Πρότυπα ασφάλειας για ψηφιακές εκδηλώσεις

Ενημερώθηκε πριν 1 χρόνο
Αποθήκευση

Χρόνος ανάγνωσης: 1,5 λεπτό

Σημαντικό: όσον αφορά τις ψηφιακές εκδηλώσεις, η Booking.com δεν ζητά στοιχεία πληρωμής, δεν ζητά σημαντικά προσωπικά στοιχεία (όπως κωδικούς πρόσβασης στο extranet) και οι επικοινωνίες σχετικά με τις εκδηλώσεις προέρχονται πάντα από διευθύνσεις email της Booking.com και της BlueJeans (τον πάροχο που χρησιμοποιούμε για τις τηλεδιασκέψεις μας).

Καθώς ο κόσμος στρέφεται σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, τα οποία είναι και πρακτικά και εύχρηστα, διαπιστώνουμε και αύξηση των παράνομων δραστηριοτήτων με στόχο τους συμμετέχοντες σε webinar και άλλες μορφές on-demand ψηφιακών εκδηλώσεων.

Είτε μέσω κοινωνικής μηχανικής (social engineering) είτε phishing, οι παραβάτες προσπαθούν πάντα να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των χρηστών σε γνωστές εταιρείες. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους τους συνεργάτες μας ότι η Booking.com διατηρεί αυστηρά πρότυπα ψηφιακής ασφάλειας, τα οποία πρακτικά σημαίνουν ότι:

  • Καμία ψηφιακή εκδήλωση από αυτές που διοργανώνει η Booking.com δεν προϋποθέτει πληρωμή ή παροχή στοιχείων πληρωμής.
  • Δεν απαιτείται ποτέ από τους συνεργάτες να εγγραφούν σε ψηφιακές εκδηλώσεις χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία σύνδεσης (π.χ. κωδικούς πρόσβασης) με αυτά που χρησιμοποιούν για τη σύνδεσή τους στο extranet της Booking.com.
  • Οι επικοινωνίες σχετικά με ψηφιακές εκδηλώσεις θα προέρχονται πάντα: (1) είτε από τις επίσημες διευθύνσεις email της Booking.com (συνήθως αυτές έχουν την κατάληξη: @events.partners.booking.com) είτε @partners.booking.com (2) είτε από email της BlueJeans, τον μοναδικό πάροχο που χρησιμοποιεί προς το παρόν η Booking.com για την πραγματοποίηση των ψηφιακών της εκδηλώσεων (τα οποία έχουν την κατάληξη: @bluejeans.com)

Σημείωση: Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στη διαδικασία εγγραφής σε ψηφιακές εκδηλώσεις της Booking.com, παροχής ή πληρωμής για ψηφιακές εκδηλώσεις, θα στέλνονται εκ των προτέρων ενημερώσεις από την Booking.com, οι οποίες θα προέρχονται πάντα απευθείας από τις επίσημες διευθύνσεις email της Booking.com. Τέτοιου είδους επικοινωνίες δεν θα προέρχονται ποτέ από τρίτο μέρος.

Παρόλο που οι απειλές της κοινωνικής μηχανικής και του phishing δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως, με σωστή πρόληψη και προσοχή στις λεπτομέρειες μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα προνόμια της ψηφιακής επικοινωνίας χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα προσωπικά στοιχεία και την ασφάλειά μας.

Εντοπίσατε κάποιο θέμα ασφάλειας;

Αναφορά προβλήματος ασφάλειας | Booking.com για Συνεργάτες

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;