην Αρχική καρτέλα.

Μπορείτε να βελτιώσετε το Ποσοστό απαντήσεών σας απαντώντας στους επισκέπτες το συντομότερο δυνατό. Έχουμε διαπιστώσει ότι συνεργάτες με μεγαλύτερο Ποσοστό απαντήσεων συνήθως έχουν μικρότερο ποσοστό ακυρώσεων και καλύτερη συνολική βαθμολογία σχολίων.

 

reply_score_help

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;