DAC7: Συχνές ερωτήσεις

Ενημερώθηκε πριν 1 μήνα | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Η DAC7 είναι ένας νόμος της ΕΕ που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας, αλλά και στη διαφάνεια ως προς τα έσοδα που αποκτούν οι πωλητές μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτός ο νόμος θα απλοποιήσει την είσπραξη φόρων από τις τοπικές φορολογικές αρχές. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, η Booking.com ως ολλανδική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στις ολλανδικές φορολογικές αρχές (DTA) πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες μας, είτε πρόκειται για νομικές οντότητες είτε για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας μας καθώς και για επιχειρηματικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας μας. Στη συνέχεια, οι ολλανδικές φορολογικές αρχές θα κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την οδηγία DAC7 της ΕΕ. 

Εάν έχετε καταλύματα στην Αυστραλία (και όχι στην ΕΕ), διαβάστε αυτό το άρθρο πριν συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP).


 

1. Φορολογικές επιπτώσεις

 • Η DAC7 δεν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας των φόρων, ούτε όσον αφορά την προμήθεια που χρεώνει η Booking.com ούτε όσον αφορά τους τοπικούς φόρους που χρεώνετε σε όσους κάνουν κράτηση. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι οι τοπικές φορολογικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που παρέχονται από τις πλατφόρμες για να αξιολογήσουν την ορθότητα και πληρότητα της φορολογικής σας δήλωσης. Ενδέχεται επίσης να συμπληρώσουν από πριν τμήματα της φορολογικής σας δήλωσης με βάση τα δεδομένα που λαμβάνουν από την Booking.com.

2. Εγγραφή συνεργάτη

 • Όλοι οι νέοι συνεργάτες που καταχωρίζουν στην πλατφόρμα μας κατάλυμα, που βρίσκεται στην ΕΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP), η οποία έχει ενημερωθεί ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον πεδία που αφορούν την DAC7. Σημειώστε ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) ακόμα και αν η κατάσταση του καταλύματός σας δεν έχει οριστεί ως Ανοιχτό/διαθέσιμο για κράτηση.

 • Όσοι συνεργάζονται ήδη μαζί μας και έχουν καταχωρήσει το κατάλυμά τους στην πλατφόρμα μας πριν την 1η Ιανουαρίου 2023, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ενημερωμένη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) εντός των ημερολογιακών ετών 2023 και 2024. Αυτό το αίτημα θα σταλεί ξεχωριστά, αργότερα.

  Εάν κάποιος που συνεργάζεται ήδη μαζί μας καταχωρήσει νέο κατάλυμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, το νέο κατάλυμα θα περιλαμβάνεται αμέσως στο πεδίο εφαρμογής της DAC7. Αυτό σημαίνει ότι ο συνεργάτης θα πρέπει να συμπληρώσει την ενημερωμένη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) για το κατάλυμα αυτό.

3. Διαδικασία υποβολής

 • Από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα υπάρχει υποχρέωση ετήσιας υποβολής στοιχείων βάσει της DAC7. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της DAC7 θα υποβάλλονται στις ολλανδικές φορολογικές αρχές έως τις 31 Ιανουαρίου μετά από κάθε οικονομικό έτος. Για παράδειγμα, έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 θα υποβάλλουμε δεδομένα για το ημερολογιακό έτος 2023, έως τις 31 Ιανουαρίου 2025 για το οικονομικό έτος 2024 και ούτω καθεξής.

 • Ως μέρος που ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω της Booking.com, πρέπει να υποβάλετε τους παρακάτω αριθμούς.

  Για νομική οντότητα

  • Αριθμό μητρώου επιχείρησης: δίνεται για πρώτη φορά κατά την εγγραφή της επιχείρησής σας και, στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέχεται από Εμπορικό Επιμελητήριο ή το μητρώο εταιρειών (της χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένη η επιχείρησή σας).
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ): παρέχεται από τις τοπικές φορολογικές αρχές.
  • Αριθμό μητρώου ΦΠΑ: παρέχεται και αυτός από τις τοπικές φορολογικές αρχές. Σημείωση: Οι αριθμοί ΑΦΜ και ΦΠΑ μπορεί να είναι οι ίδιοι σε ορισμένες χώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συμπληρώσετε αυτόν τον αριθμό δύο φορές.

  Για φυσικό πρόσωπο που διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από την πλατφόρμα μας και θεωρείται επιχείρηση από την Booking.com από φορολογικής άποψης:

  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ): παρέχεται από τις τοπικές φορολογικές αρχές.
  • Αριθμό μητρώου ΦΠΑ: παρέχεται και αυτός από τις τοπικές φορολογικές αρχές. Σημείωση: Οι αριθμοί ΑΦΜ και ΦΠΑ μπορεί να είναι οι ίδιοι σε ορισμένες χώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συμπληρώσετε αυτόν τον αριθμό δύο φορές.

  Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον λογιστή σας ή τον τοπικό φορολογικό σύμβουλο εάν δεν ξέρετε πού να βρείτε αυτούς τους συγκεκριμένους αριθμούς.

4. Παροχή δεδομένων

 • Αν είστε συνεργάτης που διαχειρίζεται πολλά καταλύματα, σας ζητάμε να παρέχετε μέσω της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) δεδομένα σχετικά με το μέρος εκείνο με το οποίο η Booking.com έχει συμφωνητικό. Επιπλέον, θα πρέπει να προσθέσετε τον Αριθμό Μητρώου Κτηματολογίου ξεχωριστά για καθένα από τα καταλύματα στο extranet.

 • Εάν διαθέτετε καταλύματα εντός της ΕΕ που είναι καταχωρισμένα στην Booking.com, θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της DAC7. Εάν από την 1η Ιανουαρίου 2023 καταχωρήσετε ένα νέο κατάλυμα, το οποίο βρίσκεται στην ΕΕ, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε δεδομένα για εσάς και το κατάλυμά σας εντός 90 ημερών. Η περίοδος των 90 ημερών ξεκινά από τη στιγμή που ολοκληρώνετε την καταχώρηση του καταλύματός σας, ανεξάρτητα από το εάν είναι ανοιχτό για κρατήσεις ή όχι. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που καταχωρίσετε πολλά καταλύματα, η προθεσμία των 90 ημερών από την καταχώριση του πρώτου καταλύματός σας θα ισχύει για όλα τα υπόλοιπα καταλύματα.

 • Εάν συμφωνήσατε με τους Γενικούς Όρους Παράδοσης κατά την εγγραφή και διαχειρίζεστε ένα κατάλυμα που είναι καταχωρισμένο στην Booking.com αλλά δεν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης/η ιδιοκτήτρια, θα πρέπει και πάλι να παρέχετε πρόσθετα στοιχεία για εσάς και το κατάλυμα. Δεν έχει σημασία αν δεν είστε ιδιοκτήτης του καταλύματος που είναι καταχωρισμένο στην Booking.com, επειδή, για τους σκοπούς της DAC7, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία με τα οποία έχουμε υπογράψει συμφωνητικό.

 • Θα λάβετε ένα email από την Booking.com που θα έχει έναν σύνδεσμο για τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP). Θα υπάρχει και στο extranet ένα banner με σύνδεσμο για τη φόρμα. Αυτή η φόρμα περιλαμβάνει πρόσθετα πεδία που επιτρέπουν στους συνεργάτες για τους οποίους ισχύει η DAC7, να παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τους σκοπούς της DAC7.

 • Μετά την υποβολή της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP), δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο link που υπάρχει στο email ή στο banner του extranet. Εάν χρειάζεται να αλλάξετε τα δεδομένα που προσθέσατε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Πελατών, η οποία μπορεί να ανοίξει ξανά τη φόρμα για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.

5. Κοινοποίηση δεδομένων

 • Ναι. Η Booking.com και η Booking Transport Limited (BTL) πρέπει να υποβάλλουν στις ολλανδικές φορολογικές αρχές (DTA) στοιχεία σχετικά με τους συνεργάτες (είτε πρόκειται για νομικές οντότητες είτε για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας μας καθώς και για επιχειρηματικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας μας). Στη συνέχεια, οι ολλανδικές φορολογικές αρχές θα κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

 • Είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραζόμαστε με τις ολλανδικές φορολογικές αρχές όλα τα δεδομένα σχετικά με τους συνεργάτες μας που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω της Booking.com. Εάν πραγματοποιήσατε συναλλαγές εντός ενός οικονομικού έτους και αποφασίσατε να κλείσετε το κατάλυμα ώστε να μην δέχεται πια κρατήσεις, τα δεδομένα σας θα εξακολουθούν να κοινοποιούνται στις ολλανδικές φορολογικές αρχές για τους σκοπούς της DAC7, εκτός εάν στην περίπτωσή σας ισχύει κάποια από τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  • Έχετε λάβει περισσότερες από 2.000 κρατήσεις με μοναδικούς αριθμούς κρατήσεων ανά κατάλυμα, ανά οικονομικό έτος
  • Είστε εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο ή πάνω από το 50% ανήκει σε εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο
  • Είστε Κυβερνητικός Φορέας
 • Αν δεν υποβάλετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη εντός 90 ημερών, θα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των καταλυμάτων σας που βρίσκονται στην ΕΕ και των οποίων η καταχώρηση ολοκληρώθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Θα πρέπει να εξυπηρετήσετε τυχόν υπάρχουσες κρατήσεις, αλλά δεν θα μπορείτε να λάβετε νέες. Αν χρησιμοποιείτε Πληρωμές από την Booking.com, θα αναστέλλονται επίσης οι πληρωμές προς εσάς.

 • Μόλις υποβάλετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP), μπορείτε να ανοίξετε ξανά τα καταλύματά σας στην ΕΕ, εφόσον δεν υπάρχουν επιπλέον λόγοι για την αναστολή της λειτουργίας τους. Αν χρησιμοποιείτε Πληρωμές από την Booking.com, θα ξεκινήσετε και πάλι να λαμβάνετε πληρωμές.

6. Κτηματολογικός αριθμός

 • Μπορείτε να συμπληρώσετε τον Κτηματολογικό αριθμό σας στη σελίδα «Γενικές πληροφορίες» της καρτέλας «Κατάλυμα» στο extranet. Εάν έχετε καταχωρίσει πολλά καταλύματα, παρακαλούμε προσθέστε τον Κτηματολογικό αριθμό στο αντίστοιχο extranet κάθε καταλύματος ξεχωριστά. Εάν ένα κατάλυμα διαθέτει πολλούς Κτηματολογικούς αριθμούς, μπορείτε να τους προσθέσετε σε λίστα χωρίζοντάς τους με κόμμα.

 • Μπορείτε να βρείτε τον Κτηματολογικό αριθμό στον τίτλο ιδιοκτησίας του καταλύματός σας, στον δήμο σας ή στον ιστότοπο του κτηματολογίου της χώρας σας. Εάν έχετε κι άλλες ερωτήσεις, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον για τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα κτηματολόγια των χωρών της ΕΕ. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να δώσετε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε κατάλυμα που καταχωρίζετε στην Booking.com.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;