Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την DAC7

Ενημερώθηκε πριν 1 εβδομάδα | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Λόγω της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (DAC7), υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε στοιχεία για τους συνεργάτες μας στις ολλανδικές φορολογικές αρχές (DTA). 

Για να βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν την οδηγία DAC7, ανατρέξτε στη σελίδα DAC7: Συχνές ερωτήσεις.

Εάν έχετε καταλύματα στην Αυστραλία, αλλά κανένα εντός ΕΕ διαβάστε αυτό το άρθρο σχετικά με το Καθεστώς Αναφοράς Οικονομίας Διαμοιρασμού (SERR) προτού συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP).

 


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο: 


Τι είναι η DAC7 και πώς σας επηρεάζει

Η οδηγία DAC7 είναι ένας νόμος της ΕΕ που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας, αλλά και στη διαφάνεια ως προς τα έσοδα που αποκτούν συνεργάτες, όπως εσείς, μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες. Ουσιαστικά, αυτός ο νόμος θα απλοποιήσει την είσπραξη φόρων από τις τοπικές φορολογικές αρχές. 

Σε αυτό το πλαίσιο και ως ολλανδική εταιρεία είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε στις ολλανδικές φορολογικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες μας, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και εκτελούν επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας μας. Στη συνέχεια, οι ολλανδικές φορολογικές αρχές θα κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στις φορολογικές αρχές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.


Συνεργάτες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της DAC7

Θα σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες στο πλαίσιο της DAC7 εάν είστε:

 • Συνεργάτης καταλύματος με κατάλυμα ή καταλύματα εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν η κύρια διεύθυνσή σας βρίσκεται εντός ή εκτός της ΕΕ ή αν διαμένετε στην ΕΕ (δηλ. η κύρια κατοικία σας εάν είστε φυσικό πρόσωπο ή η εταιρική έδρα σας εάν είστε νομική οντότητα εντός της ΕΕ), αλλά έχετε καταλύματα εκτός της ΕΕ.
 • Υπάρχων συνεργάτης αξιοθέατων, ενοικίασης αυτοκινήτων ή ταξί αεροδρομίου που διαμένει στην ΕΕ (δηλ. η κύρια κατοικία σας εάν είστε φυσικό πρόσωπο ή η εταιρική έδρα σας εάν είστε επιχειρηματική οντότητα εντός της ΕΕ).

Για τους σκοπούς της DAC7 ως συνεργάτες ορίζονται οι νομικές οντότητες ή τα φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της πλατφόρμας μας και με τα οποία η Booking.com ή η Booking Transport Limited (BTL) διατηρεί συμβατικές σχέσεις δηλ. τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Παράδειγμα: Η Εταιρεία Α έχει συνάψει συμφωνητικό με την Booking.com, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία Α διαχειρίζεται ένα σύνολο καταλυμάτων που ανήκουν σε άλλες νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα (που δεν ανήκουν στην εταιρεία Α). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Α θα αποτελεί δηλωτέο πωλητή για την υποβολή δεδομένων βάσει της DAC7 και εμείς θα ζητήσουμε δεδομένα για την Εταιρεία Α.


Συνεργάτες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της DAC7

Οι παρακάτω νομικές οντότητες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της DAC7:

 • Κρατικές οντότητες.
 • Οντότητες εισηγμένες σε χρηματιστήριο και συνδεόμενες οντότητες, τις μετοχές των οποίων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, κατέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οντότητα εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

Οι παρακάτω υπηρεσίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της DAC7:

 • Πτήσεις.
 • Αξιοθέατα που περιλαμβάνουν είσοδο σε εκδηλώσεις και αξιοθέατα που είναι δημόσια προσβάσιμα όπως θεματικά πάρκα, θεατρικές παραστάσεις, ποδοσφαιρικοί αγώνες ή παρόμοιες εκδηλώσεις
 • Καταλύματα με περισσότερες από 2.000 κρατήσεις ανά ημερολογιακό έτος στην πλατφόρμα μας. Αν έχετε καταχώριση καταλύματος στην ΕΕ με πάνω από 2.000 κρατήσεις ανά ημερολογιακό έτος στην πλατφόρμα μας έως την 31η Δεκεμβρίου, η καταχώρισή σας θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο της DAC7. Αν έχετε άλλες καταχωρίσεις καταλυμάτων που δεν έφτασαν τις 2.000 κρατήσεις (ανά καταχώριση, ανά ημερολογιακό έτος) στην πλατφόρμα μας, θα πρέπει να τις συμπεριλάβετε στην υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο της DAC7. Η εξαίρεση ισχύει μόνο για καταλύματα και όχι για αξιοθέατα, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ταξί αεροδρομίου και άλλα προϊόντα.

Πώς επηρεάζεται η καταχώριση του καταλύματός σας από την DAC7

Για συνεργάτες και καταλύματα εντός ΕΕ που κάνουν εγγραφή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023:

 • Εάν κάνατε εγγραφή ως συνεργάτης και καταχωρίσατε κάποιο κατάλυμα στην πλατφόρμα μας μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP). Σημειώστε ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) ακόμα και αν η κατάσταση του καταλύματός σας δεν έχει οριστεί ως Ανοιχτό/διαθέσιμο για κράτηση.

Για συνεργάτες και καταλύματα εντός ΕΕ με εγγραφή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023: 

 • Εάν κάνατε εγγραφή ως συνεργάτης και καταχωρίσατε κάποιο κατάλυμα στην πλατφόρμα μας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2024. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email και μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάστασή σας στο κέντρο συμμόρφωσης.

Μπορείτε να μάθετε πώς να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) στο ειδικό άρθρο μας.

Μετάβαση στο κέντρο συμμόρφωσης


Πώς συλλέγουμε και κοινοποιούμε δεδομένα

Θα πρέπει να παράσχετε τις πρόσθετες πληροφορίες στη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP). Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα στο κέντρο συμμόρφωσης στο extranet. Λάβετε υπόψη ότι πρόσβαση στο κέντρο συμμόρφωσης έχουν μόνο οι χρήστες με κύριο λογαριασμό.

Μόλις υποβάλετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη, θα επαληθεύσουμε επιλεγμένα δεδομένα και θα τα συγκρίνουμε με άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Booking.com ή σε δημόσια προσβάσιμες πηγές. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την εγκυρότητα των παρεχόμενων δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί σας μέσω email, μέσω των Μηνυμάτων στο Extranet ή μέσω τηλεφώνου.

Συλλογή και αναφορά δεδομένων

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα υπάρχει υποχρέωση ετήσιας αναφοράς στοιχείων βάσει της DAC7. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται για το εκάστοτε έτος θα υποβάλλονται στις ολλανδικές φορολογικές αρχές έως τις 31 Ιανουαρίου μετά από κάθε οικονομικό έτος. Για παράδειγμα, έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 κάναμε αναφορά δεδομένων για το οικονομικό έτος 2023, έως τις 31 Ιανουαρίου 2025 θα κάνουμε αναφορά δεδομένων για το οικονομικό έτος 2024 και ούτω καθεξής.

Προτού στείλουμε αναφορά στις ολλανδικές φορολογικές αρχές, θα σας στείλουμε μια επισκόπηση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Τα δεδομένα συναλλαγών ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 • Έσοδα που ελήφθησαν από τον πελάτη (εξαιρουμένης της προμήθειάς μας και του ποσού της κατάθεσης)
 • Φόρους που παρακρατήθηκαν (κατά περίπτωση, όπως στη Γαλλία)
 • Αριθμό κρατήσεων ανά τρίμηνο, ανά κατάλυμα
 • Αριθμό ημερών μίσθωσης ανά τρίμηνο, ανά κατάλυμα

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το είδος των στοιχείων που ζητάμε στη φόρμα, διαβάστε το ειδικό άρθρο μας.

Προσθήκη του κτηματολογικού αριθμού σας

Πρέπει να συμπληρώσετε τον κτηματολογικό αριθμό για κάθε κατάλυμα που βρίσκεται στην ΕΕ και το οποίο έχετε καταχωρίσει στην πλατφόρμα μας. Ο κτηματολογικός αριθμός (ή αριθμός κτηματολογίου) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που εκχωρείται σε ένα κατάλυμα το οποίο καταγράφεται σε επίσημο μητρώο.

Μπορείτε να βρείτε τον κτηματολογικό αριθμό στον τίτλο ιδιοκτησίας του καταλύματός σας, στον δήμο σας ή στον ιστότοπο του κτηματολογίου της χώρας σας. Εάν έχετε κι άλλες απορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα κτηματολόγια στις χώρες της ΕΕ.

Πώς να κοινοποιήσετε τον κτηματολογικό αριθμό σας:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα Κατάλυμα
 3. Κάντε κλικ στο Γενικές πληροφορίες
 4. Συμπληρώστε τον κτηματολογικό αριθμό σας 
 5. Κάντε κλικ στο Ενημερώστε τα στοιχεία σας

Εάν ένα κατάλυμα διαθέτει πολλούς κτηματολογικούς αριθμούς, μπορείτε να τους προσθέσετε σε λίστα χωρίζοντάς τους με κόμμα.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας extranet για ομάδα καταλυμάτων
 2. Κάντε κλικ σε ένα μεμονωμένο κατάλυμα
 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Κατάλυμα
 4. Κάντε κλικ στο Γενικές πληροφορίες 
 5. Κάντε κλικ στο Ενημερώστε τα στοιχεία σας
 6. Συμπληρώστε τον κτηματολογικό αριθμό σας
 7. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε κατάλυμα

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;