Συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

Ενημερώθηκε πριν 10 μήνες
Αποθήκευση
Την 1η Σεπτεμβρίου 2019, αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζουμε τις τιμές σε πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η αλλαγή αυτή γίνεται για να διασφαλιστεί ότι όλα τα καταλύματα της Booking.com συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας των καταναλωτών, η οποία στόχο έχει να παρέχει διαφάνεια στην προβολή των τιμών από διαδικτυακές εταιρείες. Για να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση για τους επισκέπτες, οι καταχωρήσεις στην Booking.com θα εμφανίζουν πλέον όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις ακόμα κι αν είχε οριστεί προηγουμένως ότι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Επιπλέον, οι καταχωρήσεις δεν θα εμφανίζουν πλέον τυχόν υποχρεωτικές χρεώσεις με την ένδειξη «δεν έχει προσδιοριστεί» ή «το ποσό ενδέχεται να διαφέρει».

 

Προς το παρόν επηρεάζονται μόνο επισκέπτες που κάνουν κράτηση από την Ευρώπη, ωστόσο πιστεύουμε ότι η διαφάνεια θα ωφελήσει όλους τους επισκέπτες. Οπότε, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνετε συχνά κρατήσεις από Ευρωπαίους επισκέπτες ή όχι, ενημερώστε κάποιες ρυθμίσεις στο extranet, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Σημειώστε ότι χωρίς αυτές τις ενημερώσεις, η καταχώρησή σας μπορεί να μην συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις παραπάνω χρεώσεις από την καταχώρησή σας/τις καταχωρήσεις σας.

Για να είστε βέβαιοι ότι η καταχώρησή σας είναι σύμφωνη με τους νόμους αυτούς, παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με τις προεγκρίσεις, τις επιπλέον χρεώσεις (περιλαμβανομένων των τοπικών φόρων και άλλων επιπλέον χρεώσεων), καθώς και με τις πολιτικές για τα παιδιά στο extranet. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες βήμα-βήμα.


1. Γενικές προϋποθέσεις σχετικά με τον καθορισμό εκπτώσεων

Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι εκπτώσεις που αναγράφονται στον ιστοχώρο μας αποτελούν πραγματική εξοικονόμηση για τους επισκέπτες.

Αυτό σημαίνει ότι η τιμή που χρησιμοποιείτε ως σημείο αναφοράς για την έκπτωση, είναι ή ήταν πραγματικά διαθέσιμη για κράτηση στην πλατφόρμα μας για εύλογο χρονικό διάστημα.

Εάν ορίσετε εκπτώσεις στον ιστοχώρο της Booking.com, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όντως κάτι τέτοιο ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, μπορείτε να ανατρέξετε επίσης στο CTSI Guidance for traders on pricing practices, ορισμένες ενότητες του UK Code of Non-Broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την εκτέλεση/εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Εάν δεν συμμορφώνεστε με τα κριτήρια έκπτωσης που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τους επισκέπτες και ενδέχεται να παραβιάζετε τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών. Εάν λάβουμε παράπονα ή αντιληφθούμε ζητήματα σχετικά με τις εκπτώσεις που ορίζετε στην πλατφόρμα μας, θα πρέπει να τα διερευνήσουμε και, εάν χρειαστεί, να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες.


2. Πρόσθετες απαιτήσεις έκπτωσης που ενδέχεται να ισχύουν βάσει της Οδηγίας Omnibus

Η νέα νομοθεσία της ΕΕ/ΕΟΧ για τους καταναλωτές – γνωστή ως Οδηγία Omnibus (μέρος της Νέας Συμφωνίας για τους Καταναλωτές) – πρόκειται να εφαρμοστεί από μεμονωμένα κράτη μέλη έως τις 28 Μαΐου 2022. Στοχεύει στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και στην ενίσχυση της εφαρμοστικότητάς της. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νομοθεσία, ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπο της ΕΕ.

Οι εκπτώσεις είναι ένα από τα θέματα που καλύπτει η Οδηγία Omnibus. Παρόλο που το άρθρο 2 της Οδηγίας Omnibus αναφέρεται μόνο στην πώληση «αγαθών», η τοπική νομοθεσία σε ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζει επίσης τον κανόνα των 30 ημερών στην παροχή υπηρεσιών, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από συνεργάτες στην πλατφόρμα μας. Κάθε φορά που ορίζετε μια έκπτωση στην πλατφόρμα μας απαιτείται, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς, να αναφέρετε και την προηγούμενη τιμή, όπως εξηγείται στην ενότητα 1 παραπάνω. Σύμφωνα με το άρθρο 6α της Οδηγίας Omnibus, όπου ισχύει, αυτή η προηγούμενη τιμή πρέπει τώρα να είναι η χαμηλότερη τιμή που έχετε προσφέρει στη διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον 30 ημερών πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε τη μείωση της τιμής.

Σας συνιστούμε να ελέγξετε εάν αυτός ο νέος κανόνας ισχύει για εσάς. Εάν ισχύει, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με αυτόν όταν ορίζετε εκπτώσεις στην πλατφόρμα μας. Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την ερμηνεία αυτού του άρθρου και για να δείτε αν ισχύει για εσάς, ρίξτε μια ματιά σε αυτήν την ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ.


3. Προέγκριση

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί από όλους τους συνεργάτες μας να δηλώσουν αν προεγκρίνουν πιστωτικές κάρτες ή όχι. Αν προεγκρίνετε πιστωτικές κάρτες επισκεπτών, ακόμα κι αν το κάνετε μόνο περιστασιακά, θα πρέπει να εμφανίζεται:

 • Το ποσό που προεγκρίνετε και
 • Για ποιες πολιτικές κράτησης κάνετε προέγκριση.

Ακόμα κι αν δεν προεγκρίνετε κάρτες στο κατάλυμά σας, θα πρέπει να το δηλώσετε.

Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με την προέγκριση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο Extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα Κατάλυμα.
 2. Κάντε κλικ στο Πολιτικές και κατεβείτε στη σελίδα για να βρείτε τις Προτιμήσεις προέγκρισης.
 3. Εκεί κάντε κλικ στο Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας και επιλέξτε τις προτιμήσεις σας.
 4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Ενημέρωση ρυθμίσεων


4. Επιπλέον χρεώσεις: Τοπικοί φόροι κι άλλες επιπλέον χρεώσεις

Για να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς, θα χρειαστεί επίσης να προσδιορίσετε όλα τα υποχρεωτικά τέλη, φόρους, χρεώσεις και άλλα στοιχεία της τιμής, καθώς και την τιμή που πρέπει να πληρώσουν οι επισκέπτες σε περίπτωση που ταξιδεύουν με παιδιά. Στοιχεία της τιμής όπως φόροι ή επιπλέον χρεώσεις για πετσέτες δεν θα πρέπει πλέον να εμφανίζονται με την ένδειξη δεν έχει προσδιοριστεί.

Ποιες επιπλέον χρεώσεις αφορά αυτό;

 • Όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αμοιβή αναμένεται ή απαιτείται να πληρώσει ο επισκέπτης, είτε σε εσάς είτε με τη μεσολάβησή σας σε άλλες αρχές, λόγω της κράτησης στο κατάλυμά σας ή της διαμονής του σε αυτό.
 • Προαιρετικές χρεώσεις ή χρεώσεις υπό όρους δεν περιλαμβάνονται. Αυτές ορίζονται ως οποιαδήποτε χρέωση προκύπτει για τον επισκέπτη εφόσον ζητήσει ρητά κάποια υπηρεσία, όπως χρεώσεις για τη χρήση εγκαταστάσεων σπα ή για επιπλέον υπηρεσία καθαριότητας και τις οποίες ο επισκέπτης ζητά ρητά και συμφωνεί να πληρώσει.
 • Σημειώστε ότι σε συνέχεια των κανονισμών αυτών, όλες οι χρεώσεις που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικές, θα περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή που θα βλέπει ο επισκέπτης για την καταχώρησή σας. Οποιαδήποτε χρέωση έχει επισημανθεί ωςδεν έχει προσδιοριστεί, θα θεωρείται πλέον αδιαφανής υποχρεωτική χρέωση και κατά συνέπεια, η καταχώρησή σας δεν θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς. Συνεπώς, θα αφαιρέσουμε αυτές τις χρεώσεις από την καταχώρησή σας/τις καταχωρήσεις σας και εσείς δεν θα πρέπει να χρεώνετε τους επισκέπτες για αυτές, εκτός αν επιλέξετε να τις προσθέσετε αργότερα ως υποχρεωτικές χρεώσεις με συγκεκριμένες τιμές.

Πώς ενημερώνω τις ρυθμίσεις μου;

Υπάρχουν ορισμένες ενότητες τις οποίες θα πρέπει να ελέγξετε. Πρέπει να ξεκινήσετε από την ενότητα Πρόσθετες χρεώσεις. Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από τον τύπο του καταλύματός σας.  

Αν το κατάλυμά σας είναι σπίτι, διαμέρισμα ή οτιδήποτε άλλο εκτός από ξενοδοχείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα Κατάλυμα.
 2. Κάντε κλικ στο Πολιτικές και επιλέξτε το Επιπλέον έξοδα και χρεώσεις.
 3. Αν έχετε χρεώσεις που έχουν οριστεί ως δεν έχει προσδιοριστεί, συμπληρώστε το αντίστοιχο ποσό.
 4. Αν έχετε προαιρετικές χρεώσεις (δηλ. μη υποχρεωτικές χρεώσεις), διαγράψτε τις, κάνοντας κλικ στο Αφαίρεση. Μόνο υποχρεωτικές χρεώσεις πρέπει να εμφανίζονται σε αυτή την ενότητα.
 5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.  

Αν το κατάλυμά σας είναι ξενοδοχείο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο Extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα Κατάλυμα.
 2. Κάντε κλικ στο ΦΠΑ/φόρος/χρεώσεις.
 3. Αν έχετε χρεώσεις που έχουν οριστεί ως δεν έχει προσδιοριστεί ή το ποσό ενδέχεται να διαφέρει, επικοινωνήστε με την ομάδα της Booking.com της περιοχής σας για να σας βοηθήσει να ενημερώσετε τα στοιχεία σας.

Η δεύτερη ενότητα που πρέπει να ελέγξετε είναι οι τοπικοί φόροι. Ανάλογα με το πού βρίσκεστε, μπορεί να πρέπει να πληρώνετε τουριστικό φόρο ή άλλες επιπλέον χρεώσεις για κάθε επισκέπτη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία καταναλωτών, το ποσό αυτό δεν μπορεί πλέον να εμφανίζεται ως δεν έχει προσδιοριστεί.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έχουμε προσαρμόσει τυχόν φόρους ή χρεώσεις που έχουν επισημανθεί ως δεν έχει προσδιοριστεί ή το ποσό ενδέχεται να διαφέρει (π.χ. διαφορετικοί φόροι για τιμές διανυκτέρευσης, που δεν ισχύουν για παιδιά, που δεν ισχύουν για περισσότερα από x βράδια). Για αυτές τις χρεώσεις θα ορίσουμε ένα ποσό που αντιστοιχεί στον υψηλότερο δυνατό φόρο για την κατηγορία αυτή. Έτσι ο φόρος (ή άλλες τοπικές χρεώσεις) δεν θα εμφανίζονται ποτέ με ποσό χαμηλότερο από αυτό που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει ο επισκέπτης στην πραγματικότητα.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θα πρέπει να ελέγξετε ότι οι αλλαγές που κάναμε στις πληροφορίες για τους τοπικούς φόρους και τις χρεώσεις είναι σωστές. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις αυτές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο Extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα Κατάλυμα.
 2. Κάντε κλικ στο ΦΠΑ/φόρος/χρεώσεις.
 3. Αν κάποια από τις χρεώσεις αυτές δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τοπική ομάδα της Booking.com για να σας βοηθήσει να ενημερώσετε τα ποσά αυτά.
Σημείωση:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, οι υποχρεωτικές χρεώσεις δεν μπορούν πλέον να εμφανίζονται με την ένδειξη «δεν έχει προσδιοριστεί» ή «το ποσό ενδέχεται να διαφέρει». Τυχόν προαιρετικές, μη υποχρεωτικές χρεώσεις θα πρέπει να προστεθούν στην ενότητα «Ψιλά γράμματα» της περιγραφής του καταλύματός σας. Οι υποχρεωτικές χρεώσεις πρέπει να προστεθούν στις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω και όχι στην ενότητα «Ψιλά γράμματα».

 

Ενημέρωση ρυθμίσεων


5. Επιπλέον χρεώσεις: Χρεώσεις καθαρισμού

Προκειμένου το κατάλυμά σας να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών, όλες οι υποχρεωτικές χρεώσεις καθαρισμού θα αφαιρεθούν από την ενότητα «Ψιλά Γράμματα» στις καταχωρήσεις των καταλυμάτων μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.

Ως αποτέλεσμα, όλοι οι συνεργάτες καταλυμάτων της Booking.com πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις καθαρισμού ως μέρος της συνολικής τιμής που προβάλλεται στους επισκέπτες. Σε περίπτωση που χρεώνετε τους επισκέπτες σας για καθαρισμό, φροντίστε να προσθέσετε τη χρέωση στη συνολική τιμή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.  

Αν το κατάλυμά σας είναι σπίτι, διαμέρισμα ή οτιδήποτε άλλο εκτός από ξενοδοχείο:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα Κατάλυμα.
 2. Κάντε κλικ στις Πολιτικές και πηγαίνετε στο κάτω μέρος στο Επιπλέον έξοδα και χρεώσεις.
 3. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία και επιλέξτε Ναι στο Μαζί με την τιμή δωματίου/διαμερίσματος, θα πρέπει ο επισκέπτης να πληρώσει και για άλλες χρεώσεις στην κράτησή του;
 4. Επιλέξτε Χρέωση καθαρισμού στην ενότητα Είδος χρέωσης και συμπληρώστε τα στοιχεία.
 5. Μόλις συμπληρωθούν τα στοιχεία, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Αποθήκευση.
Σημείωση:
Τα ξενοδοχεία δεν έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν τη χρέωση καθαρισμού μόνα τους. Αν το κατάλυμά σας είναι ξενοδοχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να ρυθμίσετε τη χρέωση καθαρισμού σας.

 


6. Πολιτικές για παιδιά

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών, όλες οι τιμές στην Booking.com πρέπει να δείχνουν το συνολικό ποσό που πληρώνουν οι επισκέπτες για τη διαμονή τους. Αν δέχεστε παιδιά στο κατάλυμά σας, θα πρέπει να ελέγξετε ότι οι πολιτικές σας έχουν ρυθμιστεί σωστά, για να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι πάγιες τιμές για τα παιδιά που φιλοξενούνται σε ήδη υπάρχοντα κρεβάτια (δηλ. όχι σε κρεβάτια που προστίθενται επιπλέον στο δωμάτιο) περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή στην Booking.com και δεν υπόκεινται σε προμήθεια.

Σημείωση:

Πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης μεταβαλλόμενων χρεώσεων όπως ποσοστά.

 

Για να ελέγξετε και να ενημερώσετε τις πολιτικές σας για παιδιά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και πηγαίνετε στην καρτέλα Κατάλυμα.
 2. Κάντε κλικ στο Πολιτικές και επιλέξτε την ενότητα Παιδιά και επιπλέον κρεβάτια.
 3. Εδώ μπορείτε να ορίσετε αν δέχεστε παιδιά στο κατάλυμά σας.
 4. Προσδιορίστε τον ανώτατο αριθμό παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν σε καθέναν από τους τύπους δωματίων σας και πόση είναι η χρέωση ανά παιδί, ανά διανυκτέρευση και κάντε κλικ στο Αποθήκευση. Σημειώστε ότι πλέον χρησιμοποιείτε μόνο συγκεκριμένα ποσά ανά διανυκτέρευση, καθώς η τιμολόγηση με ποσοστά δεν επιτρέπεται πλέον.
 5. Κάντε κλικ στο Προεπισκόπηση για να ελέγξετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές.
 6. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση όταν είστε έτοιμοι.
Σημείωση:

Πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις σε κάθε ενότητα και να έχετε αποθηκεύσει τις πληροφορίες πριν προχωρήσετε.

 

Ενημέρωση πολιτικών για τα παιδιά


7. Έλεγχος σχολίων επισκεπτών

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Omnibus (που περιγράφεται στην ενότητα 2 αυτού του άρθρου), έχουμε επίσης ενημερώσει τη διαδικασία ελέγχου των σχολίων επισκεπτών σε περίπτωση μη εμφάνισης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πότε αφαιρούμε σχόλια επισκεπτών και πότε όχι, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το άρθρο.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;