Τι είναι το ποσοστό απαντήσεων;

Έχουμε παρατηρήσει μέσα από έρευνες ότι οι επισκέπτες εκτιμούν πολύ τις γρήγορες απαντήσεις στα αιτήματα και τα μηνύματά τους.

Για να σας βοηθήσουμε να βεβαιωθείτε ότι απαντάτε στους επισκέπτες έγκαιρα, προβάλλουμε το «Ποσοστό απαντήσεων» στο extranet της Booking.com.

Μπορείτε να δείτε το ποσοστό αυτό στην ενότητα «Μηνύματα πελατών» της καρτέλας «Μηνύματα» καθώς και στην ενότητα «Απόδοση» στην «Αρχική» καρτέλα.

Απαντώντας στους επισκέπτες όσο το δυνατόν γρηγορότερα, θα βελτιώσετε το Ποσοστό Απαντήσεων καθώς και την εμπειρία των επισκεπτών.

Επιπλέον, έχουμε διαπιστώσει ότι συνεργάτες με μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων έχουν την τάση να έχουν μικρότερο ποσοστό ακυρώσεων και υψηλότερη βαθμολογία σχολίων.

Πώς υπολογίζεται το Ποσοστό Απαντήσεων

Το Ποσοστό Απαντήσεων εμφανίζεται αφού έχετε λάβει τα πρώτα 10 μηνύματα επισκεπτών.

Το Ποσοστό Απαντήσεων, το οποίο ενημερώνεται κάθε μέρα, αντικατοπτρίζει το ποσοστό των μηνυμάτων στα οποία έχετε απαντήσει μέσα σε 24 ώρες, για την περίοδο των τελευταίων 30 ημερών.

Σημείωση:

Αν έχετε λάβει λιγότερα από 10 μηνύματα επισκεπτών τις τελευταίες 30 μέρες, το Ποσοστό Απαντήσεών σας αντικατοπτρίζει το ποσοστό των μηνυμάτων που απαντήσατε μέσα σε 24 ώρες, για τα 10 πιο πρόσφατα μηνύματα που έχετε λάβει.

Τα μηνύματα τα οποία έχετε επισημάνει ως «Δεν χρειάζεται απάντηση» μέσα σε 24 ώρες εξαιρούνται από τον υπολογισμό του Ποσοστού Απαντήσεων.

Image removed.