Γιατί υπάρχουν περιορισμοί στον ορισμό των πολιτικών;

Για να είναι οι πολιτικές μας σαφείς και συνεπείς σε όλα τα σημεία του ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε τυποποιημένα πρότυπα, ώστε να μπορούν να μεταφράζονται εύκολα και γρήγορα.

Έτσι οι σημαντικές για τους πελάτες πληροφορίες είναι πάντα σαφείς και άρα οι πιθανότητες να κάνουν κράτηση μεγαλύτερες.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;