Χρησιμοποιήστε τον οδηγό μας που βασίζεται σε δεδομένα για να προσελκύσετε τη ζήτηση στο τέλος της σεζόν.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Προμηθευτών μας

Ενημερώθηκε πριν 7 μήνες | 1 λεπτά
Αποθήκευση

Ως μια παγκόσμια επιχείρηση, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι λειτουργούμε με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο με τη βοήθεια των συνεργατών μας και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους προμηθευτές μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Προμηθευτών μας ορίζει τα πρότυπα διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και τους συνεργάτες μας. Με αυτόν το τρόπο, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι σεβόμαστε πάντοτε τις βασικές αξίες μας καθώς αναπτυσσόμαστε μαζί με τους συνεργάτες μας.

Ο Κώδικας ισχύει για:

  • Όλες τις επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους παρόχους που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην Booking Holdings και στις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της Booking.com
  • Οποιονδήποτε εργάζεται για κάποιον από τους προμηθευτές μας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης ή τον τόπο εργασίας του
  • Τυχόν θυγατρικές, υπεργολάβους και εκπρόσωπους, που ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στην Booking Holdings και τις θυγατρικές της

Διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών μας

Δείτε το εκπαιδευτικό μας βίντεο

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;