Χρησιμοποιήστε τον οδηγό μας που βασίζεται σε δεδομένα για να προσελκύσετε τη ζήτηση στο τέλος της σεζόν.

Γιατί πρέπει να συμπληρώσω τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη;

Ενημερώθηκε πριν 2 χρόνια
Αποθήκευση

Γιατί μου ζητά η Booking.com να συμπληρώσω τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη;

Σας ζητάμε συγκεκριμένα στοιχεία για λόγους συμμόρφωσης με διάφορες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης είναι η ίδια για όλους τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων, ακόμη κι αν ενοικιάζετε περιστασιακά το κατάλυμά σας ιδιωτικά. Εάν αυτό ισχύει για εσάς, επιλέξτε απλώς «Έχω δική μου επιχείρηση» στην φόρμα Στοιχείων συνεργάτη και οι υπόλοιπες ερωτήσεις θα προσαρμοστούν αντίστοιχα.

Αν διαχειρίζεστε πολλά καταλύματα στην Booking.com, από το 2020 και μετά θα πρέπει να ακολουθήσετε μία λίγο διαφορετική διαδικασία. Θα σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες εκ των προτέρων για να γνωρίζετε τις προϋποθέσεις. Αν λάβετε την παλιά φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη, δεν χρειάζεται να τη συμπληρώσετε, αλλά θα μπορείτε αντί για αυτή να ολοκληρώσετε τη νέα διαδικασία όταν ξεκινήσει να ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η φόρμα Στοιχείων συνεργάτη δεν είναι καινούρια διαδικασία. Είναι απλώς η νέα ονομασία της φόρμας επαλήθευσης λογαριασμού.

Πώς χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες η Booking.com;

Μεταβιβάζουμε τα στοιχεία, χρησιμοποιώντας ασφαλή κανάλια, σε πάροχο-τρίτο μέρος που μας βοηθά στην επαλήθευση των πληροφοριών από διάφορες πηγές δεδομένων. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ της Booking.com και του τρίτου μέρους συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς σχετικά με το Απόρρητο.

Πόσο συχνά γίνεται η διαδικασία επαλήθευσης λογαριασμού;

Κάθε χρόνο, θα σας ζητούμε να επιβεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες που έχετε υποβάλει εξακολουθούν να ισχύουν. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να ενημερώσετε τυχόν πληροφορίες που άλλαξαν.

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ τα στοιχεία μου;

Για να υποβάλετε ξανά τη φόρμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα υποστήριξης.

Δείτε παρακάτω την επεξήγηση των όρων που περιέχει η φόρμα:

«Επιχείρηση»

Οντότητα της οποίας η σύσταση και διαχείριση διέπεται από το εταιρικό δίκαιο, η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, φιλανθρωπικό έργο ή άλλη δραστηριότητα την οποία επιτρέπει η νομοθεσία. Συνήθως η σύσταση επιχείρησης αφορά την πώληση αγαθού ή υπηρεσίας, π.χ. εταιρεία, κοινοπραξία, καταπίστευμα και ΜΚΟ.

«Άτομο»

Φυσικό πρόσωπο (από νομικής άποψης, δηλ. κάποιος που έχει τη δική του νομική προσωπικότητα) που αποτελεί μεμονωμένο άνθρωπο που δεν έχει συσταθεί και δεν διέπεται από το εταιρικό δίκαιο.

«Επίσημη επωνυμία καταλύματος»

Η επίσημη ονομασία του καταλύματος όπως χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα.

«Τελικός νόμιμος ιδιοκτήτης καταλύματος»

Ο τελικός νόμιμος ιδιοκτήτης καταλύματος είναι το άτομο που έχει την τελική ιδιοκτησία του καταλύματος. Αν κάποιο πρόσωπο έχει τη νομική ιδιοκτησία του καταλύματος, τότε εκείνος είναι ο τελικός νόμιμος ιδιοκτήτης. Αν την ιδιοκτησία του καταλύματος την έχει κάποια εταιρεία, το άτομο που είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο τελικός ιδιοκτήτης. Ο τελικός ιδιοκτήτης είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην κορυφή της διάρθρωσης του καθεστώτος ιδιοκτησίας.

«Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη/Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της εταιρείας διαχείρισης»

Ο τελικός πραγματικός δικαιούχος. Αν το κατάλυμα/η εταιρεία διαχείρισης ανήκει σε άλλη εταιρεία, χρειαζόμαστε την πλήρη επίσημη επωνυμία της εταιρείας αυτής.

Αν το κατάλυμα/η εταιρεία διαχείρισης ανήκει σε άλλο φυσικό πρόσωπο, χρειαζόμαστε το πλήρες ονοματεπώνυμο αυτού του φυσικού προσώπου.

«Διαφορετική επωνυμία»

Κάποιες εταιρείες χρησιμοποιούν επωνυμία που διαφέρει από την επίσημη, νόμιμη επωνυμία με την οποία έχει καταχωρηθεί η επιχείρηση. Μπορεί να πρόκειται για εμπορική επωνυμία, εμπορική ονομασία ή διακριτικό τίτλο.

«Τύπος διαχειριστή: διαχειριστής καταλυμάτων»

Το πρόσωπο (τα πρόσωπα) που είναι υπεύθυνο/α για τις καθημερινές εργασίες του καταλύματος. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διαχείριση προσωπικού, σχεδιασμό, διαφήμιση, συντονισμό και παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών όπως εγκαταστάσεων εστίασης και στέγασης.

«Τύπος διαχειριστή: εταιρεία διαχείρισης»

Μια εταιρεία διαχείρισης διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες ενός καταλύματος με αμοιβή είτε με τη μορφή προμήθειας, είτε σταθερό ποσό, είτε ποσοστό επί του ακαθάριστου εισοδήματος. Συνήθως λειτουργούν ως τρίτα μέρη παρέχοντας διαχείριση των καθημερινών εργασιών όπως επίσης υποστήριξη ως προς τα λογιστικά, τις πωλήσεις και τη διαφήμιση, την εστίαση, το ανθρώπινο δυναμικό, τον λογιστικό έλεγχο, τη διαχείριση εσόδων, κ.λπ.

«Κυβερνητικό στέλεχος»/«Κυβερνητικός φορέας»

Περιλαμβάνει πρόσωπα όπως αρχηγούς κρατών, εκλεγμένα μέλη της κυβέρνησης ή στελέχη κυβερνητικών ή νομοθετικών οργάνων, καθώς και τμήματα, υπηρεσίες ή νομοθετικά συμβούλια που έχουν συσταθεί από την κυβέρνηση.

«Ανήκει στο Κράτος»

Όταν μια οντότητα ανήκει ή ελέγχεται εν μέρει (δηλ. ιδιοκτησία άνω του 50%) από το κράτος ή από κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο.

«Μέτοχος»

Αν κάποιο κατάλυμα ανήκει σε πολλά άτομα ή σε πολλές εταιρείες, ζητούμε την πλήρη επωνυμία των εταιρειών ή ατόμων που έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας πάνω από 20%.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;