Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP)

Ενημερώθηκε πριν 1 μήνα | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Χρησιμοποιούμε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) για να συγκεντρώνουμε συγκεκριμένα δεδομένα από όλους τους συνεργάτες μας στην ΕΕ για λόγους συμμόρφωσης με διάφορες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο:


Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP)

Για λόγους συμμόρφωσης με νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, πρέπει να συγκεντρώνουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από τα συνεργαζόμενα με εμάς καταλύματα. Για να σας διευκολύνουμε να μοιραστείτε μαζί μας τα στοιχεία σας, συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε μία φόρμα: τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP).

Αυτή η διαδικασία είναι ίδια για όλους τους συνεργάτες με καταλύματα, ακόμη κι αν ενοικιάζετε περιστασιακά το κατάλυμά σας ιδιωτικά. Εάν αυτό ισχύει για εσάς, αναφέρετε στη φόρμα ότι διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας ως ατομική επιχείρηση και θα εμφανιστούν οι σχετικές για εσάς ερωτήσεις.

Η τοποθεσία του καταλύματός σας μπορεί επίσης να επηρεάσει τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα πρέπει να μας δώσετε, καθώς ορισμένοι νόμοι και κανονισμοί ισχύουν για συγκεκριμένες μόνο χώρες.


Πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία

Μεταβιβάζουμε τις πληροφορίες σας, χρησιμοποιώντας ασφαλή κανάλια, σε πάροχο-τρίτο μέρος που μας βοηθά στην επαλήθευση των πληροφοριών μέσω διασταύρωσης με διάφορες πηγές δεδομένων. Η αλληλεπίδρασή μας με το αυτό το τρίτο μέρος συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς σχετικά με το απόρρητο.

Αν το κατάλυμά σας βρίσκεται σε χώρα όπου ισχύουν κανονισμοί που απαιτούν από εμάς να κοινοποιούμε δεδομένα σε κυβερνητικά όργανα, τότε και σε αυτή την περίπτωση θα κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα με τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς σχετικά με το απόρρητο.


Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να υποβάλετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη

 1. Συνδεθείτε στο extranet 
 2. Κάντε κλικ στο banner για τα Στοιχεία Συνεργάτη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα
 3. Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
 4. Αποθηκεύστε και υποβάλετε τη φόρμα

Πώς να επεξεργαστείτε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη

Για να επεξεργαστείτε και να υποβάλλετε ξανά τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη, επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα υποστήριξης.


Γλωσσάριο όρων της διαδικασίας επαλήθευσης

Μια λίστα με τους όρους που θα βρείτε κατά τη διαδικασία επαλήθευσης:

 • Ατομική επιχείρηση: ένα «φυσικό πρόσωπο» (από νομικής άποψης, δηλ. κάποιος που έχει τη δική του νομική προσωπικότητα) που αποτελεί μεμονωμένο άνθρωπο και δεν έχει συσταθεί και ούτε διέπεται από το εταιρικό δίκαιο.
 • Εταιρεία: οντότητα της οποίας η σύσταση και διαχείριση διέπεται από το εταιρικό δίκαιο και η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, φιλανθρωπικό έργο ή άλλη δραστηριότητα την οποία επιτρέπει η νομοθεσία. Συνήθως, η σύσταση εταιρειών αφορά την πώληση αγαθού ή υπηρεσίας, π.χ. επιχείρηση, προσωπική εταιρεία, καταπίστευμα και ΜΚΟ.
 • Επίσημη επωνυμία καταλύματος: η επίσημη ονομασία του καταλύματος όπως χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα αναφοράς.
 • Ιδιοκτήτης καταλύματος: ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι το άτομο ή η εταιρεία που έχει την ιδιοκτησία του καταλύματος. Αν κάποιο πρόσωπο έχει τη νομική ιδιοκτησία του καταλύματος, τότε εκείνος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης. Αν την ιδιοκτησία του καταλύματος την έχει κάποια εταιρεία, το άτομο που είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο τελικός πραγματικός δικαιούχος.
 • Διαχειριστής καταλύματος: το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) που είναι υπεύθυνο για τις καθημερινές εργασίες του καταλύματος (τύπος διαχειριστή). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διαχείριση προσωπικού, σχεδιασμό, διαφήμιση, συντονισμό και παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών όπως εγκαταστάσεων εστίασης και στέγασης.
 • Εταιρεία διαχείρισης: μια εταιρεία διαχείρισης διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες ενός ξενοδοχείου με αμοιβή είτε με τη μορφή προμήθειας, είτε σταθερό ποσό, είτε ποσοστό επί του ακαθάριστου εισοδήματος (τύπος διαχειριστή). Συνήθως λειτουργούν ως τρίτα μέρη παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης των καθημερινών εργασιών όπως επίσης υποστήριξη ως προς τα λογιστικά, τις πωλήσεις και τη διαφήμιση, την εστίαση, το ανθρώπινο δυναμικό, τον λογιστικό έλεγχο, τη διαχείριση εσόδων, κ.λπ.
 • Κυβερνητικό στέλεχος ή κυβερνητικός φορέας: περιλαμβάνει πρόσωπα όπως αρχηγούς κρατών, εκλεγμένα μέλη της κυβέρνησης ή στελέχη κυβερνητικών ή νομοθετικών οργάνων, καθώς και τμήματα, υπηρεσίες ή νομοθετικά συμβούλια που έχουν συσταθεί από την κυβέρνηση.
 • Ανήκει στο Κράτος: όταν το κράτος ή κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος έχει την πλήρη κυριότητα ή τον πλήρη έλεγχο μιας οντότητας (δηλ. ιδιοκτησία άνω του 50%).

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;