Τι είδους περιορισμούς μπορώ να ορίσω;[Νέο]

Ενημερώθηκε πριν 2 months
Αποθήκευση

Απλοποιήσαμε τη διαδικασία ενημέρωσης των περιορισμών σας. Παρακάτω θα δείτε δύο διαφορετικές επιλογές. Ελέγξτε ποια από τις εικόνες ανταποκρίνεται σε αυτό που βλέπετε στο extranet κι ακολουθήστε τα αντίστοιχα βήματα.  

Οι περιορισμοί αποτελούν έναν τρόπο να θέτετε ειδικούς όρους στις κρατήσεις που λαμβάνετε, προσφέροντάς σας μεγαλύτερο έλεγχο της διαθεσιμότητάς σας.

Θέτοντας περιορισμούς για συγκεκριμένες ημερομηνίες, δωμάτια ή/και κατηγορίες τιμών, οι επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν κράτηση στα δωμάτια/στις μονάδες σας εφόσον τα κριτήρια αναζήτησής τους ταιριάζουν με τους περιορισμούς που έχετε θέσει.

Αν για παράδειγμα έχετε περιορισμό «Ελάχιστης διάρκειας διαμονής» τριών ημερών, το κατάλυμά σας δεν θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης των επισκεπτών που ψάχνουν κατάλυμα για δύο διανυκτερεύσεις.

 


Επιλογή 1: Προβολή ημερολογίου σε λίστα

Αν χρησιμοποιείτε την Προβολή ημερολογίου σε λίσταμπορείτε να εφαρμόσετε τους παρακάτω περιορισμούς στα δωμάτια και στις τιμές σας:

 • Ελάχιστη διάρκεια διαμονής: ορίστε τον ελάχιστο αριθμό διανυκτερεύσεων που μπορούν να επιλέξουν για κράτηση στο κατάλυμα ή το δωμάτιό σας.
 • Μέγιστη διάρκεια διαμονής: ορίστε τον μέγιστο αριθμό διανυκτερεύσεων για τον οποίο μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν κράτηση στο κατάλυμα ή το δωμάτιό σας.
 • Ακριβής διάρκεια διαμονής: ορίστε τον ακριβή αριθμό διανυκτερεύσεων για τον οποίο μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν κράτηση στο κατάλυμα ή το δωμάτιό σας.
 • Ελάχιστο διάστημα έγκαιρης κράτησης: ορίστε την ελάχιστη περίοδο εκ των προτέρων στην οποία μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν κράτηση για το κατάλυμα ή το δωμάτιό σας.
 • Μέγιστο διάστημα έγκαιρης κράτησης: ορίστε τη μέγιστη περίοδο εκ των προτέρων στην οποία μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν κράτηση για το κατάλυμα ή το δωμάτιό σας.
 • Καμία άφιξη: κλείστε το κατάλυμα ή το δωμάτιό σας για αφίξεις τις μέρες που δεν μπορείτε να κάνετε check-in στους επισκέπτες. Οι επισκέπτες δεν μπορούν να κάνουν κράτηση για διαμονή που ξεκινά αυτές τις μέρες (αλλά μπορούν να κάνουν κράτηση για τις συγκεκριμένες μέρες εάν περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο). 
 • Καμία αναχώρηση: κλείστε το κατάλυμα ή το δωμάτιό σας για αναχωρήσεις τις μέρες που δεν μπορείτε να κάνετε check-out στους επισκέπτες. Οι επισκέπτες δεν μπορούν να κάνουν κράτηση για διαμονή που τελειώνει αυτές τις μέρες (αλλά μπορούν να κάνουν κράτηση για τις συγκεκριμένες μέρες εάν περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο).
 • Ελάχιστη διάρκεια διαμονής από την άφιξη: ορίστε τον ελάχιστο αριθμό διανυκτερεύσεων για τις οποίες μπορεί να κάνει κράτηση ένας επισκέπτης στο κατάλυμα ή το δωμάτιό σας όταν κάνει κράτηση σε συγκεκριμένη ημερομηνία άφιξης.
 • Μέγιστη διάρκεια διαμονής από την άφιξη: ορίστε τον μέγιστο αριθμό διανυκτερεύσεων για τις οποίες μπορεί να κάνει κράτηση ένας επισκέπτης στο κατάλυμα ή το δωμάτιό σας όταν κάνει κράτηση σε συγκεκριμένη ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση: Αν κάποιοι από αυτούς τους περιορισμούς δεν διατίθενται για το κατάλυμά σας και θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε, επικοινωνήστε με τον τοπικό εκπρόσωπο της Booking.com για να ζητήσετε να ενεργοποιηθούν οι περιορισμοί.


Επιλογή 2: Μηνιαία προβολή ημερολογίου

Αν χρησιμοποιείτε τη Μηνιαία προβολή ημερολογίου, μπορείτε να προσθέσετε μόνο:

 • Ελάχιστη διάρκεια διαμονής: ορίστε τον ελάχιστο αριθμό διανυκτερεύσεων για τον οποίο μπορούν να κάνουν κράτηση οι επισκέπτες στο κατάλυμα ή το δωμάτιό σας.
 • Ελάχιστος χρόνος έγκαιρης κράτησης: ορίστε την ελάχιστη περίοδο εκ των προτέρων μέσα στην οποία μπορούν να κάνουν κράτηση στο κατάλυμα ή στο δωμάτιό σας οι επισκέπτες.
 • Καμία άφιξη: κλείστε το κατάλυμα ή το δωμάτιό σας για αφίξεις τις μέρες που δεν μπορείτε να κάνετε check-in στους επισκέπτες. Οι επισκέπτες δεν μπορούν να κάνουν κράτηση για διαμονή που ξεκινά αυτές τις μέρες (αλλά μπορούν να κάνουν κράτηση για τις συγκεκριμένες μέρες εάν περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο)
 • Καμία αναχώρηση: κλείστε το κατάλυμα ή το δωμάτιό σας για αναχωρήσεις τις μέρες που δεν μπορείτε να κάνετε check-out στους επισκέπτες. Οι επισκέπτες δεν μπορούν να κάνουν κράτηση για διαμονή που τελειώνει αυτές τις μέρες (αλλά μπορούν να κάνουν κράτηση για τις συγκεκριμένες μέρες εάν περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο).

 

Is this article helpful?