Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης επικόλλησης για να κάνετε μαζικές αλλαγές στα καταλύματά σας

Ενημερώθηκε πριν 2 χρόνια | Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Αποθήκευση

Παρουσιάζουμε έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο να κάνετε αλλαγές μαζικά σε πολλά καταλύματα. Η νέα λειτουργία έξυπνης επικόλλησης λειτουργεί ακόμα και εάν τα καταλύματα δεν βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία ούτε έχουν κοινά χαρακτηριστικά που μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο


Είναι χρήσιμη για εσάς η λειτουργία έξυπνης επικόλλησης;

Εάν διαχειρίζεστε πολλά καταλύματα στην Booking.com, η εφαρμογή αλλαγών μαζικά μπορεί να σας εξοικονομεί πολύ χρόνο. Στο extranet της ομάδας καταλυμάτων, στη σελίδα Μαζική επεξεργασία, θα βρείτε πολλά πιθανά θέματα τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε μαζικά, από την εφαρμογή προσφοράς ή κατηγορίας τιμών ως τις ρυθμίσεις των πρότυπων μηνυμάτων για αυτόματη απάντηση. 

Η νέα λειτουργία έξυπνης επικόλλησης σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε πολλά καταλύματα κατά την εφαρμογή μιας μαζικής αλλαγής. Αυτό σας είναι χρήσιμο εάν:

  • Διαχειρίζεστε πολλά καταλύματα από τον ίδιο λογαριασμό
  • Χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο σύστημα (όπως channel manager ή ακόμα και λογιστικό φύλλο) για να διαχειρίζεστε τα καταλύματά σας, και ενδεχομένως έχετε ομαδοποιήσει κάποια από αυτά τα καταλύματα με βάση τον τύπο τους ή άλλα χαρακτηριστικά
  • Θέλετε να εφαρμόσετε κάποια αλλαγή μαζικά σε πολλά καταλύματα ταυτόχρονα, αλλά τα καταλύματα αυτά ούτε βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία ούτε έχουν κοινά χαρακτηριστικά που μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης επικόλλησης

Δείτε εδώ πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης επικόλλησης κατά την εφαρμογή μιας αλλαγής μαζικά:

 1. Μπείτε στο σύστημα διαχείρισης καταλύματος ή στο λογιστικό φύλλο και βρείτε την ομάδα καταλυμάτων που θέλετε να περιλαμβάνει η μαζική επεξεργασία 

 2. Αντιγράψτε τους αντίστοιχους κωδικούς καταλυμάτων από το σύστημα ή το λογιστικό φύλλο. Οι κωδικοί αυτοί θα πρέπει να αντιστοιχούν στους κωδικούς που χρησιμοποιεί η Booking.com (εικόνα 1)

 

Screenshot 1

 3. Συνδεθείτε στο extranet της ομάδας καταλυμάτων σας, πηγαίνετε στη σελίδα Μαζική επεξεργασία και ξεκινήστε τη μαζική αλλαγή που σας ενδιαφέρει να εφαρμόσετε στα καταλύματα (π.χ. προσθήκη τιμής για κινητά)

 4. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις στο βήμα 1 της διαδικασίας μαζικής επεξεργασίας, συνεχίστε με το βήμα 2 (εικόνα 2)

 

Screenshot 2

 

 5. Αναζητήστε τα καταλύματα που θέλετε κάνοντας επικόλληση των κωδικών καταλύματος στο πεδίο αναζήτησης (εικόνα 3)

 

Screenshot 3

 

 6. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε όλα τα καταλύματα ή μόνο κάποια από αυτά (εικόνα 4)

 

Screenshot 4

 

 7. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις αλλαγές σας

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;