Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP)

Ενημερώθηκε πριν 2 μήνες | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Σκοπός της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) είναι να συγκεντρώσουμε συγκεκριμένα δεδομένα συνεργατών για λόγους συμμόρφωσης με διάφορες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο:


Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP)

Για λόγους συμμόρφωσης με νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, πρέπει να συγκεντρώνουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από τα συνεργαζόμενα με εμάς καταλύματα. Για να αποφύγουμε την κοινοποίηση στοιχείων σε διαφορετικά σημεία, συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε μια φόρμα, η οποία ονομάζεται φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη.

Όλοι οι συνεργάτες που διαθέτουν καταλύματα θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, ανάλογα με το αν είναι επαγγελματίες ή ιδιώτες οικοδεσπότες και εάν διευθύνουν την επιχείρησή τους ως φυσικά πρόσωπα ή στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.

Η τοποθεσία του καταλύματός σας μπορεί επίσης να επηρεάσει τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, καθώς ορισμένοι νόμοι και κανονισμοί ισχύουν για συγκεκριμένες μόνο χώρες.


Πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία

Μεταβιβάζουμε τις πληροφορίες σας, χρησιμοποιώντας ασφαλή κανάλια, σε πάροχο-τρίτο μέρος που μας βοηθά στην επαλήθευση των πληροφοριών μέσω διασταύρωσης με διάφορες πηγές δεδομένων. Αυτή η επικοινωνία μεταξύ της Booking.com και του τρίτου μέρους συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς σχετικά με το απόρρητο.

Αν η χώρα στην οποία βρίσκεται το κατάλυμά σας απαιτεί από εμάς να κοινοποιούμε δεδομένα στην κυβέρνηση, αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με το απόρρητο.


Πόσο συχνά επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Ανά περιόδους, ενδέχεται να σας ζητάμε να επαληθεύσετε την ακρίβεια των στοιχείων που μας έχετε δώσει. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να τροποποιείτε τυχόν στοιχεία που μπορεί να έχουν αλλάξει, υποβάλλοντας ξανά τη φόρμα.


Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) και πώς να την υποβάλετε

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP):

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο banner για τα Στοιχεία Συνεργάτη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα
 3. Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
 4. Αποθηκεύστε και υποβάλετε τη φόρμα

Πώς να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας

Για να υποβάλετε ξανά τη φόρμα με ενημερωμένα στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της περιοχής σας.


Όροι που χρησιμοποιούνται στη φόρμα

Ακολουθεί επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούμε στη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP):

 • Ατομική επιχείρηση: ένα «φυσικό πρόσωπο» (κάποιος με τη δική του νομική προσωπικότητα) που αποτελεί μεμονωμένο άνθρωπο και δεν έχει συσταθεί με βάση το εταιρικό δίκαιο, ούτε διέπεται από αυτό.
 • Εταιρεία: οντότητα της οποίας η σύσταση και διαχείριση διέπεται από το εταιρικό δίκαιο και η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, φιλανθρωπικό έργο ή άλλη δραστηριότητα την οποία επιτρέπει η νομοθεσία. Συνήθως, η σύσταση εταιρειών αφορά την πώληση αγαθού ή υπηρεσίας, για παράδειγμα, κεφαλαιουχικές εταιρείες, ομόρρυθμες εταιρείες, κοινοπραξίες και ΜΚΟ.
 • Επίσημη επωνυμία καταλύματος: η επίσημη ονομασία του καταλύματος όπως χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα αναφοράς.
 • Ιδιοκτήτης καταλύματος: ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση που έχει την ιδιοκτησία του καταλύματος. Αν κάποιο πρόσωπο έχει την ιδιοκτησία του καταλύματος, τότε είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης. Αν την ιδιοκτησία του καταλύματος την έχει κάποια εταιρεία, το άτομο που είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο τελικός πραγματικός δικαιούχος.
 • Διαχειριστής καταλύματος (τύπος διαχειριστή): το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις καθημερινές εργασίες του καταλύματος. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικού, την οργάνωση διαφημιστικών ενεργειών, τον συντονισμό και διαχείριση ξενοδοχειακών υπηρεσιών και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων εστίασης και στέγασης.
 • Εταιρεία διαχείρισης (τύπος διαχειριστή): μια εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων προσφέρει υποστήριξη σε καθημερινές εργασίες με αμοιβή και λειτουργεί ως τρίτο μέρος παρέχοντας υπηρεσίες ως προς τα λογιστικά, τις πωλήσεις και τη διαφήμιση, την εστίαση, το ανθρώπινο δυναμικό, τον λογιστικό έλεγχο, τη διαχείριση εσόδων και άλλες υπηρεσίες.
 • Κυβερνητικά στελέχη ή κυβερνητικοί φορείς: περιλαμβάνει υψηλόβαθμα στελέχη όπως αρχηγούς κρατών, εκλεγμένα μέλη της κυβέρνησης και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς και τμήματα, υπηρεσίες ή νομοθετικά συμβούλια που έχουν συσταθεί από την κυβέρνηση.
 • Ανήκει στο Κράτος: όταν κάποιος κυβερνητικός φορέας ή κρατικός αξιωματούχος έχει την πλήρη κυριότητα ή τον πλήρη έλεγχο μιας οντότητας (για παράδειγμα, έχει ιδιοκτησία άνω του 50%).

 

Τώρα μπορείτε να βρίσκετε όλα τα μηνύματα και τις ενημερώσεις που αφορούν νομικά θέματα ανά πάσα στιγμή, στο ίδιο μέρος.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;