Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google Translate για να βελτιώσω την επικοινωνία με τους επισκέπτες;

Καμιά φορά μπορεί να λάβετε μήνυμα από επισκέπτες εξωτερικού σε γλώσσα την οποία δεν μιλάτε. Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε αυτά τα μηνύματα πιο εύκολα, ενσωματώσαμε το Google Translate στο extranet και την εφαρμογή Pulse.

Για να μεταφράσετε το μήνυμα του επισκέπτη στη γλώσσα σας, κάντε κλικ στο κουμπί με τα αποσιωπητικά (το εικονίδιο με τις τρεις τελείες) που βρίσκεται δίπλα στο μήνυμα και επιλέξτε «Εμφάνιση μετάφρασης». Στη συνέχεια θα μεταφραστεί στη γλώσσα που έχετε ορίσει ως γλώσσα προτίμησης στο extranet ή το Pulse. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προς το παρόν, μπορεί να γίνει μετάφραση των μηνυμάτων μόνο προς τη γλώσσα σας. Δεν γίνεται να μεταφραστούν αυτόματα οι απαντήσεις σας στη γλώσσα του επισκέπτη.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;