Πώς λειτουργεί η ισοτιμία;

Ενημερώθηκε πριν 2 χρόνια
Αποθήκευση

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Σημαντικό: Η Booking.com εφαρμόζει διαφορετικές πολιτικές ισοτιμίας ανάλογα με την τοποθεσία των καταλυμάτων. Πέρα από τις παρακάτω λεπτομέρειες, οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ισοτιμία περιλαμβάνονται στους Γενικούς Όρους.

Ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκεται ένα κατάλυμα, η Booking,com θα εφαρμόζει μία από τις παρακάτω πολιτικές ισοτιμίας:

  • Άνευ ισοτιμίας: αυτό σημαίνει ότι ο συνεργάτης δεν έχει συγκεκριμένη υποχρέωση απέναντι στην Booking.com σχετικά με τις τιμές, τις προϋποθέσεις και τη διαθεσιμότητα που παρέχει στην πλατφόρμα της Booking.com σε σχέση με άλλα (online και offline) κανάλια.
  • Στενή ισοτιμία:αυτό σημαίνει ότι ο πάροχος του καταλύματος θα πρέπει να παρέχει στην Booking.com τις ίδιες και καλύτερες τιμές και προϋποθέσεις για το ίδιο κατάλυμα με (τουλάχιστον) τα ίδια χαρακτηριστικά όπως εκείνες που ο συνεργάτης διαθέτει στα δικά του online κανάλια.
  • Ευρεία ισοτιμία:Αυτό σημαίνει ότι ο συνεργάτης θα πρέπει να παρέχει στην Booking.com τις ίδιες ή και καλύτερες τιμές, προϋποθέσεις και διαθεσιμότητα για το ίδιο κατάλυμα με (τουλάχιστον) τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως εκείνες που διαθέτει ο συνεργάτης σε κάθε (online και offline κανάλι). 

Αναφερόμαστε στο άρθρο 2.2 των Γενικών Όρων για την αναλυτική διατύπωση του όρου σχετικά με την ισοτιμία. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ αυτής της επεξηγηματικής σημείωσης και του όρου περί ισοτιμίας στους Γενικούς Όρους, υπερισχύει ο όρος που περιλαμβάνεται στους Γενικούς Όρους. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Γενικούς Όρους εδώ.

Η διατύπωση σχετικά με την ισοτιμία, όπως περιλαμβάνεται στον όρο 2.2 των Γενικών Όρων, είναι η ακόλουθη:

(...) Η Booking.com πραγματοποιεί επενδύσεις προκειμένου να προσελκύει Επισκέπτες στην Πλατφόρμα της και να τους προσφέρει τη δυνατότητα να συγκρίνουν καταλύματα στην Πλατφόρμα της. Τις τιμές στην πλατφόρμα τις ορίζουν τα καταλύματα. Το άρθρο περί ισοτιμίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι τιμές και οι προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα είναι ανταγωνιστικές, ούτως ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να επωφελούνται από χαμηλότερο κόστος αναζήτησης και να μην επιτρέπουν σε κάποιο κατάλυμα να εκμεταλλεύεται αθέμιτα τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η Booking.com.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;