Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να ελέγξω προκειμένου το κατάλυμά μου να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών;

Από 1 Σεπτεμβρίου 2019, αλλάξαμε τον τρόπο που εμφανίζουμε τις τιμές σε πελάτες με βάση την Ευρώπη.

Η αλλαγή αυτή γίνεται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των καταλυμάτων στην Booking.com με τους νόμους προστασίας καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σκοπό έχουν τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην εμφάνιση τιμών από εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την αποφυγή σύγχυσης από την πλευρά των επισκεπτών, οι καταχωρήσεις στη Booking.com θα εμφανίζουν πλέον όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις ακόμα κι αν έχει οριστεί ότι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Επιπλέον, οι καταχωρήσεις δεν θα εμφανίζουν πλέον τυχόν υποχρεωτικές χρεώσεις με την ένδειξη «δεν έχει προσδιοριστεί» ή «Ισχύει, το ποσό ενδέχεται να διαφέρει».

 

Προς το παρόν επηρεάζονται μόνο επισκέπτες που κάνουν κράτηση από την Ευρώπη, ωστόσο πιστεύουμε ότι η διαφάνεια θα ωφελήσει όλους τους επισκέπτες. Οπότε, ανεξάρτητα από το αν οι περισσότερες κρατήσεις σας προέρχονται από ευρωπαίους επισκέπτες ή όχι, σας παρακαλούμε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις στο extranet. Παρακαλούμε σημειώστε ότι χωρίς αυτές τις ενημερώσεις, η καταχώρησή σας μπορεί να μην συμμορφώνεται με την νομοθεσία προστασίας καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις παραπάνω χρεώσεις από την/τις καταχώρηση/-σεις σας.

Για να είστε βέβαιοι ότι η καταχώρησή σας είναι σύμφωνη με τους νόμους αυτούς, παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με τις προεγκρίσεις, τις επιπλέον χρεώσεις (περιλαμβανομένων των τοπικών φόρων και άλλων επιπλέον χρεώσεων), καθώς και με τις πολιτικές για τα παιδιά στο extranet. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες βημα-βήμα για το πώς θα κάνετε τις αλλαγές.

 


1. Γενικές προϋποθέσεις σχετικά με τον καθορισμό εκπτώσεων

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συγκρίσεις τιμών που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας ως έκπτωση αποτελούν πραγματική εξοικονόμηση για τους καταναλωτές.

Αυτό σημαίνει ότι η τιμή που χρησιμοποιείτε ως σημείο αναφοράς για την έκπτωση, είναι ή ήταν πραγματικά διαθέσιμη για κράτηση στον ιστοχώρο μας για τους καταναλωτές για εύλογο χρονικό διάστημα.

Εάν ορίσετε εκπτώσεις στον ιστοχώρο της Booking. com, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα. 

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «CTSI Guidance for traders on pricing practices» και τις σχετικές με τις τιμές ενότητες του «UK Code of Non-Broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing».

Εάν δεν διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή σας με τα παραπάνω κριτήρια σχετικά με τις εκπτώσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τους επισκέπτες και προβλήματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες.


2. Προέγκριση

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί από όλους τους συνεργάτες μας να αναφέρουν αν προεγκρίνουν πιστωτικές κάρτες ή όχι. Αν προεγκρίνετε πιστωτικές κάρτες επισκεπτών, ακόμα κι αν το κάνετε μόνο περιστασιακά, θα πρέπει να εμφανίζεται:

 • Το ποσό που προεγκρίνετε,

 • Το χρονικό σημείο που γίνεται η προέγκριση και
 • Για ποιες πολιτικές κράτησης κάνετε προέγκριση.

Ακόμα κι αν δεν προεγκρίνετε κάρτες θα πρέπει να το δηλώσετε.

Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με την προέγκριση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα «Κατάλυμα».

 2. Κάντε κλικ στο «Πολιτικές» και κατεβείτε τη σελίδα για να βρείτε το «Προτιμήσεις προέγκρισης».

 3. Εκεί κάντε κλικ στο «Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας» και επιλέξτε τις προτιμήσεις σας.
 4. Κάντε κλικ στο «Αποθήκευση».

 

Ενημερώστε τις ρυθμίσεις μου

 


3. Επιπλέον χρεώσεις: τοπικοί φόροι και άλλες επιπλέον χρεώσεις

Για να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς, θα χρειαστεί επίσης να προσδιορίσετε όλα τα υποχρεωτικά τέλη, φόρους, χρεώσεις και άλλα στοιχεία της τιμής που πρέπει να πληρώσουν οι επισκέπτες σε περίπτωση που ταξιδεύουν με παιδιά. Στοιχεία της τιμής όπως φόροι ή επιπλέον χρεώσεις για πετσέτες δεν θα πρέπει πλέον να εμφανίζονται με την ένδειξη «δεν έχει προσδιοριστεί».

Ποιες επιπλέον χρεώσεις αφορά αυτό;

 • Όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αμοιβή αναμένεται ή απαιτείται να πληρώσει ο επισκέπτης, είτε σε εσάς είτε με τη μεσολάβησή σας σε άλλες αρχές, μέσω της κράτησης στο κατάλυμά σας ή της διαμονής του σε αυτό.
 • Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται προαιρετικές χρεώσεις ή χρεώσεις υπό όρους. Αυτές ορίζονται ως οποιαδήποτε χρέωση προκύπτει για τον επισκέπτη εφόσον ζητήσει ρητά κάποια υπηρεσία όπως χρεώσεις για τη χρήση εγκαταστάσεων σπα ή για επιπλέον υπηρεσία καθαριότητας και τις οποίες ο επισκέπης ζητά ρητά και συμφωνεί να πληρώσει
 • Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι σε συνέχεια των κανονισμών αυτών, όλες οι χρεώσεις που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικές, θα περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή που θα βλέπει ο επισκέπτης για την καταχώρησή σας. Τυχόν χρεώσεις που έχουν επισημανθεί ως «δεν έχει προσδιοριστεί» πλέον θα θεωρούνται αδιαφανείς υποχρεωτικές χρεώσεις και η καταχώρησή σας δεν θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς. Συνεπώς, θα αφαιρέσουμε τέτοιες χρεώσεις από την καταχώρηση/-σεις σας, εκτός αν επιλέξετε να τις προσθέσετε αργότερα ως υποχρεωτικές χρεώσεις με συγκεκριμένες τιμές.

Πώς ενημερώνω τις ρυθμίσεις μου;

Υπάρχουν πάνω από μία ενότητες τις οποίες θα πρέπει να ελέγξετε.

 • Η πρώτη είναι οι Πρόσθετες χρεώσεις. Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από τον τύπο του καταλύματός σας

Αν το κατάλυμά σας είναι σπίτι, διαμέρισμα ή οτιδήποτε άλλο εκτός από ξενοδοχείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα «Κατάλυμα».

 2. Κάντε κλικ στο «Πολιτικές» και επιλέξτε το «Επιπλέον έξοδα και χρεώσεις».

 3. Αν έχετε χρεώσεις που έχουν οριστεί ως «δεν έχει προσδιοριστεί», εισαγάγετε την αντίστοιχη χρέωση.

 4. Αν έχετε προαιρετικές χρεώσεις (μη υποχρεωτικές χρεώσεις), διαγράψτε τις, κάνοντας κλικ στο «Αφαίρεση». Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να εμφανίζονται μόνο οι υποχρεωτικές χρεώσεις.

 5. Κάντε κλικ στο «Αποθήκευση».

Αν το κατάλυμά σας είναι ξενοδοχείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και πηγαίνετε την καρτέλα «Κατάλυμα».

 2. Κάντε κλικ στο «ΦΠΑ/φόρος/χρεώσεις».

 3. Αν έχετε χρεώσεις που έχουν επισημανθεί ως «Ισχύει, το ποσό ενδέχεται να διαφέρει» επικοινωνήστε με την ομάδα της Booking.com της περιοχής σας, που μπορεί να σας βοηθήσει να ενημερώσετε τα στοιχεία σας.

 • Η δεύτερη ενότητα που πρέπει να ελέγξετε είναι οι τοπικοί φόροι. Ανάλογα με το πού βρίσκεστε, μπορεί να πρέπει να πληρώνετε τουριστικό φόρο ή άλλες επιπλέον χρεώσεις για κάθε επισκέπτη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσό αυτό δεν μπορεί πλέον να εμφανίζεται ως «δεν έχει προσδιοριστεί». Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου θα προσαρμόσουμε τυχόν φόρους ή χρεώσεις που έχουν επισημανθεί ως «δεν έχει προσδιοριστεί» ή «Ισχύει, το ποσό ενδέχεται να διαφέρει» (π.χ. Διαφορετικοί φόροι για διαφορετικές τιμές διανυκτέρευσης, που δεν ισχύουν για παιδιά, που δεν ισχύουν για περισσότερα από x βράδια). Για αυτές τις χρεώσεις θα ορίσουμε ένα ποσό που αντιστοιχεί στον υψηλότερο δυνατό φόρο για την κατηγορία αυτή, ώστε ο φόρος (ή άλλες τοπικές χρεώσεις) να μην εμφανίζονται ποτέ μικρότερες από αυτές που μπορει να χρειαστεί να πληρώσει ο επισκέπτης στην πραγματικότητα.

Μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θα πρέπει να ελέγξετε ότι οι αλλαγές που κάναμε στις πληροφορίες για τους τοπικούς φόρους και τις χρεώσεις είναι σωστές. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις αυτές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα «Κατάλυμα».

 2. Κάντε κλικ στο «ΦΠΑ/φόρος/χρεώσεις».

 3. Αν κάποια από τις χρεώσεις αυτές δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τοπική ομάδα της Booking.com για να σας βοηθήσει να αλλάξετε τα ποσά αυτά.

Σημείωση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποχρεωτικές χρεώσεις δεν μπορούν πλέον να εμφανίζονται με την ένδειξη «δεν έχει προσδιοριστεί» ή «Ισχύει, το ποσό ενδέχεται να διαφέρει». Τυχόν προαιρετικές, μη υποχρεωτικές χρεώσεις θα πρέπει να προστεθούν στην ενότητα ψιλά γράμματα της περιγραφής τους καταλύματός σας.

 

Ενημέρωση των ρυθμίσεών μου


4. Πολιτικές για τα παιδιά

Σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι τιμές στην Booking.com πρέπει να δείχνουν το συνολικό ποσό που πληρώνουν οι επισκέπτες για τη διαμονή τους. Αν δέχεστε παιδιά στο κατάλυμά σας, θα πρέπει να ελέγξετε ότι οι πολιτικές σας έχουν ρυθμιστεί σωστά, για να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς.

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2019, οι πάγιες τιμές για τα παιδιά που φιλοξενούνται σε ήδη υπάρχοντα κρεβάτια (δηλ. Όχι σε κρεβάτια που προστίθενται επιπλέον στο δωμάτιο) θα υπολογίζονται στη συνολική τιμή στην Booking.com και για αυτές θα ισχύει προμήθεια

Σημείωση: Πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης μεταβαλλόμενων χρεώσεων όπως ποσοστά.

Για να ελέγξετε και να ενημερώσετε τις πολιτικές σας για παιδιά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και κάντε κλικ στην καρτέλα «Κατάλυμα».

 2. Κάντε κλικ στο «Πολιτικές» και επιλέξτε το «Παιδιά και επιπλέον κρεβάτια»

 3. Εδώ μπορείτε να ορίσετε αν δέχεστε παιδιά στο κατάλυμά σας.

 4. Προσδιορίστε τον ανώτατο αριθμό παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν σε καθέναν από τους τύπους δωματίων σας και πόση είναι η χρέωση ανά παιδί, ανά διανυκτέρευση και κάντε κλικ στο «Αποθήκευση». Παρακαλούμε σημειώστε ότι πλέον επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένα ποσά ανά διανυκτέρευση και όχι ποσοστά.

 5. Κάντε κλικ στο «Προεπισκόπηση» για να ελέγξετε αν όλες οι πληροφορίες είναι σωστές.

 6. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο «Αποθήκευση»

Σημείωση: Πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις σε κάθε ενότητα και να έχετε αποθηκεύσει τις πληροφορίες πριν προχωρήσετε.

 

Ενημέρωση πολιτικών για τα παιδιά

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;